Co to jest współczynnik temperaturowy?

Współczynnik temperaturowy opisuje zmianę (wzrost) dopuszczalnego błędu pomiarowego podczas wykonywania pomiarów pirometrycznych w sytuacji, gdy temperatura otoczenia w której pracuje urządzenie odbiega od wartości referencyjnej, wynoszącej 23 ±5°C.

Podczas kalkulacji temperatury obiektu mierzonego, wraz ze wzrostem lub spadkiem temperatury pracy urządzenia, należy głębiej rozważyć wpływ tychże zmian na dokładność wykonywanych pomiarów. W przypadku pirometrów stacjonarnych Optris, ewentualne błędy pomiarowe są zredukowane do minimum poprzez przeprowadzenie kalibracji końcowej w kilku różnych temperaturach otoczenia.