Menu

Użycie odpowiedniej soczewki jest niezbędne w celu uzyskania dokładnych wyników pomiaru temperatury. Typ zastosowanej soczewki zależy przede wszystkim od wielkości obiektu mierzonego oraz odległości z jakiej pomiary będą wykonywane. Najprostszym sposobem dobrania właściwej soczewki jest skorzystanie z naszego kalkulatora średnicy plamki pomiarowej.

Podczas doboru odpowiedniej soczewki należy wziąć pod uwagę model urządzenia (który powinien odpowiadać naszym wymaganiom odnośnie zastosowania, zakresu pomiarowego i preferowanych funkcjonalności) oraz odległość instalacji głowicy pirometrycznej od powierzchni, której temperatura będzie mierzona.

Jeżeli pomiar temperatury będzie wykonywany przez otwór lub wziernik, należy zwrócić uwagę na średnicę plamki pomiarowej dla odległości pomiędzy głowicą pirometru i otworem / wziernikiem (jeżeli jest większa, konieczna będzie korekta położenia pirometru lub zastosowanie innej soczewki). W zależności od modelu pirometru, dostępne są różne typy soczewek, charakteryzujące się różnymi sposobami rozchodzenia się plamki pomiarowej:

  • SF - standard focus, dla której średnica plamki pomiarowej zwiększa się proporcjonalne do odległości od obiektu
  • CF - close focus, w przypadku których następuje skupienie plamki pomiarowej w określonej odległości od pirometru
  • FF - fare focus, działająca podobnie jak CF, przeznaczona do pomiarów z jeszcze większych odległości

Niektóre pirometry stacjonarne Optris pozwalają na uzyskanie plamki pomiarowej o średnicy nawet 0.5 mm

Zobacz również: