Stacjonarna kamera termowizyjna optris PI160 z optyką O23

Stacjonarna kamera termowizyjna Optris PI160

Zadzwoń i zapytaj o cenę!
(22) 118 99 89 info@autemo.pl 
OPTPI160
Optris
Stacjonarna kamera termowizyjna Optris PI160 - najważniejsze informacje:

Uniwersalna kamera termowizyjna z detektorem 160x120 pikseli, odświeżaniem obrazu 120 Hz oraz komunikacją po USB, wyposażona w we/wy 0-10V i wejście cyfrowe z możliwością współpracy z interfejsem przemysłowym Industrial PIF


Masz pytanie na temat tego produktu?

Skontaktuj się z nami aby zadać pytanie. Nasi specjaliści chętnie udzielą Ci potrzebnych informacji od poniedziałku do piątku 7:00 - 17:00.

INFOLINIA
(22) 118 99 89  lub +48 505 691 153
EMAIL
info@stacjonarne.pl

Opis

Miniaturowa, stacjonarna kamera termowizyjna Optris PI160 została zaprojektowana specjalnie z myślą o zastosowaniu jej do pomiaru temperatury w procesach szybkozmiennych. Kamera została wyposażona w detektor bolometryczny o rozdzielczości 160 x 120 pikseli oraz może przetwarzać obraz z częstotliwością do 120 Hz. W zależności od dobranego modelu optyki, kamera termowizyjna Optris PI160 może dokonać pomiaru temperatury obiektów o średnicy nawet 1,5mm.

Urządzenia z tej serii są niezwykle popularne wśród integratorów OEM oraz znajdują szerokie zastosowanie w dziedzinie badań i rozwoju (stanowiska testowe), przy automatyzacji procesów oraz w przenośnych zadaniach pomiarowych.

Stacjonarna kamera termowizyjna optris PI160 Stacjonarna kamera termowizyjna optris PI160
Kamera termowizyjna podłączona do tabletu Kamera termowizyjna podłączona do tabletu

Podstawowe informacje na temat kamery termowizyjnej Optis PI160

 • Znakomity stosunek ceny do jakości
 • Wysoka czułość termiczna 80 mK
 • Rejestracja obrazu o częstotliwości do 120 Hz
 • Detektor o rozdzielczości 160 x 120 pikseli
 • Zwarta, miniaturowa konstrukcja (wymiary: 45 x 45 x 62 mm)
 • Zawiera oprogramowanie do analizy bez licencji i pełne SDK

Zasada działania

Kamera termowizyjna Optris PI160 działa w połączeniu z bezpłatnym oprogramowaniem Optris PI Connect, które jest dostarczane w zestawie z urządzeniem (w cenie). Oprogramowanie jest odpowiedzialne za wszelkie funkcje związane z przetwarzaniem obrazu termowizyjnego a także za sterowanie pracą samej kamery, jak również oferowanych przez nią wejść i wyjść analogowych / cyfrowych.

Oprogramowanie PI Connect może być zainstalowane na dowolnym urządzeniu, wyposażonym w port USB minimum 2.0 oraz system Windows od wersji 7 w górę. Może to być zarówno standardowy stacjonarny komputer PC lub laptop, jak również tablet, panel operatorski, komputer przemysłowy czy tzw. mini PC.

Wymiana danych pomiędzy kamerą termowizyjną i komputerem (oprogramowaniem) odbywa się w czasie rzeczywistym, a samo oprogramowanie jest niezbędne do zapewnienia ciągłości pracy urządzenia.

Rozkład temperatury na powierzchni paneli solarnych Okno oprogramowania Optris PI Connect podczas analizy termogramu z inspekcji paneli solarnych
Schemat komunikacji z oprogramowaniem Schemat komunikacji kamery z oprogramowaniem i interfejsem procesowym PIF w wykorzystaniem komputera PI NetBox jako urządzenia zdalnego dostępu
Obiektyw ACPIO6 do kamer PI160, PI200 oraz PI230 Obiektyw ACPIO6 do kamer PI160, PI200 oraz PI230

Wymienne obiektywy

Każda kamera termowizyjna Optris PI 160 dostarczana jest w zestawie wraz z jednym, dowolnie wybranym obiektywem. Obiektyw posiada funkcję manualnej regulacji ostrości obrazu termowizyjnego (poprzez rotację soczewki w lewo lub w prawo). W przypadku powyższego modelu kamery termowizyjnej, do dyspozycji są następujące typy optyk:

 • obiektyw 6°x5° / f=35,5 mm
 • obiektyw 23°x17° / f=10 mm
 • obiektyw 41°x31° / f=5,7 mm
 • obiektyw 72°x52° / f=3,3 mm

Każda optyka jest standardowo kalibrowana dla 3 typowych podzakresów temperaturowych:

 • -20 .. 100°C
 • 0 .. 250°C
 • 150 .. 900°C

Zakres pomiarowy kamery PI160 może być rozszerzony o dodatkowy podzakres 200 … 1500°C dla każdej z powyższych optyk z wyłączeniem wersji O72. Indywidualne pliki kalibracyjne (dostarczane dla każdej kombinacji kamery i optyki z osobna) dostępne są na płycie CD z oprogramowaniem lub mogą być automatycznie pobrane z serwera producenta, bezpośrednio z poziomu oprogramowania PI Connect.

Jeżeli użytkownik chce zakupić kamerę z więcej niż jedną optyką, domówić kolejną optykę do posiadanej już kamery lub rozszerzyć jej zakres pomiarowy, wiąże się to z koniecznością przeprowadzenia dodatkowej kalibracji zestawu i w efekcie, odesłania go do producenta za naszym pośrednictwem.

Parametry obrazu termowizyjnego (pod kątem wielkości obszaru pomiarowego oraz rozmiaru pojedynczego piksela) dla każdej z optyk możesz sprawdzić stosując przygotowany przez nas, specjalny kalkulator optyki kamer termowizyjnych:

Kalkulator optyki dla kamer termowizyjnych

Przykład:
Przy założeniu zastosowania kamery termowizyjnej PI160 z optyką O41 (41°x31° / f=5,7 mm) i pomiarach wykonywanych z odległości 1 metra (1000 mm) od obiektu, wymiary obszaru pomiarowego oraz poszczególne parametry obrazu termowizyjnego prezentują się następująco:

Wymiary obszaru pomiarowego dla optyki O41 Wymiary obszaru pomiarowego dla optyki O41

Oprogramowanie PI Connect i jego funkcjonalności

Oprócz oczywistych funkcjonalności, związanych z programowaniem i sterowaniem pracą samej kamery, oprogramowanie Optris PI Connect daje możliwość akwizycji i analizy obrazu termowizyjnego pochodzącego z kamery w czasie rzeczywistym. Pomijając standardowe funkcje oprogramowania, jakimi są: wykonywanie zdjęć czy też nagrywanie w pełni radiometrycznych filmów o nieograniczonej długości, PI Connect pozwala na przeprowadzenie eksportu danych do zewnętrznych plików, kompatybilnych np. z oprogramowaniem Microsoft Excel, Windows Media Player czy Adobe Photoshop.

Każdy radiometryczny plik, zarejestrowany za pośrednictwem oprogramowania (w formie obrazu lub video), charakteryzuje się zapisanymi danymi temperaturowymi dla każdego, pojedynczego piksela. Pozwala to na przeprowadzenie pełnej analizy uzyskanych wyników pomiarowych w dowolnym momencie w taki sposób, jak gdyby kamera termowizyjna była wciąż podłączona do komputera.

Różne kształty obszarów pomiarowych Oprogramowanie daje możliwość definiowania obszarów pomiarowych o różnych kształtach
Opcje konfiguracyjne oprogramowania PI Connect Opcje konfiguracyjne oprogramowania PI Connect

Oprogramowanie PI Connect posiada szereg funkcjonalności ułatwiających automatyzację pomiarów oraz zapewniających autonomiczność całego rozwiązania – z poziomu menu konfiguracyjnego, użytkownik może zarządzać dowolną ilością obszarów pomiarowych, programowalnymi progami pre- i alarmowymi (konfigurowalnymi dla każdego z obszarów pomiarowych z osobna), sterować pracą kamery oraz aranżować obszar roboczy okna oprogramowania w zależności od aktualnych potrzeb.

PI Connect oferuje możliwość dwukierunkowej komunikacji z zewnętrznym oprogramowaniem klienta, wliczając w to transmisję pełnego, radiometrycznego obrazu termowizyjnego oraz zarejestrowanych sekwencji video. Oprogramowanie PI Connect jest kompatybilne ze wszystkimi nowoczesnymi urządzeniami, które działają w oparciu o systemy operacyjne Windows 7,8, i 10.

Od niedawna, funkcjonalności oprogramowania Optris PI Connect zostały rozszerzone o możliwość integracji z zewnętrznymi aplikacjami za pomocą dwóch typów bibliotek:

 • Connect SDK (komunikującej się z oprogramowaniem PI Connect – software jest wykorzystywany jako proces pomocniczy)
 • Direct SDK (działanie z całkowitym pominięciem PI Connect – biblioteka steruje pracą kamery niezależnie od zewnętrznego oprogramowania)

Zalety oprogramowania Optris PI Connect:

 • Brak dodatkowych kosztów
 • Brak ograniczeń licencyjnych
 • Nowoczesne oprogramowanie z intuicyjnym interfejsem użytkownika
 • Zdalna obsługa kamery z wykorzystaniem transmisji po sieci LAN
 • Wyświetlanie wielu obrazów w niezależnych oknach
 • Możliwość pracy kilku instancji oprogramowania na jednym urządzeniu
 • Kompatybilne z najpopularniejszymi systemami operacyjnymi Windows I Linux
 • Biblioteki SDK zawierające przykłady integracji z MATLAB I LabVIEW

Szczegółowe zestawienie wszystkich funkcjonalności oprogramowania Optris PI Connect, znajdziesz w tym artykule: Oprogramowanie Optris PI Connect

Kamera jako skaner liniowy w procesie hartowania Pośrednia wizualizacja rozkładu temperatury podczas wygrzewania, zrealizowana za pomocą kamery termowizyjnej, umieszczonej na wyjściu z pieca

Pomiar obiektów będących w ruchu – skaner liniowy

Oprogramowanie Optris PI Connect posiada wbudowaną funkcję skanera liniowego, pozwalającą na wykorzystanie kamer termowizyjnych Optris PI do pomiaru temperatury powierzchni obiektów będących w ruchu (np. piecy obrotowych) lub na liniach (taśmach produkcyjnych) w przypadku których pomiar temperatury każdego z produktów z osobna byłby bardzo utrudniony, a niekiedy – niemożliwy do wykonania.

Komunikacja cyfrowa i wejścia / wyjścia analogowe

Standardowo, kamera termowizyjna Optris PI komunikuje się z komputerem (lub dowolnym innym urządzeniem, wyposażonym w system Windows) z wykorzystaniem złącza USB 2.0. Poprzez zastosowanie dodatkowego konwertera USB -> Etnernet lub komputera przemysłowego PI NetBox, kamera może łączyć się z oprogramowaniem również poprzez infrastrukturę sieci LAN.

Jeżeli chodzi o wyjścia analogowe, z poziomu dołączanego do kamery interfejsu Standard PIF użytkownik ma do dyspozycji:

 • wejście napięciowe 0-10V
 • wejście cyfrowe (max. 24V)
 • wyjście napięciowe 0-10V
Schemat wyjść interfejsu przemysłowego Standard PIF Schemat wyjść interfejsu przemysłowego Standard PIF

Wyjście napięciowe może posłużyć np. do przekazywania danych o temperaturze pochodzącej z danego obszaru lub punktu obrazu termowizyjnego (zdefiniowanego na stałe lub wykrywanego w sposób automatyczny). Za pomocą wejścia cyfrowego użytkownik może sterować pracą kamery poprzez np. uruchamianie nagrywania sekwencji video lub wykonanie zdjęcia (lub serii zdjęć). Wejście napięciowe może natomiast posłużyć do zewnętrznej regulacji emisyjności, zdefiniowania temperatury otoczenia (lub temperatury referencyjnej) lub np. uruchamiania funkcji skanera liniowego.

Interfejs Standard PIF musi być zasilony z zewnątrz z wykorzystaniem źródła napięcia stałego z przedziału 5-24 V DC. Funkcjonalności kamery mogą być w łatwy sposób rozszerzone z wykorzystaniem opcjonalnego, przemysłowego interfejsu procesowego Industrial PIF.

Przemysłowy mini PC PI NetBox

Kamera termowizyjna Optris PI podłączona do komputera PI NexBox Kamera termowizyjna Optris PI podłączona do komputera PI NexBox

W sytuacji, gdy kamera termowizyjna nie może być na stałe podłączona do tradycyjnego komputera PC lub innego urządzenia z zainstalowanym oprogramowaniem PI Connect, do sterowania pracą kamery można wykorzystać miniaturowy PC PI NetBox. Jest to całkowicie niezależne rozwiązanie w formie pełnoprawnego, miniaturowego komputera PC, który można zintegrować z oferowanymi przez nas obudowami ochronnymi lub zainstalować w miejscach o ograniczonej przestrzeni roboczej.

NetBox posiada preinstalowane wszystkie niezbędne oprogramowania oraz daje możliwość uzyskania zdalnego dostępu do kamery, z wykorzystaniem funkcji pulpitu zdalnego (podgląd i konfiguracja kamery z dowolnego miejsca na ziemi, z wykorzystaniem infrastruktury LAN). Zintegrowana funkcja Watchdog pozwala na monitorowanie pracy całego systemu: kamery, oprogramowania i procesów pomocniczych.

Mini PC Optris PI NetBox
Komputer przemysłowy PI NexBox - przód Komputer przemysłowy PI NexBox

Najważniejsze informacje na temat mini PC PI NetBox

 • Miniaturowe, niezależne rozwiązanie do obsługi kamer termowizyjnych Optris PI, wyposażone w interfejs GigE
 • Zintegrowana funkcja Watchdog do monitorowania warstwy sprzętowej i oprogramowania
 • Możliwość instalacji własnego oprogramowania pomocniczego
 • Diody LED informujące o statusie urządzenia
 • Procesor: Intel® E3845 Quad Core / 1,91 GHz, 16 GB SSD, 2 GB RAM
 • Komunikacja: 2x USB 2.0, 1x USB 3.0, 1x Mini USB 2.0, Micro HDMI, Ethernet (Gigabit Ethernet), Micro SDHC / SDXC
 • System operacyjny Windows 7 Professional
 • Zasilanie napięciem 8…48 V DC) lub Power over Ethernet (PoE)
 • Łatwa integracja z obudową chłodzącą CoolingJacket Advanced

Interfejs przemysłowy Industrial PIF

Interfejs procesowy Industrial PIF Interfejs procesowy Industrial PIF

Przemysłowy interfejs procesowy Industrial PIF rozszerza funkcjonalności kamery o następujące, w pełni konfigurowalne wyjścia analogowe:

 • 2 wejścia napięciowe 0-10 V
 • wejście cyfrowe (max. 24V DC)
 • 3 wyjścia napięciowe 0-10 V
 • 3 wyjścia przekaźnikowe (0-30 V / 400 mA)
 • wyjście Fail-Safe monitorujące pracę systemu

Interfejs Industrial PIF jest stosowany zamiennie za dostarczany domyślnie (wraz z kamerą) moduł Standard PIF i daje takie same możliwości w zakresie konfiguracji.

Przemysłowy interfejs procesowy Industrial PIF do kamer PI i Xi400
Schemat działania wyjścia fail-safe Schemat działania wyjścia fail-safe

Dodatkowo, układ ten jest wyposażony w funkcję monitorowania pracy całego systemu Fail-Safe, która pozwala detekcję:

 1. Awarii źródła zasilania interfejsu PIF
 2. Przerwy w obwodzie bezpieczeństwa
 3. Uszkodzenia przewodu połączeniowego pomiędzy kamerą i interfejsem PIF
 4. Awarii kamery termowizyjnej
 5. Awarii źródła zasilania kamery (lub uszkodzenia przewodu USB)
 6. Awarii oprogramowania
Wymiary obudowy i optyki kamery PI160 Wymiary obudowy i optyki kamery PI160

Instalacja i ochrona

Kamera posiada w dolnej części trzy otwory montażowe: dwa z gwintem M4 o głębokości 6mm (moment dokręcenia śrub nie większy niż 2 Nm) oraz otwór 1/4" – 20 UNC (gł. 6 mm), przeznaczony do montażu kamery na statywie (mini statyw stołowy dołączany jest w zestawie wraz z urządzeniem). Regulację kamery w płaszczyźnie pionowej i/lub poziomej może ułatwić uchwyt montażowy ACPIMB, który może być dodatkowo doposażony w osłonę kamery ACPIPH.

Uchwyt montażowy ACPIMB do kamer termowizyjnych Optris Uchwyt montażowy ACPIMB do kamer termowizyjnych Optris
Osłona ochronna ACPIPH preinstalowana na uchwycie montażowym ACPIMB Ochronna ACPIPH preinstalowana na uchwycie montażowym ACPIMB
Obudowa CoolingJacket ACCJPG w wersji standard z siatką ochraniającą obiektyw Obudowa CoolingJacket ACCJPG w wersji standard z siatką ochraniającą obiektyw

Stacjonarna kamera termowizyjna Optris PI160 może pracować nieprzerwanie w temperaturze otoczenia do 50°C. Jeżeli środowisko pracy wymaga szerszego zakresu temperatur stosowania istnieje możliwość wyposażenia kamery w dodatkowy płaszcz chłodzący CoolingJacket, rozszerzający zakres temperatur pracy nawet do 315°C.

Płaszcz chłodzący CoolingJacket jest dostępny w 3 wariantach wykonania i różni się przede wszystkim konstrukcją oraz zakresem funkcjonalności o jakie można rozbudować kamerę. Po więcej informacji odsyłamy bezpośrednio na stronę produktu:

Obudowa ochronna CoolingJacket Advanced
Zewnętrzna obudowa ochronna z preinstalowaną kamerą PI i konwerterem Ethernet Zewnętrzna obudowa ochronna z preinstalowaną kamerą PI i konwerterem Ethernet

Jeżeli konieczne jest zastosowanie kamery na zewnątrz (np. w sytuacji, gdy jest ona wykorzystana do termowizyjnego monitoringu mienia) można ją doposażyć w specjalną obudowę ochronną ACPIOPH24, która posiada zintegrowaną funkcję podgrzewania kamery (podgrzewacz utrzymujący jej temperaturę na stałym poziomie). W zależności od wersji, obudowa pozwala na instalację w jej wnętrzu np. interfejsu procesowego Industrial PIF lub konwertera USB -> Ethernet i może być zasilana napięciem przemiennym 230 V AC lub stałym 24 V DC.

Osłona obiektywu jest wyposażona w dyszę do przedmuchu laminarnym strumieniem sprężonego powietrza i może być dostępna w wykonaniu z tworzywa sztucznego, szkła germanowego lub szkła z siarczku cynku (ZnS). Po więcej informacji zapraszamy na stronę obudowy:

Zewnętrzna obudowa ochronna do kamer PI

Zawartość zestawu

Każda stacjonarna kamera termowizyjna Optris PI160 jest dostarczana w standardzie z następującym wyposażeniem:

 • przewód połączeniowy USB o dł. 1 metra
 • interfejs procesowy Standard PIF (przewód o dł. 1 metra)
 • oprogramowanie Optris PI Connect na płycie CD (wraz z plikami kalibracyjnymi)
 • aluminiowa walizka transportowa
 • statyw stołowy
 • instrukcja obsługi

Obszary zastosowań stacjonarnej kamery termowizyjnej Optris PI160

Kamera termowizyjna Optris PI160 jest stosowana wszędzie tam, gdzie konieczne jest przeprowadzenie pomiaru temperatury w wielu różnych punktach jednocześnie i tym samym nie ma możliwości zastosowania tradycyjnego pirometru. Bezdotykowy pomiar temperatury powierzchni jest nieodłącznym elementem wielu branż przemysłowych: od przemysłu samochodowego (automotive), poprzez przemysł przetwórstwa tworzyw sztucznych, kończąc na medycynie i branży elektronicznej.

Kamery termowizyjne z serii Optris PI są wykorzystywane np. podczas prefabrykacji zewnętrznych części samochodów osobowych, które muszą być obrabiane w ściśle określonym przedziale temperatur. Zapewnienie stałej i miarodajnej kontroli temperatury pozwala na zredukowanie przestojów do minimum oraz znaczną poprawę jakości gotowych wyrobów.

Przykładowe aplikacje wykorzystujące kamery termowizyjne Przykładowe aplikacje wykorzystujące stacjonarne kamery termowizyjne Optris

W przemyśle przetwórstwa i wytwarzania tworzyw sztucznych, np. w procesach formowania wtryskowego, kamera termowizyjna Optris PI 160 jest wykorzystywana do pomiaru temperatury podczas otwierania kanałów wtryskowych w celu zniwelowania niedogrzanych lub przegrzanych punktów. Podobne zastosowanie kamer ma miejsce przy okazji rozdmuchiwania butelek PET.

Kamera termowizyjna może być również bardzo pomocna w przemyśle solarnym podczas detekcji słabych punktów na ogniwach (panelach) fotowoltaicznych. Kamery IR Optris zapewniają także natychmiastową kontrolę jakości podczas procesów lutowania modułów solarnych.

Podczas testów funkcjonalnych obwodów drukowanych, które są zainstalowane praktycznie w każdym urządzeniu elektronicznym, kamery termowizyjne zapewniają stały monitoring rozkładu temperatur, bez wpływu na którykolwiek z elementów obwodu. on stały monitoring zachowania termicznego bez wpływu na delikatne obiekty pomiarowe. Wykorzystanie kamer termowizyjnych pozwala wykryć potencjalne defekty w obwodzie oraz zoptymalizować gotowy wyrób pod kątem rozkładu i odprowadzania temperatury.

Dane techniczne

Specyfikacja pomiarowa
DetektorFPA, niechłodzony (25μm x 25μm)
Rozdzielczość detektora160 x 120 pikseli
Zakres spektralny7.5 … 13 μm
Zakres pomiarowy–20°C ... 100°C
0°C ... 250°C
150°C ... 900°C

dodatkowy zakres:
200°C ... 1500°C (opcja) *
Częstotliwość odświeżania120 Hz
Optyka (FOV)6°x5° FOV / f = 35.5 mm
23°x17° FOV / f = 10 mm
41°x31° FOV / f = 5.7 mm
72°x52° FOV / f = 3.3 mm
Czułość termiczna (NETD)0.08 K dla optyki 23°x17° FOV / F = 0.8
0.3 K dla optyki 6°x5° FOV / F = 1.6
0.1 K dla optyki 41°x31° FOV oraz 72°x52° FOV / F = 1
Dokładność±2°C lub ±2% (która większa)
InterfejsUSB 2.0
Interfejs procesowy (PIF)Standard PIF:
wejście 0–10V, wejście cyfrowe (max. 24V),
wyjście 0–10V

Industrial PIF (opcja)
2x wejście 0–10V, wejście cyfrowe (max 24V),
3x wyjście 0–10V, wyjście fail-safe,
3x wyjście przekaźnikowe (0–30V / 400mA)
Temperatura pracy0°C ... 50°C
Temperatura przechowywania– 40°C ... 70°C
Wilgotność względna20–80%, bez kondensacji
Obudowa (wymiary / stopień IP)45 mm x 45 mm x 62 mm / IP 67 (NEMA 4)
Waga195 g (z optyką)
Wstrząsy / wibracjeWstrząsy: IEC 60068-2-27 (25g i 50g)
Wibracje:
IEC 60068-2-6 (przebieg sinsoidalny) /
IEC 60068-2-64 (szum szerokopasmowy)
Mocowanie statywu¼ - 20 UNC
ZasilaniePrzez USB
Wyposażenie (standard)Kamera z jedną, dowolnie wybraną optyką
Interfejs USB (przewód 1m)
Interfejs Standard PIF (przewód 1m)
Oprogramowanie optris® PI Connect
Statyw stołowy
Aluminiowa walizka

Pliki do pobrania

Instrukcja obsługi kamer PI

Instrukcja obsługi - kamery termowizyjne Optris PI [EN]

Pliki do pobrania (2.88M)
Katalog kamer termowizyjnych

Katalog stacjonarnych kamer termowizyjnych Optris [EN]

Pliki do pobrania (3.48M)

Komunikacja

  
Mini PC Optris PI NetBox, Intel Atom E3845 QuadCore, 1,91 GHz, 16 GB SSD, 2 GB RAM, 8-48 V lub PoE, Micro-HDMI, 1x USB 3.0, 2x USB 2.0, GigE, Windows 7 Pro
OPTPINBW732G

Ochrona i montaż

    

Przewody i złącza

 • No products at this time.

Dodatkowe obiektywy

  

Kalibracja i certyfikaty

  

Powiązane produkty z Optris OPTPI160

Numer kat.: OPTPI400 

Profesjonalne, stacjonarne kamery termowizyjne z detektorem o rozdzielczości 382x288 pikseli, mogące sterować pracą zew. urządzeń poprzez wbudowane lub dodatkowe wyjścia analogowe i przekaźnikowe. Wersja PI450 charakteryzuje się podwyższoną czułością termiczną (40 mK), która pozwala na wykorzystanie urządzenia w branży medycznej.

Numer kat.: OPTPI640 

Stacjonarna kamera termowizyjna wysokiej rozdzielczości VGA (640x480 pikseli) do profesjonalnych zastosowań, związanych z badaniem rozkładu temperatury powierzchni np. na obwodach drukowanych, wyposażona w komunikację cyfrową oraz wbudowane wejścia analogowe (z opcją podłączenia interfejsu Industrial PIF)

Numer kat.: OPTXI80LT 

Miniaturowa, stacjonarna kamera termowizyjna Optris Xi80 z wbudowaną funkcją przetwarzania obrazu termowizyjnego, wyposażona w pirometr oraz funkcję automatycznego wykrywania obszarów pomiarowych (o określonej temperaturze)

Numer kat.: OPTXI400LT 

Miniaturowa, przemysłowa kamera termowizyjna wysokiej rozdzielczości Optris Xi400 z detektorem podczerwieni 38 x288 pikseli, wyposażona w pirometr cyfrowy oraz wejścia/wyjścia analogowe/cyfrowe i komunikację z komputerem