Co to jest FOV, VFOV, HFOV, DFOV, IFOV, MFOV?

Pole widzenia kamery termowizyjnej (FOV) odnosi się do kąta pola widzenia zastosowanego obiektywu. W przypadku kamer termowizyjnych Optris, w zależności od zastosowanego wariantu obiektywu można uzyskać pole widzenia zawierające się w przedziale od 4° (dla obiektywów teleskopowych) do 90° (dla obiektywów szerokokątnych). Wymiary obszaru który będzie reprezentowany przez obraz termowizyjny zależą od odległości pomiędzy kamerą a tym obszarem. Co oczywiste, obszar reprezentowany przez obraz termowizyjny będzie zmieniał swoje wymiary proporcjonalnie do przybliżania / oddalania kamery.

W kontekście obszarów pomiarowych i ich parametrów rozróżnia się kilka podstawowych pojęć:


IFOV
– chwilowe pole widzenia kamery termowizyjnej (Instantaneous Field of View)

IFOV opisuje rozmiar pojedynczego piksela, reprezentującego obszar w przestrzeni / na powierzchni mierzonej. IFOV może być obliczone bazując na trzech parametrach: rozdzielczości detektora podczerwieni, odległości kamery od obiektu oraz rodzaju obiektywu (charakteryzującego się odpowiednim pionowym i poziomym polem widzenia).


MFOV
– minimalny obszar pomiarowy kamery termowizyjnej (Measurement Field of View)

MFOV sugeruje minimalny obszar pomiarowy, który powinien być brany pod uwagę w celu uzyskania jak najwyższej dokładności wyników pomiarowych. Najczęściej MFOV stanowi siatkę o wymiarach 3x3 sąsiadujących ze sobą pikseli lub 2x2 pikseli na powierzchni mierzonego obiektu. Sposób obliczania MFOV jest analogiczny jak w przypadku MFOV.


HFOV
– wysokość pola widzenia kamery termowizyjnej (Horozontal Field of View)

HFOV stanowi wysokość obszaru pola widzenia kamery, który może być osiągnięty dla różniej kombinacji optyki i odległości od obiektu. Może być zdefiniowany bazując na wysokości detektora bolometrycznego, odległości od obiektu mierzonego oraz pionowym kącie widzenia obiektywu kamery termowizyjnej.


VFOV
– szerokość pola widzenia kamery termowizyjnej (Vertical Field of View)

Analogicznie do HFOV, VFOV opisuje szerokość obszaru pomiarowego, zmierzonego dla danej odległości i rodzaju optyki. Sposób wyznaczania jest identyczny jak w przypadku HFOV.


DFOV
– przekątna pola widzenia kamery termowizyjnej (Diagonal Field of View)

Jest to przekątna obszaru termowizyjnego, wyznaczona z wysokości (HFOV) i szerokości (VFOV) obszaru pomiarowego.

Do wyznaczenia wszystkich powyższych parametrów obrazu termowizyjnego w funkcji odległości od obiektu można wykorzystać poniższy kalkulator obiektywów kamer termowizyjnych: kalkulator optyki kamer termowizyjnych Optris