Co to jest zakres spektralny?

Widmo promieniowania elektromagnetycznego, w zależności od długości fali można podzielić na różne, charakterystyczne zakresy. Zakres pasma promieniowania zaczyna się od promieniowania gamma (długość fali 10-14) i kończy na zakresie długofalowym (fale o długości kilometrów). Zakres widzialny promieniowania elektromagnetycznego stanowy tylko niewielki wycinek całego spektrum i zawiera się w przedziale 380 … 780 nm.

Temperatura obiektu może być określona na podstawie promieniowania emitowanego w zakresie pasma podczerwieni. Zgodnie z prawem Plancka, maksymalne natężenie promieniowania ciała doskonale czarnego jest osiągane w paśmie od 0,78 do 14 μm. Z przyczyn technicznych, takich jak absorpcja promieniowania podczerwonego, różne typy detektorów wykorzystywanych do bezdotykowych pomiarów temperatury, działają tylko w filtrowanych obszarach cząstkowych (tzw. oknach atmosferycznych) całego widma podczerwieni.