Co to jest FPA?

Matryca detektorowa płaszczyzn ogniskowych (Focal Plane Array) jest specjalnym typem detektora bolometrycznego, używanym w kamerach termowizyjnych jako detektor termiczny. Detektor FPA składa się z serii małych, cienkowarstwowych bolometrów, rozmieszczonych w matrycy w płaszczyźnie ogniskowej detektora. Dzięki temu uzyskujemy planarny czujnik „pikselowy”, pozwalający na osiągnięcie najlepszego stosunku cena-wydajność w różnych zastosowaniach.

Jako materiał potrzebny do produkcji cienkowarstwowych bolometrów stosuje się tlenek wanadu (VOX) oraz krzem amorficzny. Typowe, najczęściej spotykane rozmiary detektorów FPA to 120 x 160, 320 x 240 oraz 640 x 480 pikseli. Podczas gdy w przeszłości pojedyncze piksele miały rozmiar ok. 35 x 35 µm, nowoczesne metody produkcji pozwoliły na ich zmniejszenie do nawet 12 x 12 µm, pozwalając tym samym na redukcję wymiarów całych kamer termowizyjnych oraz zmniejszenie kosztów ich produkcji.