Menu

Temperatura procesu lub produktu jest ważnym, fizycznym wskaźnikiem, determinującym niekiedy odpowiednią jakość gotowego wyrobu lub półproduktu, na każdym z etapów jego wytwarzania. Pirometry i kamery termowizyjne Optris znajdują zastosowanie w większości aplikacji związanych z bezkontaktowym pomiarem temperatury: od pomiaru w przemyśle metalurgicznym i hutniczym, przez przemysł szklarski i tworzyw sztucznych, kończąc na medycynie, branży spożywczej i odnawialnych źródłach energii.

Zastosowanie pirometrów i kamer termowizyjnych w przemyśle metalurgicznym

Zastosowanie pirometrów i kamer temrmowizyjnych w przemyśle metalurgicznym Pirometry i stacjonarne kamery termowizyjne Optris pozwalają na wykonywanie pomiarów w zasadzie na niemal każdym etapie obróbki metali - od odlewania tzw. surówki poprzez uzyskanie niemal gotowego wyrobu w formie np. odkówki, do obróbki wstępnej (zgrubnej) i precyzyjnej. Urządzenia Optris znajdują również zastosowanie w kontroli temperatury elementów maszyn i urządzeń oraz lokalizacji pęknięć i ognisk pożarowych.

Przykłady zastosowań: pomiary podczas procesu odlewania, obróbki skrawaniem, hartowania indukcyjnego, wytłaczania

Pomiary temperatury w przemyśle szklarskim

Pomiary temperatury w przemyśle szklarskim Ze względu na złożoność energetyczną procesu wytwarzania i przetwarzania szkła, monitoring temperatury w przemyśle szklarskim ma szczególne znaczenie w celu ograniczenia zużycia energii oraz zapewnienia odpowiedniej jakości wyrobu końcowego.

Przykłady zastosowań: produkcja szklanych naczyń i pojemników, produkcja i laminacja szkła, monitorowanie temperatury w procesie float

Monitorowanie temperatury w przemyśle tworzyw sztucznych

Monitorowanie temperatury w przemyśle tworzyw sztucznych Procesy produkcji i przetwarzania tworzyw sztucznych są często tak samo rozbudowane i wielorakie, jak samo ich zastosowanie. W związku z tym, opracowane przez nas artykuły techniczne dotyczą tylko podstawowych, najważniejszych zagadnień związanych z pomiarem temperatury w przemyśle tworzyw sztucznych.

Przykłady zastosowań: termoformowanie, wytłaczanie, laminowanie, produkcja butelek PET

Pomiary temperatury w przemyśle motoryzacyjnym

Pomiary temperatury w przemyśle motoryzacyjnym Branża samochodowa (tzw. “automotive”) obejmuje sobą wiele gałęzi przemysłu wytwórczego, w którym na każdym z etapów powstawania poszczególnych części i komponentów (wykorzystywanych do produkcji pojazdów), monitorowana jest temperatura skrajnie różnych materiałów.

Stacjonarne pirometry i kamery termowizyjne Optris pozwalają na prowadzenie monitoringu temperatur praktycznie na każdym etapie produkcji, pozwalając tym samym na zapewnienie jak najwyższej efektywności oraz polepszenie jakości produktu.

Obrazowanie temperatury z wykorzystaniem skanowania laserowego 3D

Obrazowanie temperatury z wykorzystaniem skanowania laserowego 3D Połączenie stacjonarnych kamer termowizyjnych oraz laserowych skanerów 3D daje możliwość uzyskania informacji nie tylko np. o strukturze zobrazowanej powierzchni ale również o rozkładzie mierzonych temperatur. W branży budowlanej i remontowej, termoizolacja i elementy przewodnictwa cieplnego są optymalizowane z wykorzystaniem urządzeń do bezdotykowych pomiarów temperatury (najczęściej kamery termowizyjne), co wpływa bezpośrednio na redukcję kosztów oraz spadek zapotrzebowania na energię.

Pomiary bezkontaktowe w utrzymaniu ruchu

Pomiary bezkontaktowe w utrzymaniu ruchu Prewencyjne pomiary temperatury w utrzymaniu ruchu z roku na rok nabierają coraz większego znaczenia w odniesieniu do np. spełnienia wymagań bezpieczeństwa. Niezależnie od tego, czy monitorowane są urządzenia elektrycznych, mechaniczne czy też klimatyzacja, pirometry i kamery termowizyjne mogą pomóc w wykrywaniu słabych punktów lub awarii.

Przykłady zastosowań: Konserwacja urządzeń elektrycznych i mechanicznych, ciągły monitoring krytycznych części maszyn

Pomiary temperatury w przemyśle półprzewodnikowym

Pomiary temperatury w przemyśle półprzewodnikowym Ciągła kontrola i optymalizacja procesów towarzyszących przemysłowi półprzewodnikowemu jest kluczowym czynnikiem, determinującym jakość wyrobów. Pirometry Optris dają możliwość sterowania temperaturą procesów, a stacjonarne kamery termowizyjne Optris pozwolą na przeprowadzenie miarodajnej kontroli jakości.

Przykłady zastosowań: lutowanie modułów solarnych, kontrola jakości solarów, testy płyt półprzewodnikowych

Bezdotykowy pomiar temperatury w branży medycznej

Bezdotykowy pomiar temperatury w branży medycznej Różne procesy w obrębie obszaru zastosowań medycznych mogą być monitorowane i optymalizowane z zastosowaniem bezkontaktowych pomiarów temperatury. Urządzenia Optris są wykorzystywane przez producentów wyrobów medycznych, a także przez pracowników służby zdrowia do szybkiej diagnozy.

Przykłady zastosowań: kontrola temperatury w komorach kriogenicznych, produkcja strzykawek, wytwarzanie produktów stomatologicznych

Kontrola zagrożeń pożarowych

Kontrola zagrożeń pożarowych Konsekwencjami braku monitoringu miejsc zagrożonych pożarem mogą być nie tylko zniszczenia materiałowe ale również straty spowodowane zaniechaniem produkcji. W większości przypadków, pożary są poprzedzone znacznym nagromadzaniem się ciepła, które może być w łatwy sposób zlokalizowane przy użyciu dedykowanych, stacjonarnych kamer termowizyjnych.

Zobacz również: