Temperatura - definicja

Temperaturą nazywamy miarę średniej energii kinetycznej nieuporządkowanego ruchu cząstek tworzących to ciało, stanowiącą jej wartość termodynamiczną. Podstawową jednostką temperatury w układzie SI jest Kelvin – powszechnie stosuje się również skale Celsjusza i Fahrenheita.

Temperatura jest uznawana w fizyce jako wielkość intensywna – podczas podziału ciała, każdą wydzieloną część będzie charakteryzować ta sama, pierwotna temperatura. Gdy dwa ciała o różnej temperaturze zostaną ze sobą zetknięte, energia cieplna będzie przenoszona z ciała o wyższej temperaturze do ciała o niższej do czasu, gdy obydwa znajdą się w stanie równowagi termicznej (temperatury obydwu ciał zostaną zrównane).

Temperatura ma bezpośredni wpływ na wiele procesów fizykochemicznych, a zatem ma ogromne znaczenie w każdej dziedzinie techniki.