Sondy i czujniki temperatury Pt100/Pt1000 DeltaOHM

Firma DeltaOHM oferuje szeroki wybór rezystancyjnych, platynowych czujników temperatury typu Pt100, których rezystancja w temperaturze 0°C jest równa 100Ω, natomiast temperaturowy współczynnik α jest zgodny z międzynarodowym standardem IEC 60751 i wynosi: Pt100, R0=100Ω, α= 3.851x10-3°C-1.

Do szczególnych zastosowań i aplikacji oferujemy również rezystancyjne czujniki Pt1000 lub sondy wyposażone w czujniki termistorowe.

Czasy reakcji podane w poniższych tabelach, wyznaczane są w następujący sposób:

  • sondy zanurzeniowe - pomiar w wodzie o temp. 100°C
  • sondy kontaktowe - pomiar powierzchni o temp. 200°C
  • sondy do powietrza: - pomiar powietrza o temperaturze 100°C

Norma IEC 60751:2008 określa klasy tolerancji termometrów rezystancyjnych zgodnie z podsumowaniem zawartym w poniższej tabeli:

Zakres temperatury
Klasa dokładności Czujnik typu WIRE WOUND Czujnik typu THIN FILM Tolerancja [CC]
Klasa AA (1/3 DIN) -50 °C ... 250 °C 0 °C ... 150 °C ±(0.1+0.0017 x |t|)
Klasa A -100 °C ... 450 °C -30 °C ... 300 °C ±(0.15+0.002 x |t|)
Klasa B -196 °C ... 600 °C -50 °C ... 500 °C ±(0.3+0.005 x |t|)
Klasa C -196 °C ... 600 °C -50 °C ... 600 °C ±(0.6+0.01 x |t|)

Większość czujników temperatury Pt100/Pt1000 DeltaOHM jest dostarczana wraz z wtykiem TP47 lub TP471, przeznaczonym do podłączenia sondy bezpośrednio do miernika.

Wtyk TP471 posiada zintegrowany moduł pamięci danych kalibracyjnych SICRAM, który pozwala na adjustację wskazań czujnika poprzez wprowadzenie do pamięci modułu niezbędnych poprawek. Podczas procesu wzorcowania, dokładność czujników jest kontrolowana w laboratorium pomiarowym, natomiast wszelkie wykryte błędy i niedokładności są linearyzowane poprzez poprawę charakterystyki pracy czujnika i wprowadzone do pamięci modułu, zapewniając tym samym dużo wyższą dokładność.

Poniższa charakterystyka prezentuje niepewność pomiarową czujnika TP472I (wyposażonego w moduł SICRAM) w funkcji zakresu mierzonych temperatur oraz porównuje uzyskaną dokładność w tolerancji zgodnych ze standardem IEC 60751:

Poniższa tabela prezentuje uzyskaną dokładność czujnika temperatury TP472I w odniesieniu do klas dokładności, deklarowanych przez normę IEC60751:2008:

Temperatura [°C]
Klasa dokładności [°C] -196 -100 -50 0 100 250 300 350 450 500 600
Klasa AA (1/3 DIN) - ±0.27 ±0.19 ±0.10 ±0.27 ±0.53 ±0.61 ±0.70 - - -
Klasa A - ±0.35 ±0.25 ±0.15 ±0.35 ±0.65 ±0.75 ±0.85 ±1.05 - -
Klasa B ±1.28 ±0.80 ±055 ±0.30 ±0.80 ±1.55 ±1.80 ±2.05 ±2.55 ±2.80 ±3.30
Klasa C ±2.56 ±1.60 ±1.10 ±0.60 ±1.60 ±3.10 ±3.60 ±4.10 ±5.10 ±5.60 ±6.60
Dokładność TP472I ±0.30 ±0.30 ±0.20 ±0.10 ±0.20 ±0.20 ±0.30 ±0.30 ±0.30 ±0.30 -

Zestawienie sond temperatury Pt100/Pt1000 DeltaOHM

Sondy Pt100 ze zintegrowanym modułem SICRAM TP471

Numer katalogowy Przeznaczenie Zakres pomiarowy Dokładność Czas reakcji
TP472I Zanurzeniowa -196°C…+500°C ±0.1 °C (@ 0 °C)
±0.2 °C (-50 °C ≤ t ≤ 250°C)
±0.3 °C (t < -50 °C; t > 250 °C)
3s Sonda temperatury DetltaOHM TP472I
TP472I.0 Zanurzeniowa -50°C…+300°C ±0.1 °C (@ 0 °C)
±0.2 °C (-50 °C ≤ t ≤ 250°C)
±0.3 °C (t < -50 °C; t > 250 °C)
3s Sonda temperatury DetltaOHM TP472I.0
TP473P.I Penetracyjna -50°C…+400°C ±0.1 °C (@ 0 °C)
±0.2 °C (-50 °C ≤ t ≤ 250°C)
±0.3 °C (t < -50 °C; t > 250 °C)
5s Sonda temperatury DetltaOHM TP473P.I
TP473P.O Penetracyjna -50°C…+300°C ±0.1 °C (@ 0 °C)
±0.2 °C (-50 °C ≤ t ≤ 250°C)
±0.3 °C (t < -50 °C; t > 250 °C)
5s
TP474C.O Kontaktowa -50°C…+300°C ±0.1 °C (@ 0 °C)
±0.2 °C (-50 °C ≤ t ≤ 250°C)
±0.3 °C (t < -50 °C; t > 250 °C)
5s Sonda temperatury DetltaOHM TP474C.O
TP475A.0 Do powietrza -50°C…+250°C ±0.1 °C (@ 0 °C)
±0.2 °C (-50 °C ≤ t ≤ 250°C)
12s Sonda temperatury DetltaOHM TP475A.O
TP472I.5 Penetracyjna -50°C…+400°C ±0.1 °C (@ 0 °C)
±0.2 °C (-50 °C ≤ t ≤ 250°C)
±0.3 °C (t < -50 °C; t > 250 °C)
3s Sonda temperatury DetltaOHM TP472I.5
TP472I.10 Penetracyjna -50°C…+400°C ±0.1 °C (@ 0 °C)
±0.2 °C (-50 °C ≤ t ≤ 250°C)
±0.3 °C (t < -50 °C; t > 250 °C)
3s Sonda temperatury DetltaOHM TP472I.10
TP49A.I Zanurzeniowa -70°C…+250°C ±0.1 °C (@ 0 °C)
±0.2 °C (-50 °C ≤ t ≤ 250°C)
±0.3 °C (t < -50 °C; t > 250 °C)
3,5s Sonda temperatury DetltaOHM TP49A.I
TP49AC.I Kontaktowa -70°C…+250°C ±0.1 °C (@ 0 °C)
±0.2 °C (-50 °C ≤ t ≤ 250°C)
±0.3 °C (t < -50 °C; t > 250 °C
5,5s Sonda temperatury DetltaOHM TP49AC.I
TP49AP.I Penetracyjna -70°C…+250°C ±0.1 °C (@ 0 °C)
±0.2 °C (-50 °C ≤ t ≤ 250°C)
4s Sonda temperatury DetltaOHM TP49AP.I
TP87.0 Zanurzeniowa -50°C…+200°C ±0.1 °C (@ 0 °C)
±0.2 °C (-50 °C ≤ t ≤ 250°C)
3s Sonda temperatury DetltaOHM TP87.O
TP878.0 Kontaktowa (do paneli solarnych) -40°C…+85°C ±0.1 °C (@ 0 °C)
±0.2 °C (-50 °C ≤ t ≤ 250°C)
60s Sonda temperatury DetltaOHM TP878.O
TP878.1.0 Kontaktowa (do paneli solarnych) -40°C…+85°C ±0.1 °C (@ 0 °C)
±0.2 °C (-50 °C ≤ t ≤ 250°C)
60s
TP879.0 Do kompostu -20°C…+120°C ±0.1 °C (@ 0 °C)
±0.2 °C (-50 °C ≤ t ≤ 250°C)
60s Sonda temperatury DetltaOHM TP879.O
TP880/300.I Zanurzeniowa -50°C…+450°C ±0.1 °C (@ 0 °C)
±0.2 °C (-50 °C ≤ t ≤ 250°C)
±0.3 °C (t < -50 °C; t > 250 °C)
60s Sonda temperatury DetltaOHM TP880/300.I
TP880/600.I Zanurzeniowa -50°C…+450°C ±0.1 °C (@ 0 °C)
±0.2 °C (-50 °C ≤ t ≤ 250°C)
±0.3 °C (t < -50 °C; t > 250 °C)
60s Sonda temperatury DetltaOHM TP880/600.I
TP35.5AF.5S Zanurzeniowa -110°C…+180°C ±0.1 °C (@ 0 °C)
±0.2 °C (-50 °C ≤ t ≤ 250°C)
±0.3 °C (t < -50 °C; t > 250 °C)
3s Sonda temperatury DetltaOHM TP35.5AF.5S
TP875.I Do powietrza (termometr kulisty Ø150mm) -30°C…+120°C ±0.1 °C (@ 0 °C)
±0.2 °C (-50 °C ≤ t ≤ 250°C)
15min Sonda temperatury DetltaOHM TP875.I
TP876.I Do powietrza (termometr kulisty Ø50mm) -30°C…+120°C ±0.1 °C (@ 0 °C)
±0.2 °C (-50 °C ≤ t ≤ 250°C)
15min

Sondy Pt100 / Pt1000 z wtykiem TP47 bez modułu SICRAM

Numer katalogowy Przeznaczenie Zakres pomiarowy Dokładność Czas reakcji
TP47.100.O Zanurzeniowa, Pt100 -50…+250°C Klasa A 3s Sonda temperatury DetltaOHM TP47.100.O
TP47.1000.O Zanurzeniowa, Pt1000 -50…+250°C Klasa A 3s
TP87.100.O Zanurzeniowa, Pt100 -50…+250°C Klasa A 3s Sonda temperatury DetltaOHM TP87.100.O
TP87.1000.O Zanurzeniowa, Pt1000 -50…+250°C Klasa A 3s

Sondy Pt100 / Pt1000 bez wtyku, z możliwością zastosowania złącza TP47

Numer katalogowy Przeznaczenie Zakres pomiarowy Dokładność Czas reakcji
TP875.1.I Do powietrza (termometr kulisty Ø150mm) -30…+120°C Klasa A 15s Sonda temperatury DetltaOHM TP875.1.I
TP876.1.I Do powietrza (termometr kulisty Ø50mm) -30…+120°C Klasa A 15s
TP878.1SS.O Kontaktowa (do paneli solarnych) -40…+85°C Klasa A 60s Sonda temperatury DetltaOHM TP878.1SS.O
TP879.1.O Do kompostu -20…+120°C Klasa A 60s Sonda temperatury DetltaOHM TP879.1.O
TP32MT.1P.I Penetracyjna (do gleby) -40…+100°C Klasa A 40s Sonda temperatury DetltaOHM TP32MT.1P.I
TP32MT.1P.2 Penetracyjna (do gleby) -50…+250°C Klasa A 40s Sonda temperatury DetltaOHM TP32MT.1P.2
TP32MT.2.I Penetracyjna (do gleby) -40…+100°C Klasa A 60s Sonda temperatury DetltaOHM TP32MT.2.I
TP35.5AF.5 Zanurzeniowa -110…+180°C Klasa A 3s Sonda temperatury DetltaOHM TP35.5AF.5

Sondy temperatury do zastosowań przemysłowych

Numer katalogowy Przeznaczenie Zakres pomiarowy Dokładność Czas reakcji
HD882/EK (KTY81) Zanurzeniowa -40…+150°C Nie dotyczy 5s Sonda temperatury DetltaOHM HD882/EK
HD882/ E/100 (Pt100) Zanurzeniowa -50…+300°C Klasa A 5s Sonda temperatury DetltaOHM HD882/ E/100
HD882/GK (KTY81) Do powietrza -50…+100°C Nie dotyczy 5s Sonda temperatury DetltaOHM HD882/GK
HD882/G100 (Pt100) Do powietrza -50…+100°C Klasa A 5s
HD882/L104 (Pt100) Z przyłączem procesowym 0…+250°C Klasa A 7s Sonda temperatury DetltaOHM HD882/L104
HD882/L106 (Pt100) Z przyłączem procesowym 0…+250°C Klasa A 15s
HD882M100/600 (Pt100) Głowicowy (miniaturowy) z przyłączem procesowym -50…+450°C Klasa A 15s Sonda temperatury DetltaOHM HD882M100/600
HD882DM100/600 (Pt100) Głowicowy (DIN B) z przyłączem procesowym -50…+450°C Klasa A 15s
HD882M100/300 (Pt100) Głowicowy (miniaturowy) z przyłączem procesowym -40…+100°C Klasa A 15s Sonda temperatury DetltaOHM HD882DM100/300
HD882DM100/300 (Pt100) Głowicowy (DIN B) z przyłączem procesowym -50…+250°C Klasa A 15s

Złącza do sond temperatury

TP47 Wtyk do podłączania 4-przewodowych czujników temperatury Pt100 lub 2-przewodowych czujników Pt1000, bez modułu pamięci SICRAM Wtyk TP47
TP471 Wtyk z modułem pamięci SICRAM do podłączania platynowych czujników rezystancyjnych Pt100 (3/4 przewodowych). Wtyk wymaga kalibracji z sondą w siedzibie producenta. Wtyk TP471