Pirometry Optris CT - przegląd modeli pirometrów przemysłowych

Przegląd pirometrów Optris z serii CT (kompaktowe, dwuczęściowe pirometry przemysłowe) dla aplikacji standardowych (seria CT LT), do pomiaru temperatury metali (CT 1M / 2M / 3M), do szkła (CT G5), do tworzyw sztucznych (CT P3 i CT P7) a także w wersji stref zagrożonych wybuchem, bazujące przetworniku CT EX (pirometr stacjonarny Ex).

Kalkulator średnicy plamki pomiarowej

Kalkulator pozwalający na obliczenie średnicy plamki pomiarowej w funkcji odległości od obiektu, którą można sprawdzić dla dowolnego modelu pirometru i soczewki.

Kalkulator optyki kamer termowizyjnych

Kalkulator pozwalający na obliczenie wymiarów obszaru pomiarowego i wielkości pojedynczego piksela, dla dowolnej odległości i dowolnie wybranego modelu obiektywu kamery termowizyjnej.

Rejestracja i monitoring temperatury w transporcie przez GSM i GPS z podglądem przez www

Rozwiązanie opisujące system pozwalający na zdalny monitoring i podgląd temperatury zarejestrowanej przy użyciu termografów (rejestratorów temperatury z drukarką) z wykorzystaniem aplikacji internetowej (strony www)

Pomiary temperatury w utrzymaniu ruchu

Przykładowe zastosowanie pirometrów Optris w branży związanej z utrzymaniem ruchu obiektów technicznych i przemysłowych

Pomiary temperatury w przemyśle metalurgicznym

Urządzenia polecane do prowadzenia ciągłego monitoringu temperatury w procesach związanych z kuciem matrycowym, walcowaniem na gorąco, hartowaniem indukcyjnym i utrzymaniem ruchu

Pirometry i kamery termowizyjne w przemyśle półprzewodnikowym

Pirometry stacjonarne i kamery termowizyjne Optris znajdują coraz szersze zastosowanie w branży związanej z produkcją elementów półprzewodnikowych oraz w kontroli jakości gotowych układów elektronicznych i ogniw słonecznych

Monitoring temperatury w przetwórstwie tworzyw sztucznych

Lista urządzeń przeznaczonych do pomiaru temperatury w procesie przetwórstwa tworzyw sztucznych, podczas rozdmuchiwania, termoformowania, formowania wtryskowego oraz do kontroli temperatury termoplastów i materiałów kompozytowych

Pomiar temperatury w przemyśle motoryzacyjnym

Aparatura pomiarowa Optris pozwala na kontrolę temperatury w procesie termoformowania i laminowania części samochodowych i elementów wyposażenia wnętrza oraz diagnostykę i analizę defektów na wczesnym etapie produkcji

Wykrywanie zagrożeń pożarowych z wykorzystaniem podczerwieni

Termowizyjny monitoring składowisk odpadów komunalnych pozwala na wczesne wykrywanie zagrożeń spowodowanych np. samozapłonem biomasy - a w konsekwencji, na zapobieganie groźnym pożarom

Przykłady zastosowań urządzeń pomiarowych Optris

Zestawienie przykładowych aplikacji, w których pirometry stacjonarne oraz kamery termowizyjne Optris są stosowane najczęściej

System monitoringu temperatury i wilgotności przez WiFi DeltaOHM HD50

System do bezprzewodowego monitorowania temperatury HD50, działający w oparciu o komunikację bezprzewodową WiFi lub połączenie kablowe Ethernet, składający się z urządzeń przeznaczonych do pomiaru temperatury, wilgotności, ciśnienia atmosferycznego i różnicy ciśnień, koncentracji CO2 i natężenia oświetlenia. System daje możliwość automatycznego informowania o przekroczeniu progów alarmowych przez e-mail, SMS lub za pomocą sygnału dźwiękowego. Zarządzanie wynikami odbywa się bezpośrednio przez przeglądarkę internetową, bezpłatne oprogramowanie lub za pośrednictwem chmury.