Pirometr stacjonarny do płynnego metalu Optris CTlaser 05M

Pirometr stacjonarny do płynnego metalu Optris CTlaser 05M

Zadzwoń i zapytaj o cenę!
(22) 118 99 89 info@autemo.pl 
OPTCTL05MSF
Optris
Pirometr stacjonarny do płynnego metalu Optris CTlaser 05M - najważniejsze informacje:
Zastosowanie: do metalu
Zakres pomiarowy: 1000°C ... 2000°C
Zakres spektralny: 525 nm
Dokładność: ±1% odczytu (≤ 1100°C)
±(0.3% odczytu + 2°C) (> 1100°C)
Czas reakcji: 1 ms
Wyjścia: 0-10V
4-20mA
termopara typ J / K
wyj. alarmowe
opcja: USB, RS232, RS485, Moduł wyjść przekaźnikowych, Ethernet, Profibus DP, CAN-Bus

Masz pytanie na temat tego produktu?

Skontaktuj się z nami aby zadać pytanie. Nasi specjaliści chętnie udzielą Ci potrzebnych informacji od poniedziałku do piątku 7:00 - 17:00.

INFOLINIA
(22) 118 99 89  lub +48 505 691 153
EMAIL
info@stacjonarne.pl

Opis

Specjalistyczne pirometry stacjonarne z serii Optris CTlaser 05M zostały zaprojektowane specjalnie z myślą o przeprowadzaniu dokładnych pomiarów temperatury powierzchni metalicznych oraz metali w postaci płynnej. Cechą charakterystyczną pirometrów z tej serii jest ściśle określone pasmo promieniowania podczerwonego (525 nm) w którym dokonywany jest pomiar temperatury, warunkujące poprawność i powtarzalność uzyskanych wyników.

Niestandardowy zakres spektralny pirometru redukuje w sposób istotny wpływ ciągle zmieniającej się emisyjności obiektu na dokładność pomiarów, pozwala również na znaczne rozszerzenie jego górnego zakresu pomiarowego – pirometry z serii 05M mogą być wykorzystane do pomiaru temperatury w zakresie nawet do 2000°C!

Pirometr stacjonary Optris CTlaserPirometr stacjonary Optris CTlaser
Wymiary głowicy pirometrów z serii High PerformanceWymiary głowicy pirometrów z serii High Performance

Warianty wykonania

Pirometr z serii CTlaser 05M dostępny jest tylko w jednym wariancie wykonania, jeżeli chodzi o dostępny zakres pomiarowy, czas reakcji czy też rozdzielczość optyczną:

 • CTlaser 05M – zakres pomiarowy: 1000°C ... 2000°C, czas reakcji: 1 ms, rozdzielczość optyczna: 150:1

Konstrukcja - pirometr stacjonarny do płynnego metalu Optris CTlaser 05M

Jak każdy pirometr z serii Optris CT (w skład której wchodzą urządzenia z rodziny Compact oraz High Performance), pirometry CTlaser 05M składają się standardowo z dwóch połączonych ze sobą elementów:

 • głowicy pirometrycznej, wyposażonej we wbudowaną (zintegrowaną soczewkę)oraz w przewód połą-czeniowy o długości od 3 m (standard dla pirometrów z serii CT) do 15 metrów – do wyboru pod-czas składania zamówienia
 • odseparowanej elektroniki, wyposażonej w klawiaturę funkcyjną oraz podświetlany wyświetlacz LCD, która steruje pracą głowicy pirometrycznej oraz daje możliwość przeprowadzenia konfiguracji więk-szości istotnych parametrów pracy urządzenia, z pominięciem komputera PC
Widok wnętrza elektroniki pirometrów CTlaserRys.: widok wnętrza elektroniki pirometrów CTlaser
Charakterystyka plamki pomiarowej dla soczewki CF2 w pirometrach MH i ML High PerformanceCharakterystyka plamki pomiarowej dla soczewki CF2 w pirometrach MH i ML serii High Performance

Celownik laserowy

W odróżnieniu od oferowanej przez nas, jednoczęściowej serii pirometrów Compact CSmicro, urządzenia wchodzące w skład grupy produktów CSlaser i CTlaser charakteryzują się najwyższą możliwą do osiągnięcia precyzją wykonywanych pomiarów oraz opatentowaną konstrukcją, na którą składa się jedyny w swoim rodzaju, dwupunktowy celownik laserowy.

Wskaźnik miejsca wykonywania pomiarów został wykonany w taki sposób, że dwa punkty wyznaczające przeciwległe krańce obszaru pomiarowego, zmieniają odległość pomiędzy sobą wraz ze zmianą odległości głowicy pirometrycznej od obiektu, wskazując tym samym dokładne miejsce wykonywania pomiarów oraz niwelując błędy spowodowane np. niekorzystnym zjawiskiem pomiaru temperatury tzw. tła.

Skrzynka elektroniki pirometru CTlaser - frontRys.: wymiary elektroniki pirometru CTlaser - widok z przodu
Skrzynka elektroniki pirometru CTlaser - lewyRys.: wymiary elektroniki pirometru CTlaser - widok z lewej

Detektor podczerwieni

Pirometr stacjonarny CTlaser 05M został wyposażony w detektor podczerwieni, za pomocą którego urządzenie dokonuje pomiaru temperatury na ściśle określonej długości fali promieniowania podczerwonego, wynoszącej 525 nm. Taka konfiguracja pozwala na wykonanie trudnych pomiarów temperatury np. ciekłych metali, której nie da się zmierzyć z wykorzystaniem tradycyjnych pirometrów (działających np. w standardowym zakresie 8-14 µm).

Specjalnie dobrane widmo promieniowania podczerwonego pozwala na istotną redukcję niekorzystnego zjawiska, jakim jest dynamicznie zmieniająca się, niewielka emisyjność metali.

Dwupunktowy celownik laserowyZdj.: widok głowicy z dwupunktowym celownikiem laserowym
Płaszcz chłodzony cieczą ACCTLWZdj.: Płaszcz chłodzony obiegiem wodnym ACCTLW pomaga w skuteczny sposób poszerzyć zakres temperatur pracy pirometrów CTlaser

Głowica pirometryczna

Głowica pirometryczna pirometry CTlaser 05M została wykonana ze stali nierdzewnej i może pracować bez dodatkowego chłodzenia w temperaturach dochodzących nawet do +85°C.

Konstrukcja i wymiary głowicy (M48) a także możliwość jej swobodnego odłączenia od elektroniki sterującej, pozwalają na maksymalne uproszczenie oraz skrócenie integracji z innymi urządzeniami. Tylną część głowicy stanowi demontowalna pokrywa, pod którą znajduje się 6-pinowy terminal połączeniowy do którego podpina się przewód łączący głowicę z elektroniką pirometru.

Jeżeli warunki pracy pirometru wymagają zastosowania dodatkowej ochrony, możemy zaproponować rozwiązania bazujące na specjalnie dobranych akcesoriach chłodzących: płaszczach i kołnierzach, które mogą być podłączone np. do obiegu wody lodowej i tym samym pozwolić na zastosowanie naszych urządzeń w Twojej aplikacji.

Głowica pirometryczna jest połączona z elektroniką za pomocą przewodu, który może być wyprowadzony z głowicy na dwa sposoby:

 • poprzez przepust kablowy, zainstalowany w dolnej części głowicy (prostopadle do jej długości)
 • w formie 7-pinowego złącza M8, wyprowadzonego na tylnej pokrywie głowicy – opcja

Standardowo dostarczamy pirometry w wykonaniu z przepustem.

Tylna część głowicy pirometrycznej CTlaserTylna część głowicy pirometrycznej CTlaser
Głowica z wyprowadzeniem w formie przepustuGłowica z wyprowadzeniem w formie przepustu
Głowica z wyprowadzeniem w formie złączaGłowica z wyprowadzeniem w formie złącza

Wersja ze złączem

Zastosowanie wersji ze złączem 7-pinowym jest polecane lub wymagane w sytuacji, gdy:

 • urządzenie będzie okresowo odłączane od elektroniki (np. będzie zmieniane jego położenie) i uciąż-liwe byłoby każdorazowe odkręcanie pokrywy i odpinanie przewodów od terminala
 • pirometr będzie zamontowany w płaszczu wodnym lub obudowie chłodzącej Cooling Jacket (wypo-sażenie w złącze 7-pinowe jest w tej sytuacji niezbędne)

Pirometr w obydwu wariantach wykonania (tj. z przepustem lub ze złączem) dostarczamy w zestawie z przewodem połączeniowym, który dostępny jest w trzech długościach do wyboru: 3 m, 8 m lub 15 m. Ważne jest, aby podczas składania zamówienia wybrać przewód o wystarczającej długości, gdyż niemożliwe jest jego przedłużenie we własnym zakresie (może to mieć bezpośredni wpływ na np. dokładność przyrządu).

Każdy przewód połączeniowy może być dostarczony w specjalnym wykonaniu, dedykowanym do konkretnego środowiska pracy:

 • przewody w wykonaniu standardowym (ogólnego zastosowania) – oznaczenie C
 • przewód wysoko temperaturowy, do stosowania przede wszystkim z obudową chłodzącą i płasz-czem wodnym (oznaczenie HC)
 • przewód przeznaczony do stosowania w przenośnikach kablowych (oznaczenie FC)

Pełną listę wszystkich akcesoriów połączeniowych, znajdziesz poniżej w zakładce „Akcesoria dodatkowe”.

Optyka

Głowica pirometryczna charakteryzuje się optyką o rozdzielczości 150:1, która w połączeniu z odpowiednio dobraną soczewką (do wyboru są dwie wersje: standardowa SF (standard focus) oraz tzw. „fare focus” – FF) pozwala na osiągnięcie plamki pomiarowej o żądanej średnicy z różnych odległości – odpowiedni typ soczewki należy wybrać podczas składania zamówienia.

Soczewka SF (standard focus) charakteryzuje się typowym, „stożkowym” sposobem zwiększania średnicy obszaru pomiarowego w zależności od odległości od obiektu.

Soczewka FF (fare focus) działa w podobny sposób co SF z tą różnicą, że przedziału od czoła głowicy do „punktu skupienia”, średnica plamki pomiarowej dla soczewki FF zmienia się w bardzo wąskim zakresie – nawet kilku mm na odległości kilku metrów od obiektu (potem charakterystyka przybiera kształt stożkowy).

Jeżeli chcesz sprawdzić średnicę plamki pomiarowej dla założonej przez Ciebie odległości instalacji pirometru od obiektu, dla każdej z możliwych kombinacji urządzeń, skorzystaj ze specjalnie przygotowanego kalkulatora:

Kalkulator plamki pomiarowej

Wyjścia analogowe i komunikacja cyfrowa

Elektronika pirometru stacjonarnego Optris CTlaser została wyposażona w następujące, w pełni programowalne wyjścia analogowe:

 • kanał 1: 0/4-20 mA, 0-5/10V, termopara typ J/K
 • kanał 2: wyjście alarmowe 24V/50mA (normalnie otwarte)

oraz programowalne wejście funkcyjne, które może służyć do:

 • zewnętrznej regulacji emisyjności obiektu
 • kompensacji temperatury otoczenia
 • wstrzymywania pomiaru (funkcja hold) oraz resetowania tejże funkcji
Zdjęcie elektroniki pirometru z wpiętym modułem USBZdj.: widok elektroniki pirometru CT z wpiętym modułem (interfejsem) USB
Wizualizacja zdarzeń alarmowych na wyświetlaczuKolor podświetlenia różni się w zależności od osiągniętego progu alarmowego

Wyjścia analogowe pirometru są w pełni skalowalne – użytkownik może w prosty sposób (za pomocą klawiatury lub poprzez oprogramowanie) przypisać odpowiednie wartości sygnału wyjściowego do przewidywanego zakresu mierzonych temperatur (np. 4mA = 0°C, 20mA = 500°C).

Oprócz tego, użytkownik ma możliwość zaprogramowania w pamięci pirometru zarówno dolnych jak i górnych progów alarmowych, po przekroczeniu których urządzenie może zmieniać stan logiczny wbudowanego wyjścia alarmowego lub modułu wyjść przekaźnikowych.

Przy okazji wystąpienia alarmu, zmienia się również kolor podświetlenia wyświetlacza LCD: zielony: pomiary w normie, czerwony: przekroczony górny alarm, niebieski: przekroczony dolny alarm.

Moduły cyfrowej transmisji danych

Niezależnie od dostępnych wyjść analogowych, funkcjonalności pirometrów stacjonarnych CTlaser mogą być w łatwy sposób rozszerzone poprzez zastosowanie opcjonalnych modułów wyjść cyfrowych, wpinanych bezpośrednio w elektronikę urządzenia.

W naszej ofercie znajdziesz następujące moduły transmisji danych:

 • USB
 • RS232
 • RS422/485 (z adapterem USB)
 • Ethernet
 • Profibus DP
 • CAN-BUS (protokół CANOpen)

oraz opcjonalny moduł dwóch wyjść przekaźnikowych: 2 x 60 V DC/42 V ACeff; 0.4 A; optycznie izolowanych

Jedną z ważniejszych funkcjonalności pirometrów z serii CTlaser jest możliwość równoległego działania komunikacji cyfrowej z urządzeniem zewnętrznym oraz przekazywania sygnału analogowego do odbiornika (np. odpowiednio wyskalowanego wyświetlacza).

Wyjścia analogowe z kanału 1 i kanału 2 mogą działać niezależnie od wejścia programowalnego oraz modułu wyjść cyfrowych. Rozwiązanie takie daje możliwość jednoczesnej akwizycji danych (np. na dysku twardym komputera, z wykorzystaniem własnego lub dedykowanego oprogramowania) i przekazywaniu sygnału analogowego do zewnętrznego urządzenia odbiorczego (w celu np. sterowania procesem).

Moduły interfejsów komunikacyjnych do pirometrów CTPirometry CTlaser mogą współpracować z różnymi interfejsami komunikacji cyfrowej: USB, RS-232, RS-485, Ehernet lub Profibus DP
Akcesoria Optris High Performance SeriesPrzykładowe akcesoria, kompatybilne z pirometrami CTlaser

Akcesoria

Pirometry stacjonarne CTlaser 05M posiadają w naszej ofercie duży wybór opcjonalnych akcesoriów dodatkowych, które w istotny sposób rozszerzają ich możliwości oraz zwiększają obszar potencjalnych zastosowań:

 • uchwyty I flansze montażowe, regulowane w jednej lub kilku płaszczyznach
 • lusterka do pomiaru pod kątem, rurki dystansowe, adaptery gwintu
 • kołnierze do przedmuchu soczewki strumieniem laminarnym lub sprężonym powietrzem
 • flansze do montażu w maszynach próżniowych, masywne obudowy do stabilizacji termicznej głowicy

oraz pozostałe elementy optyczne, mechaniczne i interfejsy, wymieniony w sekcji „Akcesoria dodatkowe”.

Podobne pirometry stacjonarne

Stacjonarne pirometry hutnicze CSlaser 2M mogą być stosowane zamiennie z innymi oferowanymi przez nas pirometrami, z uwzględnieniem spełnienia określonych wymagań względem wykonania, funkcjonalności czy parametrów technicznych. Jeżeli wymagana jest jednoczęściowa konstrukcja głowicy pirometrycznej, ale celownik laserowy nie jest warunkiem koniecznym, sprawdź pirometry z serii CSmicro 2W 2M, charakteryzujące się miniaturowymi, kompaktowymi wymiarami oraz bardzo dobrym stosunkiem ceny do jakości.

Jeżeli konieczne jest zastosowanie pirometru wyposażonego w podwójny celownik laserowy, który dodatkowo posiadałby możliwość transmisji danych np. przez interfejs Profibus lub RS232/485, idealnym rozwiązaniem będą urządzenia z serii CTlaser 1M/2M.

Jeszcze bardziej rozbudowaną konfigurację posiadają urządzenia z serii CSvideo 2M i CTvideo 1M/2M, które oprócz wyżej wymienionych funkcjonalności dają możliwość prowadzenia podglądu i dokumentacji miejsca wykonywania pomiarów w formie plików zdjęciowych lub sekwencji video.

Pirometry stacjonarne Optris CTlaser 05M stanowią wyjątkową pozycję w naszym portfolio urządzeń, która na tę chwilę nie ma bezpośredniego odpowiednika, działającego w tej samej długości fali promieniowania podczerwonego (525 nm). W aplikacjach, w których konieczne jest wykonanie miarodajnych pomiarów temperatury w zakresie nawet do 2000°C, możliwe jest jednak wykorzystanie innych urządzeń z naszej oferty.

Podobne parametry pomiarowe oraz identyczną konstrukcję i funkcjonalności posiadają urządzenia z serii CTlaser 1M/2M oraz pirometry stacjonarne CTlaser 3M.

Jeżeli szukasz nieco tańszego urządzenia o podobnym wykonaniu, dobrym wyborem może okazać się urządzenie z serii CT 3M lub pirometry CT 1M/2M.

W ofercie posiadamy również alternatywę w postaci 1-częściowych pirometrów, które dostępne są w formie głowicy ze zintegrowanym celownikiem laserowym, np. CSlaser 2M lub w wariancie bez celownika, np. CSmicro 2M.

Alternatywą dla wszystkich powyższych pirometrów są urządzenia z serii CTvideo z serii 1M/2M lub 3M, które oprócz standardowych funkcji posiadają również wbudowaną kamerę video (do podglądu obszaru pomiarowego w czasie rzeczywistym).

Aplikacje wykorzystujące pirometr stacjonarny do płynnego metalu Optris CTlaser 05M

Krótkofalowe pirometry stacjonarne Optris 05M, ze względu na swoje bardzo precyzyjne przeznaczenie oraz wysoki dolny i górny zakres pomiarowy, są stosowane przede wszystkim we wszelkiego rodzaju aplikacjach związanych z inżynierią badawczo-rozwojową oraz w przetwórstwie metali, praktycznie pod każdą postacią. Szeroki, górny zakres pomiarowy (2000°C) pozwala na zastosowanie pirometrów Optris CTlaser 05M w zastosowaniach hutniczych, w których następuje obróbka najbardziej popularnych metali i ich stopów a także materiałów kompozytowych i ceramiki.

Konfigurator

Przewiń w poziomie
OPTKonfigurator pirometru
+pirometr:
CTL05MPirometr stacjonarny Optris CTlaser 05M
+soczewka:
SFSoczewka SF: 7.3mm @ 1100mm
FFSoczewka FF: 24mm @ 3600mm
+przewód:
CB3HPrzewód 3m, odporny na wysokie temperatury
CB3FPrzewód 3m, do stosowania w przenośnikach kablowych
CB8Przewód 8m
CB8HPrzewód 8m, odporny na wysokie temperatury
CB8FPrzewód 8m, do stosowania w przenośnikach kablowych
CB15Przewód 15m
CB15HPrzewód 15m, odporny na wysokie temperatury
CB15FPrzewód 15m, do stosowania w przenośnikach kablowych
+złącze:
-Standardowy terminal połączeniowy
CWersja z 7-pinowym złączem, do montażu pirometru w obudowie chłodzącej
Uwaga! Przewód połączeniowy nie wchodzi w skład wyposażenia podstawowego!
przykład:
OPTCTL05MFFCB15HCPirometr stacjonarny Optris CTlaser 05M, soczewka FF: 24mm @ 3600mm, przewód 15m, odporny na wysokie temperatury, wersja z 7-pinowym złączem, do montażu pirometru w obudowie chłodzącej

Dane techniczne

Specyfikacja pomiarowa
Zakres pomiarowy (skalowalny)1000°C ... 2000°C
Zakres spektralny (90% energii)525 nm
Rozdzielczość optyczna150:1
Dokładność (w temp. otoczenia 23 ±5°C)±1% odczytu (≤ 1100°C) 1)
±(0.3% odczytu + 2°C) (> 1100°C) 1)
Powtarzalność (w temp. otoczenia 23 ±5°C)±(0.1% odczytu + 1°C)
Czułość termiczna (NETD)0.2 K
Czas odpowiedzi (90% wartości), regulowany:1 ms 2)
Emisyjność0.100 ... 1.100 (regulowana z poziomu klawiatury, wejścia analogowego lub oprogramowania)
Transmisyjność0.100 ... 1.100 (regulowana z poziomu klawiatury lub oprogramowania)
Przetwarzanie sygnałuMAX / MIN / AVG / rozszerzona funkcja wstrzymania pomiarów z progiem i histerezą
Podstawowe dane techniczne
Stopień ochronyIP 65 (NEMA-4)
Temperatura pracygłowica pirometryczna: -20°C ... 85°C (50°C z włączonym laserem)
elektronika: -20°C ... 85°C
Temperatura przechowywaniagłowica pirometryczna: -40°C ... 85°C
elektronika: -40°C ... 85°C
Wilgotność otoczenia10 - 95%, bez kondensacji
WibracjeIEC 68-2-6: 3 G, 11-200 Hz, w każdej osi
WstrząsyIEC 68-2-27: 50 G, 11 ms, w każdej osi
Wagagłowica pirometryczna: 600 g
elektronika: 420 g
Specyfikacja elektryczna
Wyjścia analogowe0 / 4-20 mA, 0 - 5 / 10 V lub termopara typ J, K
Wyjścia alarmowe24 V / 50 mA (otwarty kolektor)

opcjonalny moduł przekaźnikowy: 2 x 60 V DC / 42 V ACeff; 0.4 A, optycznie izolowany
Wyjścia cyfrowe(opcja): USB, RS232, RS485, CAN-Bus, Profibus DP, Ethernet
Wejście analogowe (0-10V)programowalne wejście funkcyjne do zewnętrznej regulacji emisyjności / kompensacji temp. otoczenia, sterowania sygnałem wyjściowym lub funkcją wstrzymywania pomiaru
ImpedancjamA max. 500 Ω (8-36 V DC)
mV min. 100 kΩ impedancji obciążenia
termopara 20 Ω
Długość przewodu3 m (standard), 8 m, 15 m
Zasilanie8-36 V DC
Pobór prądumax. 160 mA
Wskaźnik laserowy1mW, uruchamiany z poziomu elektroniki
1) Ɛ = 1, czas ekspozycji 1 s
2) z dynamiczną adaptacją do niskich poziomów sygnału

Pliki do pobrania

Karta kat. Optris CTlaser 05M

Karta katalogowa - pirometr Optris CTlaser 05M [EN]

Pliki do pobrania (575.56k)
Instrukcja obsł. Optris CTlaser

Instrukcja obsługi - pirometry Optris CTlaser [EN]

Pliki do pobrania (2.62M)

Akcesoria mechaniczne

   

Interfejsy i certyfikaty

 
Moduł interfejsu USB, wpinanego w elektronikę pirometru z serii CT/ CTLaser/ CT XL, z opcją programowania przy użyciu komputera PC lub smartfona, w zestawie z przejściówką USB typu C oraz USB-A.
ACCTIAC
   

Przewody i złącza

     

Powiązane produkty z Optris OPTCTL05MSF

Numer kat.: OPTCSM3M 

Przemysłowy pirometr stacjonarny do metalu Optris CSmicro 3M, dedykowany dla przemysłu metalurgicznego i hutniczego do pomiaru temperatury metalu, ceramiki i innych powierzchni o niskiej emisyjności w wąskim przedziale temperatur, od 50 do 600°C. Pirometr Optris jest wyposażony w wyjście 4-20mA lub 0-10V (do wyboru) oraz może rejestrować dane na komputerze lub smartfonie za pomocą interfejsu USB (jako pirometr USB z rejestracją).

Zastosowanie: do metalu
Zakres pomiarowy: 50°C ... 350°C (3ML)
100°C ... 600°C (3MH)
Zakres spektralny: 2.3 µm
Dokładność: ±(0.3% odczytu + 2°C)
Czas reakcji: 25 ms
Wyjścia: 0-10V
wyj. alarmowe
opcja: USB
Numer kat.: OPTCSM2W2M 

Mały, tani pirometr stacjonarny do metalu w wariancie z elektroniką zintegrowaną w przewodzie, wyposażony w wyjście prądowe 4-20mA lub napięciowe 0-10V (w zależności od wersji pirometru), z programowalnym wyjściem alarmowym i komunikacją z komputerem lub smartfonem po USB (opcja). 2 warianty pirometrów do metalu do wyboru: CSmicro 2ML z zakresem do 800°C oraz CSmicro 2MH z zakresem do 1600°C. Zakres spektralny 1.6µm pozwala również na wykorzystanie pirometrów do pomiaru temperatury przez szkło.

Zastosowanie: do metalu
Zakres pomiarowy: 250°C ... 800°C (2ML)
385°C ... 1600°C (2MH)
Zakres spektralny: 1.6 µm
Dokładność: ±(0.3% odczytu +2°C)
Czas reakcji: 10 ms
Wyjścia: 4-20mA
wyj. alarmowe
opcja: USB
Numer kat.: OPTCT1M2M 

Stacjonarne pirometry hutnicze Optris CT, przeznaczone do pomiaru temperatury metalu w różnym stanie skupienia (nawet ciekłego, w formie surówki) w zakresie do 2200°C. Pirometr stacjonarny dostępny w dwóch podgrupach: 1M (modele: CT 1ML, CT 1MH, CT 1MH1) z zakresem spektralnym 1.0μm i 2M (modele: CT 2ML, CT 2MH i CT 2MH1) z zakresem spektralnym 1.6μm. Pirometry umożliwiają również pomiar temperatury przez szkło.

Zastosowanie: do metalu
Zakres pomiarowy: 485°C ... 1050°C (1ML)
650°C ... 1800°C (1MH)
800°C ... 2200°C (1MH1)
250°C ... 800°C (2ML)
385°C ... 1600°C (2MH)
490°C ... 2000°C (2MH1)
Zakres spektralny: 1.0 μm (1M) / 1.6 μm (2M)
Dokładność: ±(0.3% odczytu + 2°C)
Czas reakcji: 1 ms
Wyjścia: 0-10V
4-20mA
termopara typ J / K
wyj. alarmowe
opcja: USB, RS232, RS485, Moduł wyjść przekaźnikowych, Ethernet, Profibus DP, CAN-Bus
Numer kat.: OPTCT3M 
Zastosowanie: do metalu
Zakres pomiarowy: 50°C ... 400°C (3ML)
100°C ... 600°C (3MH)
150°C ... 1000°C (3MH1)
200°C ... 1500°C (3MH2)
250°C ... 1800°C (3MH3)
Zakres spektralny: 2.3 µm
Dokładność: ±(0.3% odczytu + 2°C)
Czas reakcji: 1 ms
Wyjścia: 0-10V
4-20mA
termopara typ J / K
wyj. alarmowe
opcja: USB, RS232, RS485, Moduł wyjść przekaźnikowych, Ethernet, Profibus DP, CAN-Bus
Numer kat.: OPTCTL1M2M 
Zastosowanie: do metalu
Zakres pomiarowy: 485°C ... 1050°C (1ML)
650°C ... 1800°C (1MH)
800°C ... 2200°C (1MH1)
250°C ... 800°C (2ML)
385°C ... 1600°C (2MH)
490°C ... 2000°C (2MH1)
Zakres spektralny: 1.0 μm (1M) / 1.6 μm (2M)
Dokładność: ±(0.3% odczytu + 2°C)
Czas reakcji: 1 ms
Wyjścia: 0-10V
4-20mA
termopara typ J / K
wyj. alarmowe
opcja: USB, RS232, RS485, Moduł wyjść przekaźnikowych, Ethernet, Profibus DP, CAN-Bus
Numer kat.: OPTCTL3M 
Zastosowanie: do metalu
Zakres pomiarowy: 50°C ... 400°C (3ML)
100°C ... 600°C (3MH)
150°C ... 1000°C (3MH1)
200°C ... 1500°C (3MH2)
250°C ... 1800°C (3MH3)
Zakres spektralny: 2.3 µm
Dokładność: ±(0.3% odczytu + 2°C)
Czas reakcji: 1 ms
Wyjścia: 0-10V
4-20mA
termopara typ J / K
wyj. alarmowe
opcja: USB, RS232, RS485, Moduł wyjść przekaźnikowych, Ethernet, Profibus DP, CAN-Bus
Numer kat.: OPTCTV1M2M 
Zastosowanie: do metalu
Zakres pomiarowy: 485°C ... 1050°C (1ML)
650°C ... 1800°C (1MH)
800°C ... 2200°C (1MH1)
250°C ... 800°C (2ML)
385°C ... 1600°C (2MH)
490°C ... 2000°C (2MH1)
Zakres spektralny: 1.0 μm (1M) / 1.6 μm (2M)
Dokładność: ±(0.3% odczytu + 2°C)
Czas reakcji: 1 ms
Wyjścia: 0-10V
4-20mA
termopara typ J / K
wyj. alarmowe
opcja: USB, Moduł wyjść przekaźnikowych