Menu

Najprostszym i najpewniejszym sposobem doboru odpowiedniego urządzenia jest skorzystanie z naszego konfiguratora pirometrów lub wysłanie niezobowiązującego zapytania ofertowego do naszego działu technicznego.

Jeżeli jednak chciałbyś dobrać urządzenie we własnym zakresie, powinieneś rozpocząć przede wszystkim od określenia właściwości powierzchni na której mają być wykonane pomiary. Parametrem szczególnie istotnym z punktu widzenia precyzji uzyskanych wyników pomiarowych jest emisyjność obiektu ε, która jest z kolei determinowana rodzajem mierzonej powierzchni (jej strukturą, materiałem, podatnością na odbijanie promieniowania podczerwonego, przenikalnością) oraz zakresem długości fali w której dokonywany jest pomiar.

Oferowane przez nas urządzenia dają możliwość przeprowadzania pomiarów temperatury na różnych zakresach długości fali, charakterystycznych dla danego materiału:

Powierzchnie niemetalowe - zakres 8-14um

Zakres spektralny 8-14µm jest reprezentowany w naszej ofercie przez urządzenia z oznaczeniem LT. Jest to najbardziej powszechny przedział długości fali w oparciu o który wykonywane są bezdotykowe pomiary temperatury (charakterystyczny dla większości urządzeń przenośnych), który charakteryzuje się stosunkowo szerokim zakresem mierzonych temperatur (szczególnie w jego dolnej partii: nawet od -50°C). Niestety, wyniki uzyskane za pomocą pirometrów działających w powyższym zakresie długości fali są najbardziej podatne na błędne ustawienie współczynnika emisyjności, na który w tej sytuacji należy zwrócić szczególną uwagę.

Pirometry z serii LT nadają się przede wszystkim do wykonywania pomiarów temperatury powierzchni niemetalicznych, tj. wszelkiego rodzaju powierzchni pochodzenia organicznego (produkty spożywcze, drewno, skóra), gumy, plastiku etc.

Pirometry z serii Compact: optris CS LT, optris CSmicro LT, optris CSmicro 2W LT, optris CX LT, optris CT LT, optris CTfast LT, optris CThot LT
Pirometry z serii High Performance: optris CSlaser LT, optris CTlaser LT
Pirometry ręczne (przenośne): optris LS LT, optris P20 LT, optris MS LT

Powierzchnie szklane - zakres 5,0um

Zakres spektralny 5,0µm jest dedykowany do wykonywania pomiarów temperatury powierzchni szklanych podczas procesów ich wytwarzania i przetwarzania (rozdmuchiwanie, float, laminowanie) - w naszej ofercie jest on reprezentowany przez urządzenia o oznaczeniu G5.

Pirometry z serii Compact: optris CT G5
Pirometry z serii High Performance: optris CSlaser G5 HF, optris CTlaser G5

Powierzchnie metalowe - zakres 0,5 - 2,3um

Urządzenia dedykowane do przeprowadzania pomiarów temperatury powierzchni metalicznych są dostępne w kilku wariantach wykonania, dedykowanych do wykonywania pomiarów przy poszczególnych długościach fali - w naszej ofercie posiadają one jedno wspólne oznaczenie “M” (3M, 2M, 1M, 05M etc.).

Zakres długości fali w której pirometr dokonuje pomiaru temperatury determinuje jego (dolny i górny) zakres pomiarowy oraz wpływa na emisyjność obiektu oraz jej znaczenie dla dokładności pomiaru.

Pirometry z serii Compact: optris CSmicro 3M, optris CSmicro 2W 2M, optris CT 1M / 2M, optris CT 3M
Pirometry z serii High Performance: optris CSlaser 2M, optris CTlaser 05M, optris CTlaser 1M / 2M, optris CTlaser 3M, optris CSvideo 2M, optris CTvideo 1M / 2M, optris CTvideo 3M, pirometr dwubarwowy optris CTratio 1M
Pirometry ręczne (przenośne): optris P20 1M / 2M, optris P20 05M

Specjalne zastosowania - przedział 2,3 - 7,9um

Ze względu na coraz większą powszechność dotychczas niestandardowych aplikacji, obejmujących bezdotykowy pomiar temperatury, nasza oferta została poszerzona o urządzenia dedykowane do następujących zastosowań:

Pirometry do cienkich folii z tworzyw sztucznych

W zależności od typu tworzywa, którego temperaturę chciałbyś zmierzyć, rozróżnia się dwa zakresy spektralne:

  • 3,43µm - dedykowane dla tworzyw typu PE, PP lub PS - pirometry tego typu noszą oznaczenie P3
  • 7,9µm - dedykowany dla tworzyw typu PET, PU, PTFE lub PA - pirometry tego typu noszą oznaczenie P7

Z uwagi na “nieprzeźroczystość” powyższych materiałów dla promieniowania podczerwonego w podanych wyżej zakresach spektralnych, pirometry z serii P3 i P7 nadają się idealnie do pomiaru temperatury powierzchni cienkich folii, prefabrykatów, preform).

Pirometry z serii Compact: optris CT P3, optris CT P7
Pirometry z serii High Performance: optris CTlaser P7

Pirometry do pomiaru temperatury gazów spalinowych (CO i CO2)

Zakres spektralny odpowiadający fali o długości 4.24µm i 4.64µm jest spotykany w urządzeniach o oznaczeniu F2 i F6, pozwalających na wykonywanie pomiarów temperatury płomieni (produktów spalania), których głównym składnikiem jest dwutlenek węgla CO2 (F2) lub tlenek węgla CO (F6).

Pirometry z serii High Performance: optris CTlaser F2, optris CTlaser F6

Pirometry do pomiaru temperatury przez płomienie

Pomiar temperatury elementów znajdujących się wewnątrz pieca jest trudny do wykonania ze względu na obecność płomieni znajdujących się w otoczeniu obrabianego przedmiotu - sposobem na obejście tego problemu jest zastosowanie pirometru o oznaczeniu MT, który działa w zakresie spektralnym 3,9µm i jest dedykowany do pomiaru temperatury elementów właśnie przez płomienie.

Pirometry z serii High Performance: optris CTlaser MT

Pirometry do aplikacji wykorzystujących laser (cięcie, spawanie)

W dzisiejszych czasach coraz częściej spotyka się aplikacje wykorzystujące coraz popularniejszą, laserową technologię obróbki detali. Pirometry dedykowane do aplikacji laserowych wyposażone są w specjalny filtr pasmowy, separujący promieniowanie emitowane przez laser - w naszej ofercie, urządzenia tego typu noszą oznaczenie XL.

Pirometry z serii High Performance: optris CT XL 3M

Zobacz również: