Co to jest czas odpowiedzi?

Czas reakcji w przypadku pomiarów temperatury wykonywanych za pomocą pirometrów lub kamer termowizyjnych jest jednym z ważniejszych parametrów. Parametr ten odpowiada czasowi, jaki urządzenie potrzebuje na wyświetlenie gwałtownej zmiany (wzrostu) temperatury obiektu, odpowiadającej 90% wartości sygnału wyjściowego. Urządzenia o szybkim czasie reakcji nadają się idealnie do monitorowania temperatury w procesach szybkozmiennych, np. w produkcji wielkoseryjnej (np. na przenośnikach taśmowych).

Czas reakcji pirometrów stacjonarnych Optris jest uwzględniony w danych technicznych każdego z urządzeń. W przypadku mierników z serii precyzyjnej, wartość zmierzonego czasu reakcji jest uwzględniona na końcowym raporcie z kalibracji urządzenia.