Temperatura otoczenia w pomiarach w podczerwieni

W przypadku pomiarów temperatury wykonywanych metodą bezdotykową (przy użyciu pirometrów i kamer termowizyjnych, badających promieniowanie podczerwone), temperatura otoczenia (w której pracuje urządzenie) może mieć istotny wpływ na pomiar poprzez np. odbicie promieniowania podczerwonego, pochodzącego z otoczenia, od obiektu którego temperaturę chcemy zmierzyć.

Głównym błędem podczas przeprowadzania pomiarów temperatury z wykorzystaniem podczerwieni jest pomiar temperatury obiektów o temperaturze niższej niż temperatura otoczenia w której one się znajdują. Przykładem może być m.in. obiekt ulokowany we wnętrzu piekarnika, gdzie wszystkie ściany charakteryzują się temperaturą wyższą niż sam obiekt. W celu kompensacji niekorzystnego wpływu temperatury otoczenia na dokładność pomiarów, konieczne jest zastosowanie urządzeń wyposażonych w czujnik temperatury otoczenia, pozwalający na kompensację uzyskanych wyników pomiarowych.