Co to jest czułość termiczna NETD?

Obok rozdzielczości optycznej (rozdzielczości detektora bolometrycznego) kamery termowizyjnej, czułość (rozdzielczość) termiczna jest jednym z najważniejszych parametrów w bezdotykowych pomiarach temperatury.

Poziom czułości termicznej określa się jako równoważną różnicę temperatur (NETD - Noise Equivalent Temperature Difference) – stanowi ona minimalną różnicę temperatur, jaką jest w stanie zaobserwować kamera termowizyjna. Wartość NETD, która jest zwykle określana w mK (milikelvinach), jest wynikiem szumu detektora podczerwieni. Im niższy poziom szumu (a tym samym wartość NETD) detektora, tym mniejsze różnice temperatur mogą być wykryte. W większości zastosowań przemysłowych, wystarczająca czułość termiczna kształtuje się na poziomie 100 mK. Pomiar wartości NETD jest określony w standardzie VDI 5585. Wartość NETD jest określona dla każdej kamery termowizyjnej Optris – w przypadku urządzeń z serii PI, jest ona również umieszczona na raporcie z inspekcji, dostarczanym wraz z kamerą termowizyjną.