Menu

Zarówno podczas procesu produkcji jak i przetwarzania (obróbki) metalu, monitorowanie jego temperatury przy użyciu bezkontaktowych czujników (pirometrów i kamer termowizyjnych) pozwala nie tylko poprawiać jakość wyrobów i optymalizować proces produkcyjny (zwiększając jego efektywność do maksimum) ale umożliwia również zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa pracowników, maszyn i infrastruktury.

Prowadzenie ciągłego monitoringu temperatury jest kluczowym czynnikiem, decydującym o jakości procesu i materiału, wytwarzanego podczas walcowania na gorąco, hartowania indukcyjnego czy kucia matrycowego. Wychodząc naprzeciw potrzebom klientów, Optris zaprojektował serię urządzeń dedykowanych do wykonywania pomiarów w szerokim zakresie mierzonych temperatur (charakterystycznych dla przemysłu metalurgicznego), które dają sobie radę w najtrudniejszych warunkach przemysłowych.

Ponieważ bezkontaktowe pomiary temperatury metali podczas procesu ich przetwarzania (odlewania, formowania czy też obróbki) są niekiedy trudne do wykonania, zachęcamy do zapoznania się z artykułem: "Pomiary temperatury metali z wykorzystaniem podczerwieni", który wyjaśnia w przystępny sposób podstawy teoretyczne oraz kluczowe kwestie, decydujące o wykonaniu poprawnego i miarodajnego bezdotykowego pomiaru temperatury.

Poniższy artykuł wspomina tylko niektóre aplikacje związane z przemysłem metalurgicznym, wykorzystujące oferowane przez nas pirometry i kamery termowizyjne Optris. Jeżeli chcesz uzupełnić swoją wiedzę na temat bezkontaktowych pomiarów temperatury w przemyśle metalurgicznym, pobierz naszą najnowszą broszurę: pomiary temperatury w przemyśle metalurgicznym lub skontaktuj się z naszymi pracownikami wsparcia technicznego, którzy dobiorą za Ciebie urządzenia idealnie pasujące do Twojej aplikacji.

Walcowanie na gorąco

Walcowanie na gorąco Podczas walcowania na gorąco, bezdotykowy pomiar temperatury rolek służących do formowania materiału pozwala na zoptymalizowanie procesu produkcji pod kątem zapewnienia odpowiedniej jakości przetwarzanego metalu (dobranie odpowiedniej temperatury do procesu).

Ze względu na specyfikę procesu oraz konstrukcję walcarek, do wykonania miarodajnych pomiarów zalecamy zastosowanie dwóch urządzeń: szybkiego pirometru do bezpośredniego pomiaru temperatury arkusza oraz pirometru dwubarwowego do kontroli temperatury podczas procesu chłodzenia.

Polecane urządzenia: pirometry krótkofalowe Optris CTlaser 1M/2M lub pirometr dwubarwowy Optris CTratio 1M

Kucie matrycowe

Kucie matrycowe Temperatura odkuwki uzyskiwanej podczas procesu kucia matrycowego powinna być mierzona zarówno przed jak i po jej wykonaniu, jak również bezpośrednio przed przekazaniem gotowego elementu do magazynowania. Do wykonania tego typu pomiarów zalecamy użycie pirometru stacjonarnego, który pozwoli na wykonywanie i podgląd pomiarów “on-line” oraz dodatkowego, ręcznego pirometru do sporadycznych “kontrolnych” pomiarów temperatury.

Polecane urządzenia: pirometry stacjonarne do metalu i ceramiki lub pirometry hutnicze Optris P20 1M

Utrzymanie ruchu

Utrzymanie ruchu w przemyśle metalurgicznym Pomiary kontrolne w utrzymaniu ruchu w przemyśle metalurgicznym pozwalają na wczesną detekcję uszkodzeń i zużycia okładzin ogniotrwałych surówkowozów, żużlowozów i kadzi. Okresowa kontrola redukuje lub całkowicie eliminuje ryzyko wycieku metalu przez uszkodzone elementy poszycia. Do prowadzenia ciągłego monitoringu temperatury powierzchni całego urządzenia hutniczego oraz do automatycznego alarmowania o wykryciu wycieków surówki hutniczej rekomendujemy zastosowanie dedykowanej, stacjonarnej kamery termowizyjnej.

Polecane urządzenia: stacjonarna kamera termowizyjna Optris PI160

Hartowanie indukcyjne

Hartowanie indukcyjne W procesie hartowania (utwardzania) indukcyjnego, zachowanie odpowiedniego profilu temperaturowego w czasie jest podstawą do uzyskania odpowiedniej mikrostruktury obrabianego elementu. Proces ten zazwyczaj odbywa się w zakresie temperatur od 700 do 1100°C, do których kontroli proponujemy użycie pirometru stacjonarnego, dedykowanego do prowadzenia monitoringu on-line (poprzez przekazywanie odpowiedniego sygnału analogowego i/lub cyfrowego na wejście sterownika, wyświetlacza czy komputera) oraz pirometru ręcznego, do kontrolnych, doraźnych pomiarów temperatury.

Polecane urządzenia: pirometry krótkofalowe Optris CTlaser 1M/2M lub pirometry hutnicze Optris P20 1M/2M

Zobacz również:

Powiązane produkty

Numer kat.: OPTCTL1M2M 
Zastosowanie: do metalu
Zakres pomiarowy: 485°C ... 1050°C (1ML)
650°C ... 1800°C (1MH)
800°C ... 2200°C (1MH1)
250°C ... 800°C (2ML)
385°C ... 1600°C (2MH)
490°C ... 2000°C (2MH1)
Zakres spektralny: 1.0 μm (1M) / 1.6 μm (2M)
Dokładność: ±(0.3% odczytu + 2°C)
Czas reakcji: 1 ms
Wyjścia: 0-10V
4-20mA
termopara typ J / K
wyj. alarmowe
opcja: USB, RS232, RS485, Moduł wyjść przekaźnikowych, Ethernet, Profibus DP, CAN-Bus
Numer kat.: OPTPI160 

Uniwersalna kamera termowizyjna z detektorem 160x120 pikseli, odświeżaniem obrazu 120 Hz oraz komunikacją po USB, wyposażona w we/wy 0-10V i wejście cyfrowe z możliwością współpracy z interfejsem przemysłowym Industrial PIF