Co to jest zakres pomiaru temperatury?

Zakres pomiaru temperatury opisuje aktualnie wybrany zakres pomiarowy pirometru lub kamery termowizyjnej. Jest wyznaczany przez temperatury emitowane przez ciało doskonale czarne, które są używane jako skrajne punkty zakresu kalibracji. Skalowanie całego zakresu pomiarowego (indywidualne wyznaczanie granic zakresu dla sygnału wyjściowego lub obrazu IR) można przeprowadzić ręcznie lub za pomocą odpowiedniego interfejsu programującego. Urządzenia takie, jak kamery termowizyjne, posiadają zdolność do wyświetlania więcej niż jednego zakresu pomiarowego.

Poniższa tabela prezentuje przykład predefiniowanych zakresów pomiarowych dla niektórych typów stacjonarnych kamer termowizyjnych Optris:

Zakres spektralny Zakres pomiarowy Zastosowanie Model kamery termowizyjnej
7.5 … 13 µm -20 … 1500°C Niemetale, powierzchnie powleczone, tworzywa np. Optris PI400
7.9 µm 200 … 1500°C Szkło i powierzchnie szklane np. Optris PI640G7
0.85 … 1.1 µm 450 … 1800°C Metale w stanie stałym i ciekłym np. Optris PI1M
0.5 … 0.54 µm 900 … 2000°C Metale w stanie ciekłym np. Optris PI05M