Co to jest transmisyjność?

Promieniowanie elektromagnetyczne, padające na ciało (obiekt) może być przez niego przepuszczone. Przepuszczalność opisuje stosunek promieniowania elektromagnetycznego, przepuszczonego przez ciało do całkowitego promieniowania padającego na ten obiekt i może przyjmować wartości od 0 do 1. Pozostała (nieprzepuszczona) część promieniowania może być albo odbita od powierzchni albo zaabsorbowana (pochłonięta) przez obiekt, co opisuje poniższa zależność:

α+ρ+τ=1

gdzie:

α = absorpcja, ρ = reflektancja, τ = transmisyjność

Większość obiektów stałych charakteryzuje się brakiem lub znikomo małą transmisyjnością w zakresie promieniowania podczerwonego. Wyjątek stanowią niektóre tworzywa sztuczne oraz przeźroczyste kryształy jonowe i materiały półprzewodnikowe (np. krzem), który jest transparentny dla fal podczerwieni z przedziału 1,2 … 15 µm (dlatego jest stosowany do budowy soczewek i optyk).