Co to jest termogram?

Ze względu na fakt, iż pomiar pomiar termowizyjny jest przeprowadzany dla każdej części obrazu termowizyjnego (piksela) z osobna, proces ten generuje stosunkowo dużą liczbę danych pomiarowych. Na przykład, biorąc pod uwagę kamerę termowizyjną Optris PI640 z detektorem 640 x 480 pikseli, jednorazowy termogram obejmuje ok. 300 tysięcy niezależnych wyników temperaturowych (po jednym dla każdego piksela).

W celu wizualizacji tych danych, dane temperaturowe są odwzorowywane w postaci odpowiednich kolorów, reprezentujących właściwy przedział (poziom) zmierzonej temperatury. Obrazy termowizyjne (termogramy) są wykorzystywane do kontroli szybkozmiennych procesów termicznych. W większości urządzeń termowizyjnych dostępnych na rynku istnieje możliwość zmiany palety kolorów (zestawu barw odwzorowujących temperatury) w taki sposób, aby wychwycić jak najwięcej różnic.