Co to jest kalibracja?

W technice pomiarowej, pojęcie kalibracji odnosi się do porównania wskazań urządzenia pomiarowego względem przyjętego standardu, względem którego wyznaczana jest zmienna pomiarowa. Wskazanie urządzenia pomiarowego (poddawanego badaniu) jest porównywane do wartości wzorcowej, uzyskanej przy użyciu wzorca pomiarowego. Na podstawie przeprowadzonych pomiarów sporządzana jest dokumentacja, która uwzględnia stwierdzone błędy pomiarowe oraz dokładność badań i niepewność pomiarową.

Do kalibracji urządzeń działających w oparciu o metodę pomiaru z wykorzystaniem promieniowania podczerwonego, wykorzystuje się kalibratory zwane ciałami doskonale czarnymi, które pozwalają na osiągnięcie powtarzalnych i dokładnych odczytów.