Co to jest reflektancja?

Kiedy promieniowanie elektromagnetyczne pada na obiekt w przestrzeni, zachodzą wtedy trzy różne zjawiska: transmisja, absorbcja oraz odbicie. Względne proporcje energii promieniowania, które są odbijane, pochłaniane lub przekazywane przez ciało, zależą zarówno od jego właściwości fizykochemicznych jak również od długości fali promieniowania. Współczynnik odbicia, tj. proporcja energii promieniowania elektromagnetycznego, które jest odbijane przez ciało, zawiera się w przedziale od 0 do 1 (lub od 0 do 100%). Zależność pomiędzy wszystkimi trzema zjawiskami opisuje poniższe równanie:

α + ρ + τ = 1

gdzie α oznacza stopień absorpcji, ρ – współczynnik odbicia (reflektancja), τ – transmisyjność (przenikalność)

Zależność współczynnika odbicia (reflektancji) od długości fali jest jedną z głównych przyczyn, dzięki którym możemy obserwować kolory. Dla przykładu, liście koloru zielonego zawdzięczają swoją barwę chlorofilowi, który pochłania promieniowanie charakterystyczne dla czerwonej i niebieskiej długości fali, a odbija promieniowanie w zakresie długości fali koloru zielonego.