Co to jest termostos?

Efekt termoelektryczny, w którym na styku dwóch metali powstaje napięcie, proporcjonalne do zmian temperatury, stanowi podstawę wielu urządzeń pomiarowych. Typowym przykładem jest termoelement (termopara), który jest powszechnie używany w kontaktowych pomiarach temperatury.

Element elektroniczny, opisywany jako termostos lub łańcuch termiczny, składa się z wielu termoelementów połączonych szeregowo, zwiększających napięcie termiczne. Komponenty tego typu można stosować również w urządzeniach do bezdotykowego pomiaru temperatury. Ogrzewanie detektora jest w tym przypadku spowodowane absorpcją promieniowania podczerwonego, skupianego na jego powierzchni przy użyciu odpowiedniej soczewki.