Co to jest promieniowanie podczerwone?

Promieniowanie podczerwone odnosi się do spektrum promieniowania elektromagnetycznego z zakresu 0,78 µm … 1,00 mm. Promieniowanie podczerwone jest również określane jako promieniowanie termiczne, ponieważ (w większości przypadków), zgodnie z prawem Plancka, najwyższe natężenie promieniowania emitowanego przez ciało doskonale czarne, zawiera się w tym zakresie długości fal.

Astronom William Herschel odkrył promieniowanie podczerwone w 1800 roku. Próbował ustalić temperaturę barwową różnych kolorów światła słonecznego, które rozszczepił przy pomocy pryzmatu. Poprzez przemieszczanie pomalowanego na czarno, termometru rtęciowego odkrył, że temperatura stale wzrasta podczas przesuwania go od koloru fioletowego do czerwonego. Maksymalna temperatura jaką uzyskał była osiągnięta w ciemnym obszarze, znajdującym się w bezpośrednim sąsiedztwie koloru czerwonego (na końcu widma widzialnego).

Widmo promieniowania elektromagnetycznego