Pirometr stacjonarny do metali Optris CT 3M

Pirometr stacjonarny do metali i ceramiki Optris CTlaser 3M

Zadzwoń i zapytaj o cenę!
(22) 118 99 89 info@autemo.pl 
OPTCTL3MHSF
Optris
Pirometr stacjonarny do metali i ceramiki Optris CTlaser 3M - najważniejsze informacje:
Zastosowanie: do metalu
Zakres pomiarowy: 50°C ... 400°C (3ML)
100°C ... 600°C (3MH)
150°C ... 1000°C (3MH1)
200°C ... 1500°C (3MH2)
250°C ... 1800°C (3MH3)
Zakres spektralny: 2.3 µm
Dokładność: ±(0.3% odczytu + 2°C)
Czas reakcji: 1 ms
Wyjścia: 0-10V
4-20mA
termopara typ J / K
wyj. alarmowe
opcja: USB, RS232, RS485, Moduł wyjść przekaźnikowych, Ethernet, Profibus DP, CAN-Bus

Masz pytanie na temat tego produktu?

Skontaktuj się z nami aby zadać pytanie. Nasi specjaliści chętnie udzielą Ci potrzebnych informacji od poniedziałku do piątku 7:00 - 17:00.

INFOLINIA
(22) 118 99 89  lub +48 505 691 153
EMAIL
info@stacjonarne.pl

Opis

Pirometry stacjonarne z serii CTlaser 3M, ze względu na zakres długości fali w oparciu o który dokonywany jest pomiar temperatury (2.3 µm – więcej informacji na temat zależności pomiędzy zakresem pomiarowym i długością fali znajdziesz w tym ARTYKUŁODŁUGOŚCIFALI), zostały zaprojektowane specjalnie z myślą o pomiarach powierzchni metalicznych i ceramiki o stosunkowo niskiej, zmieniającej się emisyjności i w relatywnie niskim, dolnym przedziale mierzonych temperatur (od 50°C). Wspomniany model pirometru charakteryzuje się również bardzo szybkim czasem reakcji (1 ms), który pozwala na stosowanie go do pomiaru temperatury w procesach szybkozmiennych.

Pirometr stacjonary Optris CTlaserPirometr stacjonary Optris CTlaser
Wymiary głowicy pirometrów z serii High Performance Wymiary głowicy pirometrów z serii High Performance

Pirometr stacjonarny do metali Optris CT 3M - dostępne opcje

Pirometry stacjonarne Optris CTlaser 3M dostępne są w następujących wariantach wykonania, które różnią się przede wszystkim zakresem mierzonych temperatur oraz rozdzielczością optyczną zastosowanego układu optycznego:

 • CTlaser 3MH – zakres pomiarowy: 100°C ... 975°C, rozdzielczość: 100:1
 • CTlaser 3MH1 – zakres pomiarowy: 150°C ... 1000°C, rozdzielczość: 300:1
 • CTlaser 3MH2 – zakres pomiarowy: 200°C ... 1500°C, rozdzielczość: 300:1
 • CTlaser 3MH3 – zakres pomiarowy: 250°C ... 1800°C, rozdzielczość: 300:1
 • CTlaser 3ML – zakres pomiarowy: 50°C ... 400°C, rozdzielczość: 60:1

Pozostałe parametry techniczne takie, jak dokładność czy powtarzalność oraz specyfikacja elektryczna, są w zasadzie wspólne dla każdego z powyższych modeli.

Konstrukcja

Jak każdy pirometr z serii Optris CT (w skład której wchodzą urządzenia z rodziny Compact oraz High Performance), pirometry CTlaser 05M składają się standardowo z dwóch połączonych ze sobą elementów:

 • głowicy pirometrycznej, wyposażonej we wbudowaną (zintegrowaną soczewkę)oraz w przewód połą-czeniowy o długości od 3 m (standard dla pirometrów z serii CT) do 15 metrów – do wyboru pod-czas składania zamówienia
 • odseparowanej elektroniki, wyposażonej w klawiaturę funkcyjną oraz podświetlany wyświetlacz LCD, która steruje pracą głowicy pirometrycznej oraz daje możliwość przeprowadzenia konfiguracji więk-szości istotnych parametrów pracy urządzenia, z pominięciem komputera PC
Widok wnętrza elektroniki pirometrów CTlaserRys.: widok wnętrza elektroniki pirometrów CTlaser
Charakterystyka plamki pomiarowej dla soczewki CF2 w pirometrach MH i ML High Performance Charakterystyka plamki pomiarowej dla soczewki CF2 w pirometrach MH i ML serii High Performance

Głowica pirometryczna i optyka

W zależności od wersji pirometru, głowica dysponuje rozdzielczością optyczną na poziomie od 60:1 do 300:1. W połączeniu z odpowiednio dobraną soczewką, niektóre modele pirometrów są w stanie zmierzyć temperaturę obiektów o średnicy nawet pół milimetra!

W przypadku pirometrów stacjonarnych CTlaser 3M, w zależności od wybranego modelu urządzenia do wyboru dostępnych jest kilka wariantów soczewek: standardowe, „dalekiego zasięgu” oraz skupiające – typ odpowiedniej soczewki należy wskazać podczas składania zamówienia.

Korzystając z naszego kalkulatora:

Kalkulator plamki pomiarowej

możesz w łatwy sposób sprawdzić wielkość plamki pomiarowej przy określonej odległości instalacji głowicy od obiektu, dla każdej możliwej kombinacji pirometru i soczewki.

Skrzynka elektroniki pirometru CTlaser - frontRys.: wymiary elektroniki pirometru CTlaser - widok z przodu
Skrzynka elektroniki pirometru CTlaser - lewyRys.: wymiary elektroniki pirometru CTlaser - widok z lewej

Detektor podczerwieni

Pirometr stacjonarny CTlaser 3M został wyposażony w detektor podczerwieni, za pomocą którego urządzenie dokonuje pomiaru temperatury w ściśle określonym paśmie promieniowania podczerwonego, na fali o długości 2,1 µm.

Taka konfiguracja pozwala na wykonanie miarodajnych pomiarów temperatury powierzchni metalicznych, utlenionych i kompozytowych przy jednoczesnym, istotnym zredukowaniu błędu jakim jest niekorzystny wpływ błędnie dobranej lub dynamicznie zmieniającej się emisyjności na dokładność pomiarów.

Dodatkowo, z uwagi na właściwości fizyczne pewnych materiałów, zmieniające się wraz ze zmianą długości fali świetlnej, pirometry krótkofalowe działające w wąskim paśmie promieniowania podczerwonego (z reguły poniżej 2 µm) mogą być stosowanie np. do pomiaru temperatury obiektów przez szkło np. borokrzemowe (które dla standardowego widma 8-14 µm jest nieprzeźroczyste).

Dwupunktowy celownik laserowy Zdj.: widok głowicy z dwupunktowym celownikiem laserowym
Płaszcz chłodzony cieczą ACCTLWZdj.: Płaszcz chłodzony obiegiem wodnym ACCTLW pomaga w skuteczny sposób poszerzyć zakres temperatur pracy pirometrów CTlaser

Budowa głowicy i celownik laserowy

Jedną z głównych funkcjonalności pirometrów wchodzących w skład serii High Performance (a więc urządzeń z serii CSlaser i CTlaser) jest opatentowana konstrukcja głowicy pirometrycznej, która została wyposażona w dwupunktowy celownik laserowy, który precyzyjnie wskazuje miejsce i rozmiar obszaru na którym dokonywany jest pomiar temperatury.

Celownik laserowy wyznacza dwa przeciwległe krańce obszaru pomiarowego, a odległość pomiędzy jego punktami zmienia się w zależności od odległości pirometru od powierzchni, a także od typu zastosowanej soczewki. „Plamka pomiarowa” generowana przez pirometr wskazuje zatem dokładny obszar pomiaru temperatury, niwelując tym samym ewentualne błędy wynikające np. z nieprecyzyjnego pozycjonowania głowicy względem powierzchni i – w efekcie – pomiar temperatury tzw. tła.

Głowica pirometryczna pirometru CTlaser 3M została wykonana ze stali nierdzewnej i może pracować bez dodatkowego chłodzenia w temperaturach dochodzących nawet do +85°C.

Konstrukcja i wymiary głowicy (M48) a także możliwość jej swobodnego odłączenia od elektroniki sterującej, pozwalają na maksymalne uproszczenie oraz skrócenie integracji z innymi urządzeniami. Tylną część głowicy stanowi demontowalna pokrywa, pod którą znajduje się 6-pinowy terminal połączeniowy, do którego podpina się przewód łączący głowicę z elektroniką pirometru.

W sytuacji, gdy konieczna byłaby instalacja głowicy pirometrycznej w podwyższonej temperaturze otoczenia, możemy go doposażyć w specjalne akcesoria mechaniczne, rozszerzające w sposób istotny zakres temperatur pracy: płaszcz wodny lub kołnierz chłodzący, które mogą być podłączone do obiegu wody lodowej lub sprężonego powietrza.

Głowica pirometryczna jest połączona z elektroniką za pomocą przewodu, który może być wyprowadzony z głowicy na dwa sposoby:

 • poprzez przepust kablowy, zainstalowany w dolnej części głowicy (prostopadle do jej długości)
 • w formie 7-pinowego złącza M8, wyprowadzonego na tylnej pokrywie głowicy – opcja

Standardowo dostarczamy pirometry w wykonaniu z przepustem.

Tylna część głowicy pirometrycznej CTlaser Tylna część głowicy pirometrycznej CTlaser
Głowica z wyprowadzeniem w formie przepustu Głowica z wyprowadzeniem w formie przepustu
Głowica z wyprowadzeniem w formie złącza Głowica z wyprowadzeniem w formie złącza

Pirometr stacjonarny do metali Optris CT 3M - wersja ze złączem

Zastosowanie wersji ze złączem 7-pinowym jest polecane lub wymagane w sytuacji, gdy:

 • urządzenie będzie okresowo odłączane od elektroniki (np. będzie zmieniane jego położenie) i uciąż-liwe byłoby każdorazowe odkręcanie pokrywy i odpinanie przewodów od terminala
 • pirometr będzie zamontowany w płaszczu wodnym lub obudowie chłodzącej Cooling Jacket (wypo-sażenie w złącze 7-pinowe jest w tej sytuacji niezbędne)

Pirometr w obydwu wariantach wykonania głowic można zamawiać w zestawie z przewodem połączeniowym, który dostępny jest w trzech długościach do wyboru: 3 m, 8 m lub 15 m.

Dodatkowo, każdy przewód może być dostarczony w specjalnym wykonaniu, dedykowanym do konkretnego środowiska pracy:

 • przewody w wykonaniu standardowym (ogólnego zastosowania) – oznaczenie C
 • przewód wysoko temperaturowy, do stosowania przede wszystkim z obudową chłodzącą i płasz-czem wodnym (oznaczenie HC)
 • przewód przeznaczony do stosowania w przenośnikach kablowych (oznaczenie FC)

Pełną listę wszystkich akcesoriów połączeniowych, znajdziesz poniżej w zakładce „Akcesoria dodatkowe”.

Wyjścia analogowe i komunikacja cyfrowa

Elektronika pirometru stacjonarnego Optris CTlaser została wyposażona w następujące, w pełni programowalne wyjścia analogowe:

 • kanał 1: 0/4-20 mA, 0-5/10V, termopara typ J/K
 • kanał 2: wyjście alarmowe 24V/50mA (normalnie otwarte)

oraz programowalne wejście funkcyjne, które może służyć do:

 • zewnętrznej regulacji emisyjności obiektu
 • kompensacji temperatury otoczenia
 • wstrzymywania pomiaru (funkcja hold) oraz resetowania tejże funkcji
Zdjęcie elektroniki pirometru z wpiętym modułem USBZdj.: widok elektroniki pirometru CT z wpiętym modułem (interfejsem) USB
Wizualizacja zdarzeń alarmowych na wyświetlaczuKolor podświetlenia różni się w zależności od osiągniętego progu alarmowego

Wyjścia analogowe pirometru są w pełni skalowalne – użytkownik może w prosty sposób (za pomocą klawiatury lub poprzez oprogramowanie) przypisać odpowiednie wartości sygnału wyjściowego do przewidywanego zakresu mierzonych temperatur (np. 4mA = 0°C, 20mA = 500°C).

Oprócz tego, użytkownik ma możliwość zaprogramowania w pamięci pirometru zarówno dolnych jak i górnych progów alarmowych, po przekroczeniu których urządzenie może zmieniać stan logiczny wbudowanego wyjścia alarmowego lub modułu wyjść przekaźnikowych.

Przy okazji wystąpienia alarmu, zmienia się również kolor podświetlenia wyświetlacza LCD: zielony: pomiary w normie, czerwony: przekroczony górny alarm, niebieski: przekroczony dolny alarm.

Moduły cyfrowej transmisji danych

Niezależnie od dostępnych wyjść analogowych, funkcjonalności pirometrów stacjonarnych CTlaser mogą być w łatwy sposób rozszerzone poprzez zastosowanie opcjonalnych modułów wyjść cyfrowych, wpinanych bezpośrednio w elektronikę urządzenia.

W naszej ofercie znajdziesz następujące moduły transmisji danych:

 • USB
 • RS232
 • RS422/485 (z adapterem USB)
 • Ethernet
 • Profibus DP
 • CAN-BUS (protokół CANOpen)

oraz opcjonalny moduł dwóch wyjść przekaźnikowych: 2 x 60 V DC/42 V ACeff; 0.4 A; optycznie izolowanych

W danej chwili, elektronika może obsłużyć wyłącznie jeden moduł cyfrowy – mogą być one jednak stosowane zamiennie (możesz najpierw zaprogramować urządzenie z wykorzystaniem modułu USB, a następnie wymienić go na moduł wyjść przekaźnikowych).

Wyjścia analogowe z kanału 1 i kanału 2 mogą działać niezależnie od wejścia programowalnego oraz modułu wyjść cyfrowych – pozwala to na jedoczesne wykorzystanie sygnału analogowego oraz np. równoległą rejestrację temperatur w dedykowanym oprogramowaniu Compact Connect.

Moduły interfejsów komunikacyjnych do pirometrów CTPirometry CTlaser mogą współpracować z różnymi interfejsami komunikacji cyfrowej: USB, RS-232, RS-485, Ehernet lub Profibus DP
Akcesoria Optris High Performance Series Przykładowe akcesoria, kompatybilne z pirometrami CTlaser

Akcesoria do pirometrów stacjonarnych CTlaser 3M

Pirometry stacjonarne CTlaser 3M posiadają w naszej ofercie duży wybór opcjonalnych akcesoriów dodatkowych, które w istotny sposób rozszerzają ich możliwości oraz zwiększają obszar potencjalnych zastosowań:

 • uchwyty I flansze montażowe, regulowane w jednej lub kilku płaszczyznach
 • lusterka do pomiaru pod kątem, rurki dystansowe, adaptery gwintu
 • kołnierze do przedmuchu soczewki strumieniem laminarnym lub sprężonym powietrzem
 • flansze do montażu w maszynach próżniowych, masywne obudowy do stabilizacji termicznej głowicy

oraz pozostałe elementy optyczne, mechaniczne i interfejsy, wymieniony w sekcji „Akcesoria dodatkowe”.

Podobne pirometry

Szukasz alternatywy dla pirometru stacjonarnego CTlaser 3M? W naszej ofercie posiadamy kilka modeli urządzeń, które są dedykowane do tych samych aplikacji, różnią się jednak zasadniczo konstrukcją i oferowanymi funkcjonalnościami.

Jeżeli poszukujesz urządzenia jednoczęściowego, którego elektronika jest zintegrowana w przewodzie głowicy (redukując tym samym wymiary całego zestawu), najlepszym rozwiązaniem będzie zastosowanie pirometru CSmicro 3M, który posiada wyjście napięciowe 0-10V lub CSmicro 2W 2M z wyjściem prądowym 4-20mA.

Jeżeli Twoje wymagania spełnią wyłącznie urządzenia z wbudowanym celownikiem laserowym, prawdopodobnie dobrym wyborem okaże się jednoczęściowy pirometr CSlaser 2M.

Najbardziej rozbudowaną alternatywę dla miernika CTlaser 3M stanowią urządzenia z serii CSvideo 2M oraz CTvideo 1M/2M i CTvideo 3M, które posiadają wbudowaną kamerę video, pozwalającą na prowadzenie podglądu miejsca wykonywania pomiarów w czasie rzeczywistym.

Pirometr stacjonarny do metali Optris CT 3M - zastosowanie

Urządzenia z serii CTlaser 3M charakteryzują się dość specyficznym zakresem spektralnym (wąskim pasmem promieniowania podczerwonego - dla urządzeń z serii 3M są to fale świetlne o długości 2.1 µm), który pozwala na prowadzenie bezdotykowego monitoringu temperatur metali i ceramiki w szerokim zakresie, nawet do 1800°C.

Ze względu na stosunkowo niski, dolny zakres pomiarowy (rozpoczynający się od 50°C), pirometry z serii 3M mogą służyć również do pomiaru temperatury np. narzędzi podczas procesu obróbki skrawaniem czy też form wtryskowych przed ich wypełnieniem.

Jeszcze jedną, bardzo ważną funkcjonalnością jest możliwość pomiaru temperatury przez szkło (np. borokrzemianowe) – więcej informacji na ten temat znajdziesz w PORADNIKDOTYCZĄCYPOMIARÓWPRZEZSZKŁO.

Konfigurator pirometru

Przewiń w poziomie
OPT Konfigurator pirometru
+ pirometr:
CTL3ML Pirometr stacjonarny Optris CTlaser 3ML
CTL3MH Pirometr stacjonarny Optris CTlaser 3MH
CTL3MH1 Pirometr stacjonarny Optris CTlaser 3MH1
CTL3MH2 Pirometr stacjonarny Optris CTlaser 3MH2
CTL3MH3 Pirometr stacjonarny Optris CTlaser 3MH3
+ soczewka:
FF Soczewka FF: 60mm@ 3600mm (3ML) / 36mm @ 3600 mm (3MH) / 12mm @ 3600mm (3MH1 - 3MH3)
SF Soczewka SF: 18.3mm @ 1100mm (3ML) / 11mm @ 1100mm (3MH) / 3.7mm @ 1100mm (3MH1 - 3MH3)
CF1 Soczewka CF1: 1.4mm @ 85mm (3ML) / 0.85mm @ 85mm (3MH)
CF2 Soczewka CF2: 2.5mm @ 150mm (3ML) / 1.5mm @ 150mm (3MH) / 0.5mm @ 150mm (3MH1 - 3MH3)
CF3 Soczewka CF3: 3.3mm @ 200mm (3ML) / 2mm @ 200mm (3MH) / 0.7mm @ 200mm (3MH1 - 3MH3)
CF4 Soczewka CF4: 7.5mm @ 450mm (3ML) / 4.5mm @ 450mm (3MH) / 1.5mm @ 450mm (3MH1 - 3MH3)
+ przewód:
CB3H Przewód 3m, odporny na wysokie temperatury
CB3F Przewód 3m, do stosowania w przenośnikach kablowych
CB8 Przewód 8m
CB8H Przewód 8m, odporny na wysokie temperatury
CB8F Przewód 8m, do stosowania w przenośnikach kablowych
CB15 Przewód 15m
CB15H Przewód 15m, odporny na wysokie temperatury
CB15F Przewód 15m, do stosowania w przenośnikach kablowych
+ złącze:
- standardowy terminal połączeniowy
C Wersja z 7-pinowym złączem, do montażu pirometru w obudowie chłodzącej
Uwaga! Przewód połączeniowy nie wchodzi w skład wyposażenia podstawowego!
przykład:
OPTCTL3MH1CF2CB15FC Pirometr stacjonarny Optris Ctlaser 3MH1, soczewka CF2: 0.5mm @ 150mm, przewód 15m (do stosowania w przenośnikach kablowych), wersja z 7-pinowym złączem (do montażu pirometru w obudowie chłodzącej)

Dane techniczne

Specyfikacja pomiarowa
Zakres pomiarowy (skalowalny) 50°C ... 400°C (3ML) 1)
100°C ... 600°C (3MH) 1)
150°C ... 1000°C (3MH1) 1)
200°C ... 1500°C (3MH2) 1)
250°C ... 1800°C (3MH3) 1)
Zakres spektralny (90% energii) 2.3 µm
Rozdzielczość optyczna 60:1 (3ML)
100:1 (3MH)
300:1 (3MH1-H3)
Dokładność (w temp. otoczenia 23 ±5°C) ±(0.3% odczytu + 2°C) 2)
Powtarzalność (w temp. otoczenia 23 ±5°C) ±(0.1% odczytu + 1°C)
Czułość termiczna (NETD) 0.1 K
Czas odpowiedzi (90% wartości), regulowany: 1 ms 3)
Emisyjność 0.100 ... 1.100 (regulowana z poziomu klawiatury, wejścia analogowego lub oprogramowania)
Transmisyjność 0.100 ... 1.100 (regulowana z poziomu klawiatury lub oprogramowania)
Przetwarzanie sygnału MAX / MIN / AVG / rozszerzona funkcja wstrzymania pomiarów z progiem i histerezą
Podstawowe dane techniczne
Stopień ochrony IP 65 (NEMA-4)
Temperatura pracy głowica pirometryczna: -20°C ... 85°C (50°C z włączonym laserem)
elektronika: 0°C ... 85°C
Temperatura przechowywania głowica pirometryczna: -40°C ... 85°C
elektronika: -40°C ... 85°C
Wilgotność otoczenia 10 - 95%, bez kondensacji
Wibracje IEC 68-2-6: 3 G, 11-200 Hz, w każdej osi
Wstrząsy IEC 68-2-27: 50 G, 11 ms, w każdej osi
Waga głowica pirometryczna: 600 g
elektronika: 420 g
Specyfikacja elektryczna
Wyjścia analogowe 0 / 4-20 mA, 0 - 5 / 10 V lub termopara typ J, K
Wyjścia alarmowe 24 V / 50 mA (otwarty kolektor)

opcjonalny moduł przekaźnikowy: 2 x 60 V DC / 42 V ACeff; 0.4 A, optycznie izolowany
Wyjścia cyfrowe (opcja): USB, RS232, RS485, CAN-Bus, Profibus DP, Ethernet
Wejście analogowe (0-10V) programowalne wejście funkcyjne do zewnętrznej regulacji emisyjności / kompensacji temp. otoczenia, sterowania sygnałem wyjściowym lub funkcją wstrzymywania pomiaru
Impedancja mA max. 500 Ω (8-36 V DC)
mV min. 100 kΩ impedancji obciążenia
termopara 20 Ω
Długość przewodu 3 m (standard), 8 m, 15 m
Zasilanie 8-36 V DC
Pobór prądu max. 160 mA
Wskaźnik laserowy 1mW, uruchamiany z poziomu elektroniki
1) temp. obiektu > temp. głowicy + 25°C
2) Ɛ = 1, czas odpowiedzi 1 s
3) z dynamiczną adaptacją do niskich poziomów sygnału

Pliki do pobrania

Karta kat. Optris CTlaser 3M

Karta katalogowa - pirometr Optris CTlaser 3M [EN]

Pliki do pobrania (658.68k)
Instrukcja obsł. Optris CTlaser

Instrukcja obsługi - pirometry Optris CTlaser [EN]

Pliki do pobrania (2.62M)

Akcesoria mechaniczne

   

Interfejsy i certyfikaty

 
Moduł interfejsu USB, wpinanego w elektronikę pirometru z serii CT/ CTLaser/ CT XL, z opcją programowania przy użyciu komputera PC lub smartfona, w zestawie z przejściówką USB typu C oraz USB-A.
ACCTIAC
   

Przewody i złącza

     

Powiązane produkty z Optris OPTCTL3MHSF

Numer kat.: OPTCSM3M 

Przemysłowy pirometr stacjonarny do metalu Optris CSmicro 3M, dedykowany dla przemysłu metalurgicznego i hutniczego do pomiaru temperatury metalu, ceramiki i innych powierzchni o niskiej emisyjności w wąskim przedziale temperatur, od 50 do 600°C. Pirometr Optris jest wyposażony w wyjście 4-20mA lub 0-10V (do wyboru) oraz może rejestrować dane na komputerze lub smartfonie za pomocą interfejsu USB (jako pirometr USB z rejestracją).

Zastosowanie: do metalu
Zakres pomiarowy: 50°C ... 350°C (3ML)
100°C ... 600°C (3MH)
Zakres spektralny: 2.3 µm
Dokładność: ±(0.3% odczytu + 2°C)
Czas reakcji: 25 ms
Wyjścia: 0-10V
wyj. alarmowe
opcja: USB
Numer kat.: OPTCSM2W2M 

Mały, tani pirometr stacjonarny do metalu w wariancie z elektroniką zintegrowaną w przewodzie, wyposażony w wyjście prądowe 4-20mA lub napięciowe 0-10V (w zależności od wersji pirometru), z programowalnym wyjściem alarmowym i komunikacją z komputerem lub smartfonem po USB (opcja). 2 warianty pirometrów do metalu do wyboru: CSmicro 2ML z zakresem do 800°C oraz CSmicro 2MH z zakresem do 1600°C. Zakres spektralny 1.6µm pozwala również na wykorzystanie pirometrów do pomiaru temperatury przez szkło.

Zastosowanie: do metalu
Zakres pomiarowy: 250°C ... 800°C (2ML)
385°C ... 1600°C (2MH)
Zakres spektralny: 1.6 µm
Dokładność: ±(0.3% odczytu +2°C)
Czas reakcji: 10 ms
Wyjścia: 4-20mA
wyj. alarmowe
opcja: USB
Numer kat.: OPTCT1M2M 

Stacjonarne pirometry hutnicze Optris CT, przeznaczone do pomiaru temperatury metalu w różnym stanie skupienia (nawet ciekłego, w formie surówki) w zakresie do 2200°C. Pirometr stacjonarny dostępny w dwóch podgrupach: 1M (modele: CT 1ML, CT 1MH, CT 1MH1) z zakresem spektralnym 1.0μm i 2M (modele: CT 2ML, CT 2MH i CT 2MH1) z zakresem spektralnym 1.6μm. Pirometry umożliwiają również pomiar temperatury przez szkło.

Zastosowanie: do metalu
Zakres pomiarowy: 485°C ... 1050°C (1ML)
650°C ... 1800°C (1MH)
800°C ... 2200°C (1MH1)
250°C ... 800°C (2ML)
385°C ... 1600°C (2MH)
490°C ... 2000°C (2MH1)
Zakres spektralny: 1.0 μm (1M) / 1.6 μm (2M)
Dokładność: ±(0.3% odczytu + 2°C)
Czas reakcji: 1 ms
Wyjścia: 0-10V
4-20mA
termopara typ J / K
wyj. alarmowe
opcja: USB, RS232, RS485, Moduł wyjść przekaźnikowych, Ethernet, Profibus DP, CAN-Bus
Numer kat.: OPTCT3M 
Zastosowanie: do metalu
Zakres pomiarowy: 50°C ... 400°C (3ML)
100°C ... 600°C (3MH)
150°C ... 1000°C (3MH1)
200°C ... 1500°C (3MH2)
250°C ... 1800°C (3MH3)
Zakres spektralny: 2.3 µm
Dokładność: ±(0.3% odczytu + 2°C)
Czas reakcji: 1 ms
Wyjścia: 0-10V
4-20mA
termopara typ J / K
wyj. alarmowe
opcja: USB, RS232, RS485, Moduł wyjść przekaźnikowych, Ethernet, Profibus DP, CAN-Bus
Numer kat.: OPTCTL1M2M 
Zastosowanie: do metalu
Zakres pomiarowy: 485°C ... 1050°C (1ML)
650°C ... 1800°C (1MH)
800°C ... 2200°C (1MH1)
250°C ... 800°C (2ML)
385°C ... 1600°C (2MH)
490°C ... 2000°C (2MH1)
Zakres spektralny: 1.0 μm (1M) / 1.6 μm (2M)
Dokładność: ±(0.3% odczytu + 2°C)
Czas reakcji: 1 ms
Wyjścia: 0-10V
4-20mA
termopara typ J / K
wyj. alarmowe
opcja: USB, RS232, RS485, Moduł wyjść przekaźnikowych, Ethernet, Profibus DP, CAN-Bus
Numer kat.: OPTCTV1M2M 
Zastosowanie: do metalu
Zakres pomiarowy: 485°C ... 1050°C (1ML)
650°C ... 1800°C (1MH)
800°C ... 2200°C (1MH1)
250°C ... 800°C (2ML)
385°C ... 1600°C (2MH)
490°C ... 2000°C (2MH1)
Zakres spektralny: 1.0 μm (1M) / 1.6 μm (2M)
Dokładność: ±(0.3% odczytu + 2°C)
Czas reakcji: 1 ms
Wyjścia: 0-10V
4-20mA
termopara typ J / K
wyj. alarmowe
opcja: USB, Moduł wyjść przekaźnikowych