Pirometry stacjonarne dla hutnictwa Optris CT 1M / 2M

Pirometry stacjonarne dla hutnictwa Optris CTlaser 1M / 2M

Zadzwoń i zapytaj o cenę!
(22) 118 99 89 info@autemo.pl 
OPTCTL1M2M
Optris
Pirometry stacjonarne dla hutnictwa Optris CTlaser 1M / 2M - najważniejsze informacje:
Zastosowanie: do metalu
Zakres pomiarowy: 485°C ... 1050°C (1ML)
650°C ... 1800°C (1MH)
800°C ... 2200°C (1MH1)
250°C ... 800°C (2ML)
385°C ... 1600°C (2MH)
490°C ... 2000°C (2MH1)
Zakres spektralny: 1.0 μm (1M) / 1.6 μm (2M)
Dokładność: ±(0.3% odczytu + 2°C)
Czas reakcji: 1 ms
Wyjścia: 0-10V
4-20mA
termopara typ J / K
wyj. alarmowe
opcja: USB, RS232, RS485, Moduł wyjść przekaźnikowych, Ethernet, Profibus DP, CAN-Bus

Masz pytanie na temat tego produktu?

Skontaktuj się z nami aby zadać pytanie. Nasi specjaliści chętnie udzielą Ci potrzebnych informacji od poniedziałku do piątku 7:00 - 17:00.

INFOLINIA
(22) 118 99 89  lub +48 505 691 153
EMAIL
info@stacjonarne.pl

Opis

Stacjonarne pirometry hutnicze Optris CTlaser 1M/2M zostały zaprojektowane specjalnie z myślą o prowadzeniu nieprzerwanej kontroli temperatury w procesach związanych z wytwarzaniem i przetwórstwem metali, ceramiki oraz materiałów kompozytowych.

Z uwagi na niestandardowy zakres długości promieniowania podczerwonego w którym dokonywany jest pomiar temperatury (odpowiednio: 1.0 μm dla 1M i 1.6 μm 2M), urządzenia pozwalają na zachowanie należytej precyzji wykonywanych pomiarów w całym zakresie mierzonych temperatur oraz eliminują tym samym niekorzystny wpływ zjawisk zakłócających lub zmieniających wyniki badań.

Pirometr stacjonary Optris CTlaserPirometr stacjonarny Optris CTlaser
Wymiary głowicy pirometrów z serii High PerformanceWymiary głowicy pirometrów z serii High Performance

Warianty wykonania - pirometry hutnicze CTlaser 1M/2M

Pirometry stacjonarne Optris CTlaser 1M i CTlaser 2M dostępne są w kilku różnych wariantach wykonania, różniących się przede wszystkim zakresem mierzonych temperatur, rozdzielczością optyczną głowicy oraz oczywiście zakresem spektralnym:

 • CTlaser 1ML: 485°C ...1050°C / 150:1 / 1,0 μm
 • CTlaser 1MH: 650°C ... 1800°C / 300:1 / 1,0 μm
 • CTlaser 1MH1: 800°C ... 2200°C / 300:1 / 1,0 μm
 • CTlaser 2ML: 250°C ... 800°C / 150:1 / 1,6 μm
 • CTlaser 2MH: 385°C ... 1600°C / 300:1 / 1,6 μm
 • CTlaser 2MH1: 490°C ... 2000°C / 300:1 / 1,6 μm

Pozostałe parametry pomiarowe takie, jak: dokładność, powtarzalność oraz funkcjonalności jakimi dysponują poszczególne urządzenia, są w większości przypadków wspólne dla każdego z powyższych wariantów.

Konstrukcja

Pirometry stacjonarne z tej serii składają się z dwóch elementów:

 • głowicy pirometrycznej, która jest wyposażona w przewód połączeniowy o długości od 3 m (stan-dard dla pirometrów z serii LT) do 15 metrów – do wyboru podczas składania zamówienia
 • „skrzynki” z elektroniką, wyposażoną w klawiaturę funkcyjną oraz podświetlany wyświetlacz LCD

Główną cechą charakterystyczną pirometrów stacjonarnych z serii CTlaser, odróżniającą je w istotny sposób od urządzeń z serii CSlaser (które również należą do serii pirometrów High Performance), jest dwuczęściowa konstrukcja oraz wspomniana, odseparowana elektronika, która znacznie rozszerza możliwości urządzenia w zakresie dostępnych sygnałów analogowych i cyfrowej transmisji danych a także umożliwia przeprowadzenie doraźnej konfiguracji podstawowych parametrów pracy.

Widok wnętrza elektroniki pirometrów CTlaserRys.: widok wnętrza elektroniki pirometrów CTlaser
Charakterystyka plamki pomiarowej dla soczewki CF2 w pirometrach MH i ML High PerformanceCharakterystyka plamki pomiarowej dla soczewki CF2 w pirometrach MH i ML serii High Performance

W zależności od wersji pirometru, głowica dysponuje rozdzielczością optyczną na poziomie 150:1 lub 300:1. W połączeniu z odpowiednio dobraną soczewką, niektóre modele pirometrów są w stanie zmierzyć temperaturę nawet obiektów o średnicy niespełna 1 milimetra!

W przypadku pirometrów stacjonarnych CTlaser 1M/2M, do wyboru są dostępne 3 warianty soczewek: standardowe, „dalekiego zasięgu” oraz skupiające – typ odpowiedniej soczewki należy wskazać podczas składania zamówienia.

Skrzynka elektroniki pirometru CTlaser - frontRys.: wymiary elektroniki pirometru CTlaser - widok z przodu
Skrzynka elektroniki pirometru CTlaser - lewyRys.: wymiary elektroniki pirometru CTlaser - widok z lewej

Detektor

Urządzenie CTlaser 1M/2M zostały wyposażone w detektor podczerwieni działający w zakresie długości fali świetlnej 1 µm (dla wersji 1M) i 1.6 µm (dla wersji 2M). Taka konfiguracja pozwala na wykonanie miarodajnych pomiarów temperatury powierzchni metalicznych, utlenionych i kompozytowych przy jednoczesnym, istotnym zredukowaniu błędu jakim jest niekorzystny wpływ błędnie dobranej lub dynamicznie zmieniającej się emisyjności na dokładność pomiarów.

Dodatkowo, z uwagi na właściwości fizyczne pewnych materiałów, zmieniające się wraz ze zmianą długości fali świetlnej, pirometry krótkofalowe działające w wąskim paśmie promieniowania podczerwonego (z reguły poniżej 2 µm) mogą być stosowanie np. do pomiaru temperatury obiektów przez szkło np. borokrzemowe (które dla standardowego widma 8-14 µm jest nieprzeźroczyste).

Dwupunktowy celownik laserowyZdj.: widok głowicy z dwupunktowym celownikiem laserowym
Płaszcz chłodzony cieczą ACCTLWZdj.: Płaszcz chłodzony obiegiem wodnym ACCTLW pomaga w skuteczny sposób poszerzyć zakres temperatur pracy pirometrów CTlaser

Głowica pirometryczna

Cechą charakterystyczną pirometrów wchodzących w skład serii High Performance (a więc urządzeń z rodziny CSlaser i CTlaser) jest opatentowana konstrukcja głowicy pirometrycznej, która została wyposażona w dwupunktowy celownik laserowy, który precyzyjnie wskazuje miejsce i rozmiar obszaru na którym dokonywany jest pomiar temperatury.

Wskaźnik miejsca wykonywania pomiarów został wykonany w taki sposób, że dwa punkty wyznaczające przeciwległe krańce obszaru pomiarowego, zmieniają odległość pomiędzy sobą wraz ze zmianą odległości głowicy pirometrycznej od obiektu, wskazując tym samym dokładne miejsce wykonywania pomiarów oraz niwelując błędy spowodowane np. niekorzystnym zjawiskiem pomiaru temperatury tzw. tła.

Odłączalna głowica pirometryczna o średnicy M48, została wykonana ze stali nierdzewnej i może pracować bez dodatkowego chłodzenia w temperaturach dochodzących do nawet +85°C.

Konstrukcja pirometru pozwala na maksymalne uproszczenie oraz skrócenie integracji pirometru z procesem. Tylną część głowicy stanowi demontowalna pokrywa, pod którą znajduje się 6-pinowy terminal połączeniowy do którego podpina się przewód łączący głowicę z elektroniką pirometru.

Jeżeli warunki pracy pirometru wymagają zastosowania dodatkowej ochrony, możemy zaproponować rozwiązania bazujące na specjalnie dobranych akcesoriach chłodzących: płaszczach i kołnierzach, które mogą być podłączone np. do obiegu wody lodowej i tym samym pozwolić na zastosowanie naszych urządzeń w Twojej aplikacji.

Bezpośrednie połączenie głowicy z elektroniką może być zrealizowane na dwa sposoby:

 • z wykorzystaniem przepustu kablowego, zainstalowanego w dolnej części głowicy pirometrycznej (prostopadle do soczewki) – wykonanie standardowe
 • lub jako 7-pinowe złącze M8, wyprowadzone na tylnej (demontowalnej) pokrywie głowicy – opcja
Tylna część głowicy pirometrycznej CTlaserTylna część głowicy pirometrycznej CTlaser
Głowica z wyprowadzeniem w formie przepustuGłowica z wyprowadzeniem w formie przepustu
Głowica z wyprowadzeniem w formie złączaGłowica z wyprowadzeniem w formie złącza

Wersja ze złączem

Wariant pirometru ze złączem 7-pinowym powinien być zamówiony w sytuacji, gdy:

 • pirometr będzie okresowo odłączany / demontowany i uciążliwe byłoby jego każdorazowe odpinanie od terminala połączeniowego (znajdującego się pod pokrywą głowicy)
 • pirometr będzie zamontowany w płaszczu wodnym lub obudowie chłodzącej Cooling Jacket (wypo-sażenie w złącze 7-pinowe jest w tej sytuacji niezbędne)

Pirometr w obydwu wariantach wykonania (tj. z przepustem lub ze złączem) dostarczamy w zestawie z przewodem połączeniowym, który dostępny jest w trzech długościach do wyboru: 3 m, 8 m lub 15 m. Ważne jest, aby podczas składania zamówienia wybrać przewód o wystarczającej długości, gdyż niemożliwe jest jego przedłużenie we własnym zakresie (może to mieć bezpośredni wpływ na np. dokładność przyrządu).

Każdy przewód połączeniowy może być dostarczony w specjalnym wykonaniu, dedykowanym do konkretnego środowiska pracy:

 • przewody w wykonaniu standardowym (ogólnego zastosowania) – oznaczenie C
 • przewód wysoko temperaturowy, do stosowania przede wszystkim z obudową chłodzącą i płasz-czem wodnym (oznaczenie HC)
 • przewód przeznaczony do stosowania w przenośnikach kablowych (oznaczenie FC)

Pełną listę wszystkich akcesoriów połączeniowych, znajdziesz poniżej w zakładce „Akcesoria dodatkowe”.

Soczewka pirometrów hutniczych CTlaser 1M/2M

Każdy pirometr CTlaser jest dostarczany w standardzie z jedną, dowolnie wybraną, zintegrowaną soczewką – domyślnie jest to soczewka typu SF (standard focus), która charakteryzuje się plamką pomiarową o średnicy rosnącej wprost proporcjonalnie do odległości pirometru od obiektu.

Alternatywą jest zastosowanie jednej z 3 soczewek skupiających CF (close focus), w przypadku których skupienie plamki pomiarowej następuje w punkcie znajdującym się w określonej odległości od głowicy lub soczewki FF (z oddaloną ogniskową).

Dla przykładu, zastosowanie soczewki CF1 w pirometrze CTlaser 2M pozwala na osiągnięcie plamki pomiarowej o średnicy nawet 0.5 mm z odległości ok. 150 mm od obiektu!

Jeżeli chcesz sprawdzić średnicę plamki pomiarowej dla założonej przez Ciebie odległości instalacji pirometru od obiektu, dla każdej z możliwych kombinacji urządzeń, skorzystaj ze specjalnie przygotowanego kalkulatora:

Kalkulator plamki pomiarowej

Wyjścia analogowe i komunikacja cyfrowa

Elektronika pirometru stacjonarnego Optris CTlaser została wyposażona w następujące, w pełni programowalne wyjścia analogowe:

 • kanał 1: 0/4-20 mA, 0-5/10V, termopara typ J/K
 • kanał 2: wyjście alarmowe 24V/50mA (normalnie otwarte)

oraz programowalne wejście funkcyjne, które może służyć do:

 • zewnętrznej regulacji emisyjności obiektu
 • kompensacji temperatury otoczenia
 • wstrzymywania pomiaru (funkcja hold) oraz resetowania tejże funkcji
Zdjęcie elektroniki pirometru z wpiętym modułem USBZdj.: widok elektroniki pirometru CT z wpiętym modułem (interfejsem) USB
Wizualizacja zdarzeń alarmowych na wyświetlaczuKolor podświetlenia różni się w zależności od osiągniętego progu alarmowego

Wyjścia analogowe pirometru są w pełni skalowalne – użytkownik może w prosty sposób (za pomocą klawiatury lub poprzez oprogramowanie) przypisać odpowiednie wartości sygnału wyjściowego do przewidywanego zakresu mierzonych temperatur (np. 4mA = 0°C, 20mA = 500°C).

Oprócz tego, użytkownik ma możliwość zaprogramowania w pamięci pirometru zarówno dolnych jak i górnych progów alarmowych, po przekroczeniu których urządzenie może zmieniać stan logiczny wbudowanego wyjścia alarmowego lub modułu wyjść przekaźnikowych.

Przy okazji wystąpienia alarmu, zmienia się również kolor podświetlenia wyświetlacza LCD: zielony: pomiary w normie, czerwony: przekroczony górny alarm, niebieski: przekroczony dolny alarm.

Moduły cyfrowej transmisji danych

Niezależnie od dostępnych wyjść analogowych, funkcjonalności pirometrów stacjonarnych CTlaser mogą być w łatwy sposób rozszerzone poprzez zastosowanie opcjonalnych modułów wyjść cyfrowych, wpinanych bezpośrednio w elektronikę urządzenia.

W naszej ofercie znajdziesz następujące moduły transmisji danych:

 • USB
 • RS232
 • RS422/485 (z adapterem USB)
 • Ethernet
 • Profibus DP
 • CAN-BUS (protokół CANOpen)

oraz opcjonalny moduł dwóch wyjść przekaźnikowych: 2 x 60 V DC/42 V ACeff; 0.4 A; optycznie izolowanych

Jedną z ważniejszych funkcjonalności pirometrów z serii CTlaser jest możliwość równoległego działania komunikacji cyfrowej z urządzeniem zewnętrznym oraz przekazywania sygnału analogowego do odbiornika (np. odpowiednio wyskalowanego wyświetlacza).

Wyjścia analogowe z kanału 1 i kanału 2 mogą działać niezależnie od wejścia programowalnego oraz modułu wyjść cyfrowych. Rozwiązanie takie daje możliwość jednoczesnej akwizycji danych (np. na dysku twardym komputera, z wykorzystaniem własnego lub dedykowanego oprogramowania) i przekazywaniu sygnału analogowego do zewnętrznego urządzenia odbiorczego (w celu np. sterowania procesem).

Moduły interfejsów komunikacyjnych do pirometrów CTPirometry CTlaser mogą współpracować z różnymi interfejsami komunikacji cyfrowej: USB, RS-232, RS-485, Ehernet lub Profibus DP
Akcesoria Optris High Performance SeriesPrzykładowe akcesoria, kompatybilne z pirometrami CTlaser

Akcesoria

Do pirometrów stacjonarnych z serii CTlaser oferujemy duży wybór opcjonalnych akcesoriów dodatkowych, które w istotny sposób rozszerzają możliwości urządzeń oraz zwiększają obszar potencjalnych zastosowań:

 • uchwyty I flansze montażowe, regulowane w jednej lub kilku płaszczyznach
 • lusterka do pomiaru pod kątem, rurki dystansowe, adaptery gwintu
 • kołnierze do przedmuchu soczewki strumieniem laminarnym lub sprężonym powietrzem
 • flansze do montażu w maszynach próżniowych, masywne obudowy do stabilizacji termicznej głowicy

oraz pozostałe elementy optyczne, mechaniczne i interfejsy, wymieniony w sekcji „Akcesoria dodatkowe”

Podobne pirometry stacjonarne

Stacjonarne pirometry hutnicze CTlaser 1M/2M mogą być stosowane zamiennie z innymi oferowanymi przez nas pirometrami, z uwzględnieniem spełnienia określonych wymagań względem wykonania, funkcjonalności czy parametrów technicznych.

Ponieważ stanowią one w naszej ofercie podstawowy model urządzeń dedykowanych do przemysłu metalurgicznego, posiadamy kilka odpowiedników tych modeli, dostępnych w różnych wariantach wykonania.

W sytuacji, gdy zakres pomiarowy jest niewystarczający lub konieczne jest zastosowanie urządzenia działającego w innym zakresie promieniowania podczerwonego, idealnym rozwiązaniem będzie pirometr CTlaser 05M lub wersja CTlaser 3M.

Jeżeli wymagasz od urządzenia posiadania celownika laserowego, ale może być ono dostępne w wariancie 1-elementowym (głowica z wyjściem analogowym), alternatywą dla powyższego będzie pirometr CSlaser 2M.

Jeżeli wystarczający będzie wariant 1-częściowy ale bez celownika laserowego, zapoznaj się z kartą katalogową pirometru stacjonarnego z serii CSmicro 2W 2M, charakteryzujące się miniaturowymi, kompaktowymi wymiarami oraz bardzo dobrym stosunkiem ceny do jakości.

Najbardziej rozbudowaną konfigurację w naszej ofercie posiadają pirometry z serii CSvideo 2M i CTvideo 1M/2M, które oprócz wyżej wymienionych funkcjonalności dają możliwość prowadzenia podglądu i dokumentacji miejsca wykonywania pomiarów w formie plików zdjęciowych lub sekwencji video.

Stacjonarne pirometry hutnicze Optris CTlaser 1M/2M - zastosowanie

Urządzenia z tej serii znajdują zastosowanie przede wszystkim wszędzie tam, gdzie konieczne jest wykonanie pomiaru temperatury obiektu o stosunkowo niskiej emisyjności, z jednoczesnym zachowaniem jak największej precyzji pomiarów. Umożliwia to przede wszystkim specjalnie dobrany zakres długości fali podczerwonej (zakres spektralny) w którym urządzenie dokonuje pomiaru temperatury obiektu.

Podstawową branżą, wykorzystującą pirometry z serii CT 1M / 2M jest przede wszystkim przemysł metalurgiczny I hutniczy (urządzenia te są wykorzystywane na wszystkich etapach obróbki: od przetapiania i odlewania, poprzez obróbkę mechaniczną i termiczną, np.: kucie matrycowe, gięcie indukcyjne, zgrzewanie.

Oprócz tego, urządzenia mogą z powodzeniem być wykorzystywane do pomiaru temperatury tlenków metali oraz ceramiki I materiałów kompozytowych w pełnym zakresie temperatur.

Jeszcze jedną, bardzo ważną funkcjonalnością powyższych modeli pirometrów jest zdolność do pomiaru temperatury przez szkło (np. borokrzemianowe) – więcej informacji na ten temat znajdziesz w PORADNIKDOTYCZĄCYPOMIARÓWPRZEZSZKŁO.

Konfigurator

Przewiń w poziomie
OPTKonfigurator pirometru
+pirometr:
CTL1MLPirometr stacjonarny Optris CTlaser 1ML
CTL2MLPirometr stacjonarny Optris CTlaser 2ML
CTL1MHPirometr stacjonarny Optris CTlaser 1MH
CTL1MH1Pirometr stacjonarny Optris CTlaser 1MH1
CTL2MHPirometr stacjonarny Optris CTlaser 2MH
CTL2MH1Pirometr stacjonarny Optris CTlaser 2MH1
+soczewka:
FFSoczewka FF: 24mm @ 3600mm (ML) | 12mm @ 3600mm (MH)
SFSoczewka SF: 7.3mm @ 1100mm (ML) | 3.7mm @ 1100mm (MH)
CF2Soczewka CF2: 1mm @ 150mm (ML) | 0.5mm @ 150mm (MH)
CF3Soczewka CF3: 1.3mm @ 200mm (ML) | 0.7mm @ 200mm (MH)
CF4Soczewka CF4: 3mm @ 450mm (ML) | 1.5mm @ 450mm (MH)
+przewód:
CB3HPrzewód 3m, odporny na wysokie temperatury
CB3FPrzewód 3m, do stosowania w przenośnikach kablowych
CB8Przewód 8m
CB8HPrzewód 8m, odporny na wysokie temperatury
CB8FPrzewód 8m, do stosowania w przenośnikach kablowych
CB15Przewód 15m
CB15HPrzewód 15m, odporny na wysokie temperatury
CB15FPrzewód 15m, do stosowania w przenośnikach kablowych
+złącze:
-Standardowy terminal połączeniowy
CWersja z 7-pinowym złączem, do montażu pirometru w obudowie chłodzącej
Uwaga! Przewód połączeniowy nie wchodzi w skład wyposażenia podstawowego!
przykład:
OPTCTL2MH1CF2CB8HCPirometr stacjonarny Optris CTlaser 2MH1, soczewka CF2: 0.5mm @ 150mm, przewód 8m, odporny na wysokie temperatury, wersja z 7-pinowym złączem, do montażu pirometru w obudowie chłodzącej

Dane techniczne

Specyfikacja pomiarowa
Zakres pomiarowy (skalowalny)485°C ... 1050°C (1ML)
650°C ... 1800°C (1MH)
800°C ... 2200°C (1MH1)
250°C ... 800°C (2ML)
385°C ... 1600°C (2MH)
490°C ... 2000°C (2MH1)
Zakres spektralny (90% energii)1.0 μm (1M) / 1.6 μm (2M)
Rozdzielczość optyczna150:1 (1ML, 2ML)
300:1 (1MH, 1MH1, 2MH, 2MH1)
Dokładność (w temp. otoczenia 23 ±5°C)±(0.3% odczytu + 2°C) 1)
Powtarzalność (w temp. otoczenia 23 ±5°C)±(0.1% odczytu + 1°C)
Czułość termiczna (NETD)0.1 K (1ML, 2ML)
0.2 K (1MH, 1MH1, 2MH, 2MH1)
Czas odpowiedzi (90% wartości), regulowany:1 ms 2)
Emisyjność0.100 ... 1.100 (regulowana z poziomu klawiatury, wejścia analogowego lub oprogramowania)
Transmisyjność0.100 ... 1.100 (regulowana z poziomu klawiatury lub oprogramowania)
Przetwarzanie sygnałuMAX / MIN / AVG / rozszerzona funkcja wstrzymania pomiarów z progiem i histerezą
Podstawowe dane techniczne
Stopień ochronyIP 65 (NEMA-4)
Temperatura pracygłowica pirometryczna: -20°C ... 85°C (50°C z włączonym laserem)
elektronika: -20°C ... 85°C
Temperatura przechowywaniagłowica pirometryczna: -40°C ... 85°C
elektronika: -40°C ... 85°C
Wilgotność otoczenia10 - 95%, bez kondensacji
WibracjeIEC 68-2-6: 3 G, 11-200 Hz, w każdej osi
WstrząsyIEC 68-2-27: 50 G, 11 ms, w każdej osi
Wagagłowica pirometryczna: 600 g
elektronika: 420 g
Specyfikacja elektryczna
Wyjścia analogowe0 / 4-20 mA, 0 - 5 / 10 V lub termopara typ J, K
Wyjścia alarmowe24 V / 50 mA (otwarty kolektor)

opcjonalny moduł przekaźnikowy: 2 x 60 V DC / 42 V ACeff; 0.4 A, optycznie izolowany
Wyjścia cyfrowe(opcja): USB, RS232, RS485, CAN-Bus, Profibus DP, Ethernet
Wejście analogowe (0-10V)programowalne wejście funkcyjne do zewnętrznej regulacji emisyjności / kompensacji temp. otoczenia, sterowania sygnałem wyjściowym lub funkcją wstrzymywania pomiaru
ImpedancjamA max. 500 Ω (8-36 V DC)
mV min. 100 kΩ impedancji obciążenia
termopara 20 Ω
Długość przewodu3 m (standard), 8 m, 15 m
Zasilanie8-36 V DC
Pobór prądumax. 160 mA
Wskaźnik laserowy1mW, uruchamiany z poziomu elektroniki
1) Ɛ = 1, czas ekspozycji 1 s
2) z dynamiczną adaptacją do niskich poziomów sygnału

Pliki do pobrania

Karta kat. Optris CTlaser 1M/2M

Karta katalogowa - pirometr Optris CTlaser 1M 2M [EN]

Pliki do pobrania (675.26k)
Instrukcja obsł. Optris CTlaser

Instrukcja obsługi - pirometry Optris CTlaser [EN]

Pliki do pobrania (2.62M)

Akcesoria mechaniczne

   

Interfejsy i certyfikaty

 
Moduł interfejsu USB, wpinanego w elektronikę pirometru z serii CT/ CTLaser/ CT XL, z opcją programowania przy użyciu komputera PC lub smartfona, w zestawie z przejściówką USB typu C oraz USB-A.
ACCTIAC
   

Przewody i złącza

     

Powiązane produkty z Optris OPTCTL1M2M

Numer kat.: OPTCSM2W2M 

Mały, tani pirometr stacjonarny do metalu w wariancie z elektroniką zintegrowaną w przewodzie, wyposażony w wyjście prądowe 4-20mA lub napięciowe 0-10V (w zależności od wersji pirometru), z programowalnym wyjściem alarmowym i komunikacją z komputerem lub smartfonem po USB (opcja). 2 warianty pirometrów do metalu do wyboru: CSmicro 2ML z zakresem do 800°C oraz CSmicro 2MH z zakresem do 1600°C. Zakres spektralny 1.6µm pozwala również na wykorzystanie pirometrów do pomiaru temperatury przez szkło.

Zastosowanie: do metalu
Zakres pomiarowy: 250°C ... 800°C (2ML)
385°C ... 1600°C (2MH)
Zakres spektralny: 1.6 µm
Dokładność: ±(0.3% odczytu +2°C)
Czas reakcji: 10 ms
Wyjścia: 4-20mA
wyj. alarmowe
opcja: USB
Numer kat.: OPTCT1M2M 

Stacjonarne pirometry hutnicze Optris CT, przeznaczone do pomiaru temperatury metalu w różnym stanie skupienia (nawet ciekłego, w formie surówki) w zakresie do 2200°C. Pirometr stacjonarny dostępny w dwóch podgrupach: 1M (modele: CT 1ML, CT 1MH, CT 1MH1) z zakresem spektralnym 1.0μm i 2M (modele: CT 2ML, CT 2MH i CT 2MH1) z zakresem spektralnym 1.6μm. Pirometry umożliwiają również pomiar temperatury przez szkło.

Zastosowanie: do metalu
Zakres pomiarowy: 485°C ... 1050°C (1ML)
650°C ... 1800°C (1MH)
800°C ... 2200°C (1MH1)
250°C ... 800°C (2ML)
385°C ... 1600°C (2MH)
490°C ... 2000°C (2MH1)
Zakres spektralny: 1.0 μm (1M) / 1.6 μm (2M)
Dokładność: ±(0.3% odczytu + 2°C)
Czas reakcji: 1 ms
Wyjścia: 0-10V
4-20mA
termopara typ J / K
wyj. alarmowe
opcja: USB, RS232, RS485, Moduł wyjść przekaźnikowych, Ethernet, Profibus DP, CAN-Bus
Numer kat.: OPTCT3M 
Zastosowanie: do metalu
Zakres pomiarowy: 50°C ... 400°C (3ML)
100°C ... 600°C (3MH)
150°C ... 1000°C (3MH1)
200°C ... 1500°C (3MH2)
250°C ... 1800°C (3MH3)
Zakres spektralny: 2.3 µm
Dokładność: ±(0.3% odczytu + 2°C)
Czas reakcji: 1 ms
Wyjścia: 0-10V
4-20mA
termopara typ J / K
wyj. alarmowe
opcja: USB, RS232, RS485, Moduł wyjść przekaźnikowych, Ethernet, Profibus DP, CAN-Bus
Numer kat.: OPTCTV1M2M 
Zastosowanie: do metalu
Zakres pomiarowy: 485°C ... 1050°C (1ML)
650°C ... 1800°C (1MH)
800°C ... 2200°C (1MH1)
250°C ... 800°C (2ML)
385°C ... 1600°C (2MH)
490°C ... 2000°C (2MH1)
Zakres spektralny: 1.0 μm (1M) / 1.6 μm (2M)
Dokładność: ±(0.3% odczytu + 2°C)
Czas reakcji: 1 ms
Wyjścia: 0-10V
4-20mA
termopara typ J / K
wyj. alarmowe
opcja: USB, Moduł wyjść przekaźnikowych