Co to jest MTF?

Funkcja transferu modulacji (MTF – Modulation Transfer Function) opisuje w jak szczegółowy sposób kamera może odtworzyć detale na uzyskanym obrazie i jest podstawowym kryterium kontroli optycznej jakości obrazu. MTF mierzy się na przykład poprzez umieszczenie specjalnej planszy bezpośrednio przed obiektywem kamery. Dystrybucja jasności takiej planszy odpowiada krzywej sinusoidalnej, natomiast szerokość wzoru siatki (pary linii na milimetr: Lp / mm) opisuje częstotliwość przestrzenną.

MTF jest funkcją zależną od częstotliwości przestrzennej, która jest definiowana jako stosunek amplitudy krzywej sinusoidalnej uzyskanej na obrazie do pierwotnej krzywej sinusoidalnej i zawsze zawiera się w przedziale od 1 (optymalna transmisja) do 0. W odróżnieniu do standardowych aparatów i kamer, kamery termowizyjne mierzą kontrast termiczny (SRF – Slit Response Function).

W przypadku minimalnego, rekomendowanego obszaru pomiarowego (MFOV) o wymiarach 3x3 piksele, transfer energii musi być większy niż 90% całkowitego promieniowania. Ponieważ SRF zależy również od sekcji obrazu w którym dokonywany jest pomiar, w raporcie końcowym, dostarczanym wraz ze stacjonarnymi kamerami termowizyjnymi Optris PI, producent podaje zmierzone wartości SRF dla punktu centralnego obrazu jak również dla wszystkich czterech naroży.