Co to jest paleta kolorów termowizyjnych?

W celu wyświetlenia obrazu termowizyjnego oraz graficznej reprezentacji zmierzonych temperatur, nowoczesne kamery termowizyjne oraz dostarczane wraz z nimi oprogramowanie używają odpowiednich zestawów, kontrastowych kolorów. Wybór konkretnej palety (których najczęściej jest od kilku do kilkunastu) nie ma żadnego wpływu na dokładność pomiaru – może jednak stanowić pewne ułatwienie w wykrywaniu krytycznych obszarów, występujących na mierzonej powierzchni.