Co to jest kalibrator podczerwieni?

Kalibrator podczerwieni to urządzenie grzewcze (piecyk kalibracyjny) bazujące na definicji ciała doskonale czarnego, przeznaczone do kalibracji i adiustacji pirometrów (termometrów bezdotykowych) i kamer termowizyjnych.

Struktura powierzchni kalibratora (powierzchni grzejnej ciała doskonale czarnego) jest bardzo prosta. Ogrzewany korpus kalibratora podczerwieni jest odseparowany od głowicy pirometrycznej przy użyciu regulowanej przesłony. Po osiągnięciu określonej temperatury, element kalibratora przechodzi w stan równowagi temperaturowej, a emitowane przez niego promieniowanie podczerwone jest skupiane na detektorze pirometru poprzez dostosowanie otworu przysłony do średnicy odpowiedniej dla rozdzielczości optycznej pirometru. Ważne jest, aby otwór był jak najmniejszy aby zredukować odchylenie od stanu idealnego do minimum. Typowa emisyjność i absorpcja elementów grzejnych kalibratorów podczerwieni wynosi ok. E = 0.97.

Kalibracja przyrządów do bezdotykowych pomiarów temperatury jest najczęściej przeprowadzana w kilku punktach pomiarowych. Niezwykle istotna jest znajomość dokładnej temperatury powierzchni elementu grzejnego kalibratora podczerwieni. Optris wykorzystuje do tego celu specjalną wersję pirometru CTlaser, kalibrowanego przez niemiecki instytut metrologiczny PTB.