Co to jest rozdzielczość optyczna?

Rozdzielczość optyczna układu pomiarowego D:S (Distance to Spot Ratio) jest definiowana przez stosunek odległości pomiędzy detektorem pomiarowym a obiektem (D – odległość, S – średnica obszaru pomiarowego). Podczas doboru pirometru należy upewnić się, że wariant z wybraną soczewką (o odpowiednim D:S) pozwoli na przeprowadzenie pomiarów temperatury o określonych wymiarach przy dopuszczalnym przedziale odległości instalacji od jego powierzchni.

Do tego celu można wykorzystać poniższy kalkulator średnicy plamki pomiarowej, który pozwala na określenie wymiarów obszaru pomiarowego dla dowolnego modelu pirometru Optris i dowolnej, wprowadzonej odległości:

Kalkulator średnicy plamki pomiarowej pirometrów Optris