Interfejsy komunikacyjne w pirometrach i kamerach termowizyjnych

Elektronika pirometrów stacjonarnych oraz stacjonarnych kamer termowizyjnych przekształca obliczoną a podstawie sygnału wyjściowego detektora temperaturę obiektu na standardowe, zlinearyzowane sygnały napięciowe (0-10V) lub prądowe (0/4-20mA). Znormalizowane sygnały analogowe umożliwiają łatwą integrację urządzeń z większością systemów regulacji procesów. Większość obecnie produkowanych pirometrów i kamer jest wyposażona również w ustandaryzowane interfejsy cyfrowe, m.in. USB, RS485, Ethernet czy Profibis, które pozwalają na uzyskanie dostępu do parametrów pracy urządzenia oraz cyfrowe przetwarzanie mierzonych wartości. Zaletą urządzeń wyposażonych w interfejsy cyfrowe jest możliwość autonomicznego dostosowywania parametrów pracy urządzenia np. w sytuacji zmiany obiektu pomiarowego.

Niektóre popularne interfejsy i sygnały komunikacyjne to m.in.:

  • sygnał prądowy 0/4-20mA – sygnał zasilania (tzw. pętla prądowa), którego zmiany zachodzą proporcjonalnie do zmian temperatury obiektu mierzonego
  • sygnał napięciowy 0-10V – analogicznie jak w przypadku pętli prądowej, sygnał 0-10V ma charakter liniowy i jest proporcjonalny do zmian temperatury
  • termopary (np. typ K, typ J) – sygnał wychodzący z urządzenia ma odzwierciedlenie w formie napięcia o konkretnym poziomie. Pirometry z wyjściem termoparowym mogą w łatwy i szybki sposób zastąpić istniejące, kontaktowe czujniki temperatury.
  • interfejsy magistrali (CAN, Profibus DP) – interfejsy dwustronnej transmisji sygnałów między nadajnikiem i odbiornikiem, wykorzystujące do tego celu linię sygnałową oraz specjalny protokół komunikacyjny.