Dlaczego do pomiaru temperatury metali warto stosować pirometry krótkofalowe?

Pirometry krótkofalowe (działające w wąskim paśmie dolnej podczerwieni SWIR) znajdują zastosowanie w aplikacjach wysokotemperaturowych, przy pomiarach temperatury m.in. nisko emisyjnych metali. Artykuł pokazuje jakie korzyści wynikają ze stosowania pirometrów krótkofalowych, zamiast tradycyjnych rozwiązań.

Nowe spojrzenie na monitoring temperatury w utrzymaniu ruchu

Pirometry stacjonarne Optris pozwalają nie tylko na zapewnienie odpowiednio wysokiej jakości produktów, ale również na wczesne wykrywanie uszkodzeń i defektów urządzeń i maszyn

Pomiary temperatury w medycynie i służbie zdrowia

Pirometry stacjonarne Optris posiadają szerokie spektrum zastosowań w branży medycznej i służbie zdrowia: od pomiarów temperatury ciała podczas krioterapii do kontroli jakości produktów medycznych i akcesoriów

Kontrola jakości w przemyśle przetwórstwa tworzyw sztucznych

Przykłady zastosowań pirometrów Optris w procesach przetwórstwa i obróbki tworzyw sztucznych oraz wytwarzania gotowych półproduktów

Prewencyjny monitoring składowisk odpadów z wykorzystaniem kamer termowizyjnych Optris

Schemat funkcjonalny systemu do termowizyjnego monitoringu składowisk odpadów i biomasy, stosowanego do wczesnego wykrywania pożarów na wysypiskach śmieci i w kompostowniach

Optymalizacja jakości w procesie produkcji szkła

Zastosowanie kamer termowizyjnych i pirometrów Optris w procesie produkcji i obróbki szkła laminowanego, jedno szybowego i szkła płaskiego typu float.