Schemat pirometru przemysłowego

Wiązka promieniowania podczerwonego, skupiona poprzez użycie odpowiedniej soczewki, trafia na powierzchnie detektora generując tym samym sygnał elektryczny, którego poziom jest proporcjonalny do odbieranego promieniowania. Uzyskany w ten sposób sygnał elektryczny jest następnie odpowiednio wzmacniany i przetwarzany. Następnie odbywa się konwersja do wartości wyjściowych, zmieniających się proporcjonalnie do temperatury obiektu. W uproszczeniu, temperatura obiektu jest obliczana w trzech prostych krokach:

  1. Konwersja skupionego promieniowania podczerwonego na sygnał elektryczny
  2. Kompensacja wskazań oraz wpływów otoczenia
  3. Linearyzacja i przekazanie informacji do przetwornika analogowego

Przy użyciu wbudowanych czujników temperatury dokonywany jest również pomiar temperatury samego urządzenia (głowicy pirometrycznej) służący do kompensacji temperatury otoczenia. Odpowiednie układy elektroniczne linearyzują wskazania pirometru w celu uzyskania stabilnego odczytu na wyjściu sygnałowym. Najczęściej spotykanymi sygnałami analogowymi, które są wyprowadzane na wyjście pirometru są sygnały prądowe 0/4-20mA lub napięciowe 0/5-10V. Pirometry ręczne sygnał analogowy jest odpowiednio przetwarzany na wskazania widoczne na zintegrowanym wyświetlaczu LCD.

Schemat blokowy typowego pirometru:

Schemat blokowy pirometru