Menu

Wczesne wykrywanie pożaru za pomocą kamer termowizyjnych i pirometrów jest ważnym środkiem ochronnym w branży, mającym na celu zapobieganie nieodwracalnym uszkodzeniom w zakładach przemysłowych i budynkach. Obszary zagrożone pożarem mogą być obserwowane 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, a środki ochronne mogą być automatycznie automatycznie uruchamianie, gdy nieprawidłowości zostaną wykryte.

Zapobieganie pożarom w spalarniach śmieci za pomocą kamer termowizjynch

Zapobieganie pożarom w spalarniach śmieci Bunkier z odpadami Recykling odpadów wytwarza ciepło w pierwszym punkcie procesu - bunkrze na odpady, który może spowodować pożar. Aby uniknąć tego zagrożenia, bunkry mogą być monitorowane za pomocą kompleksowego systemu kamer termowizyjnych.

Polecane urządzenia: Kamery termowizyjne Optris PI

Zobacz również: