Menu

Dokładność pomiaru temperatury detali o niskiej emisyjności (a do takich, w zależności od rodzaju i sposobu obróbki powierzchni, zaliczają się metale), oprócz standardowej dokładności ustroju pomiarowego (przetworników i detektorów, użytych do budowy pirometru) jest obarczona dodatkowymi błędami, wynikającymi z emisyjności oraz promieniowania odbitego.

Powyższe zagadnienia zostały wyjaśnione w poradnikach:

Na czym polega bezdotykowy pomiar temperatury?
Teoria w pomiarach temperatury metali

Emisyjność (zdolność do emitowania promieniowania elektromagnetycznego przez obiekt) jest różna dla każdego typu powierzchni i zawiera się w przedziale od 0 (całkowite odbicie promieniowania) do 1 (całkowite pochłonięcie promieniowania – ciało doskonale czarne).

Dla większości obiektów (powierzchni) emisyjność jest stała lub zmienia się nieznacznie w całym paśmie promieniowania podczerwonego – mamy wtedy do czynienia z tzw. „ciałem szarym”.

W przypadku metali, emisyjność powierzchni zależy nie tylko od rodzaju materiału (i sposobu obróbki powierzchni), ale także od zakresu długości fali (dlatego metale nazywa się tzw. „promiennikami selektywnymi”).

Pomiar temperatury w wąskim paśmie promieniowania podczerwonego, w jego dolnym zakresie, pozwala na znaczne ograniczenie ewentualnych błędów, wynikających z nieodpowiedniego doboru emisyjności.

Przykład: emisyjność stali nierdzewnej (niepolerowanej):

  • zakres spektralny 8-14 μm: od 0.1 do 0.8
  • zakres spektralny 5.1 μm: od 0.15 do 0.8
  • zakres spektralny 1.6 μm: od 0.2 do 0.9
  • zakres spektralny 1.6 μm: 0.35

Jak widać, zmiana oraz zwężenie pasma promieniowania podczerwonego, pozwala na przeprowadzenie pomiaru temperatury powierzchni przy wyższej emisyjności oraz znaczne ograniczenie jej przedziału.

Kolejną zaletą stosowania pirometrów krótkofalowych jest znaczne ograniczenie potencjalnych błędów pomiarowych, wynikających z błędnego ustawienia emisyjności.

Idealnie odwzorowuje to poniższa charakterystyka, która przedstawia zależność pomiędzy zakresem mierzonych temperatur a błędem pomiarowym dla różnych przedziałów pasma podczerwieni przy założeniu, ze emisyjność różni się od docelowej o 10%:

Dla „standardowych pirometrów”, pracujących w paśmie 8 - 14 μm, błąd pomiaru wynikający z emisyjności dobranej źle zaledwie o 10% (w stosunku do rzeczywistej wartości), może sięgać nawet 7,5% wskazania – dla pirometru krótkofalowego (np. w wersji 1M, pracującego w paśmie 1.0 μm), błąd jest 6-krotnie mniejszy i wynosi około 1,2%.

Warto również wspomnieć o zakresie pomiarowym – „standardowe” rozwiązania są przeznaczone do pomiaru temperatury w przedziale max. do 1600°C (pomiary powyżej 1000 – 1200°C bardzo często należy jednak traktować orientacyjnie). Pirometry krótkofalowe pozwalają na przeprowadzanie pomiarów temperatury w szerszym, górnym zakresie (dla wyspecjalizowanych urządzeń nawet do 4000°C), bez strat na jakości i wiarygodności.

Jeżeli potrzebujesz dobrać pirometr odpowiedni dla Twojej aplikacji, zapraszamy do kontaktu mailowego, telefonicznego lub do wysłania wiadomości poprzez formularz kontaktowy.

Dla ułatwienia przygotowaliśmy specjalny formularz z zestawem podstawowych pytań, który możesz uzupełnić i przekazać jako załącznik:

Powiązane produkty

Numer kat.: OPTCT1M2M 

Stacjonarne pirometry hutnicze Optris CT, przeznaczone do pomiaru temperatury metalu w różnym stanie skupienia (nawet ciekłego, w formie surówki) w zakresie do 2200°C. Pirometr stacjonarny dostępny w dwóch podgrupach: 1M (modele: CT 1ML, CT 1MH, CT 1MH1) z zakresem spektralnym 1.0μm i 2M (modele: CT 2ML, CT 2MH i CT 2MH1) z zakresem spektralnym 1.6μm. Pirometry umożliwiają również pomiar temperatury przez szkło.

Zastosowanie: do metalu
Zakres pomiarowy: 485°C ... 1050°C (1ML)
650°C ... 1800°C (1MH)
800°C ... 2200°C (1MH1)
250°C ... 800°C (2ML)
385°C ... 1600°C (2MH)
490°C ... 2000°C (2MH1)
Zakres spektralny: 1.0 μm (1M) / 1.6 μm (2M)
Dokładność: ±(0.3% odczytu + 2°C)
Czas reakcji: 1 ms
Wyjścia: 0-10V
4-20mA
termopara typ J / K
wyj. alarmowe
opcja: USB, RS232, RS485, Moduł wyjść przekaźnikowych, Ethernet, Profibus DP, CAN-Bus
Numer kat.: OPTCTL3M 
Zastosowanie: do metalu
Zakres pomiarowy: 50°C ... 400°C (3ML)
100°C ... 600°C (3MH)
150°C ... 1000°C (3MH1)
200°C ... 1500°C (3MH2)
250°C ... 1800°C (3MH3)
Zakres spektralny: 2.3 µm
Dokładność: ±(0.3% odczytu + 2°C)
Czas reakcji: 1 ms
Wyjścia: 0-10V
4-20mA
termopara typ J / K
wyj. alarmowe
opcja: USB, RS232, RS485, Moduł wyjść przekaźnikowych, Ethernet, Profibus DP, CAN-Bus
Numer kat.: OPTCSM2W2M 

Mały, tani pirometr stacjonarny do metalu w wariancie z elektroniką zintegrowaną w przewodzie, wyposażony w wyjście prądowe 4-20mA lub napięciowe 0-10V (w zależności od wersji pirometru), z programowalnym wyjściem alarmowym i komunikacją z komputerem lub smartfonem po USB (opcja). 2 warianty pirometrów do metalu do wyboru: CSmicro 2ML z zakresem do 800°C oraz CSmicro 2MH z zakresem do 1600°C. Zakres spektralny 1.6µm pozwala również na wykorzystanie pirometrów do pomiaru temperatury przez szkło.

Zastosowanie: do metalu
Zakres pomiarowy: 250°C ... 800°C (2ML)
385°C ... 1600°C (2MH)
Zakres spektralny: 1.6 µm
Dokładność: ±(0.3% odczytu +2°C)
Czas reakcji: 10 ms
Wyjścia: 4-20mA
wyj. alarmowe
opcja: USB
Numer kat.: OPTCT3M 
Zastosowanie: do metalu
Zakres pomiarowy: 50°C ... 400°C (3ML)
100°C ... 600°C (3MH)
150°C ... 1000°C (3MH1)
200°C ... 1500°C (3MH2)
250°C ... 1800°C (3MH3)
Zakres spektralny: 2.3 µm
Dokładność: ±(0.3% odczytu + 2°C)
Czas reakcji: 1 ms
Wyjścia: 0-10V
4-20mA
termopara typ J / K
wyj. alarmowe
opcja: USB, RS232, RS485, Moduł wyjść przekaźnikowych, Ethernet, Profibus DP, CAN-Bus
Numer kat.: OPTCTL05M 
Zastosowanie: do metalu
Zakres pomiarowy: 1000°C ... 2000°C
Zakres spektralny: 525 nm
Dokładność: ±1% odczytu (≤ 1100°C)
±(0.3% odczytu + 2°C) (> 1100°C)
Czas reakcji: 1 ms
Wyjścia: 0-10V
4-20mA
termopara typ J / K
wyj. alarmowe
opcja: USB, RS232, RS485, Moduł wyjść przekaźnikowych, Ethernet, Profibus DP, CAN-Bus
Numer kat.: OPTCTL1M2M 
Zastosowanie: do metalu
Zakres pomiarowy: 485°C ... 1050°C (1ML)
650°C ... 1800°C (1MH)
800°C ... 2200°C (1MH1)
250°C ... 800°C (2ML)
385°C ... 1600°C (2MH)
490°C ... 2000°C (2MH1)
Zakres spektralny: 1.0 μm (1M) / 1.6 μm (2M)
Dokładność: ±(0.3% odczytu + 2°C)
Czas reakcji: 1 ms
Wyjścia: 0-10V
4-20mA
termopara typ J / K
wyj. alarmowe
opcja: USB, RS232, RS485, Moduł wyjść przekaźnikowych, Ethernet, Profibus DP, CAN-Bus
Numer kat.: OPTCSM3M 

Przemysłowy pirometr stacjonarny do metalu Optris CSmicro 3M, dedykowany dla przemysłu metalurgicznego i hutniczego do pomiaru temperatury metalu, ceramiki i innych powierzchni o niskiej emisyjności w wąskim przedziale temperatur, od 50 do 600°C. Pirometr Optris jest wyposażony w wyjście 4-20mA lub 0-10V (do wyboru) oraz może rejestrować dane na komputerze lub smartfonie za pomocą interfejsu USB (jako pirometr USB z rejestracją).

Zastosowanie: do metalu
Zakres pomiarowy: 50°C ... 350°C (3ML)
100°C ... 600°C (3MH)
Zakres spektralny: 2.3 µm
Dokładność: ±(0.3% odczytu + 2°C)
Czas reakcji: 25 ms
Wyjścia: 0-10V
wyj. alarmowe
opcja: USB