Katalog produktów

rozwiń menu

Wzorcowanie przyrządów pomiarowych

Wzorcowanie higrometrów w punktach niestandardowych w laboratorium akredytowanym przez PCA
Usługa obejmuje wzorcowanie przyrządu do pomiaru wilgotności i temperatury powietrza (mierników wilgotności powietrza: higrometrów, termohigrometrów, rejestratorów wilgotności i temperatury) w laboratorium z akredytacją PCA w dowolnej kombinacji, dowolnie wybranych punktów pomiarowych.

Wzorcowanie może być przeprowadzone w punktach pomiarowych, zawierających się w zakresie:
  • od 10 do 40°C
  • od 10 do 90% RH (wilgotności względnej)Przykładowa kombinacja 5 dowolnie wybranych punktów pomiarowych: 12%@11°C; (36,63)%@22°C; (11,88)%@33°C

Czas potrzebny na wzorcowanie termometru elektronicznego wynosi typowo od 3 do 7 dni roboczych.

Laboratorium pomiarowe przeprowadza również wzorcowanie urządzeń do pomiaru wilgotności i temperatury w 3 lub 5 standardowych punktach pomiarowych - szczegóły znajdują się poniżej w sekcji "Produkty powiązane".

Świadectwo wzorcowania termometru w 3 punktach w laboratorium z akredytacją PCA

Usługa wzorcowania termometrów elektrycznych i elektronicznych obejmuje sprawdzenie urządzenia oraz wydanie dokumentu (świadectwo wzorcowania) dla dowolnej liczby niestandardowych punktów pomiarowych.

Wzorcowanie termometrów w ramach akredytacji PCA może być przeprowadzone dla dowolnie wybranych punktów pomiarowych z zakresu:

  • -65 ... 180°C - w przypadku termometrów z czujnikiem temperatury powietrza (zintegrowanym lub zewnętrznym)
  • -65 ... 250°C - w przypadku termometrów z z czujnikiem zanurzeniowym (wodoszczelną sondą temperatury)

Cena bazowa dotyczy wzorcowania termometru w jednym (1), dowolnie wybranym punkcie z powyższego zakresu. Aby wybrać interesującą Cię ilość punktów pomiarowych, wskaż odpowiednią opcję z konfiguratora oraz podaj wybrane punkty pomiarowe w polu "Dostosowywanie produktu".

Dostępna jest również opcja wzorcowania termometrów w 3 standardowych punktach pomiarowych (-10°C, 0°, +20°C) - szczegóły znajdziesz poniżej w sekcji "Produkty powiązane".

Świadectwo wzorcowania termometru w 3 punktach w laboratorium z akredytacją PCA
Wzorcowanie termometrów elektrycznych i elektronicznych WZ-T-S3-PCA obejmuje sprawdzenie urządzenia i wydanie dokumentu potwierdzającego poprawność wskazań (świadectwo wzorcowania termometru) w 3 standardowych punktach pomiarowych  w laboratorium akredytowanym przez PCA (Polskie Centrum Akredytacji).

Standard 1: -10°C, 0°C, +20°C
Standard 2: 2°C, 5°C, 8°C

Rodzaj wzorcowania (Standard 1 lub Standard 2) należy wskazać w uwagach do zamówienia.

Czas potrzebny na wzorcowanie termometru elektronicznego wynosi typowo od 3 do 7 dni roboczych.

Oferujemy również opcję wzorcowania termometrów w dowolnej liczbie niestandardowych punktów pomiarowych. Szczegóły znajdziesz poniżej w sekcji "Produkty powiązane".
Wzorcowanie anemometrów w 7 punktach w laboratorium z akredytacją PCA

Wzorcowanie mierników prędkości przepływu powietrza (anemometrów wiatraczkowych i termicznych - termoanemometrów) w laboratorium z akredytacją PCA, w dowolnej ilości i w dowolnej kombinacji punktów pomiarowych, wybranych z zakresu:

  • 1 ... 25 m/s

Laboratorium pomiarowe przeprowadza również wzorcowanie urządzeń do pomiaru wilgotności i temperatury w 3 lub 5 standardowych punktach pomiarowych - szczegóły znajdują się poniżej w sekcji "Produkty powiązane".

nr kat.: WZ-A-N1-PCA
Od 200,00 zł Netto (246,00 zł z VAT)
Świadectwo wzorcowania higrometru w 3 punktach w laboratorium z akredytacją PCA
Usługa polegająca na wzorcowaniu urządzeń do pomiaru wilgotności i temperatury powietrza (higrometrów, higrotermometrów, termogihrometrów oraz rejestratorów, przetworników i regulatorów wilgotności i temperatury) w 3 standardowych punktach pomiarowych.

Wzorcowanie czujnika wilgotności i temperatury odbywa się przy temperaturze 25°C w 3 punktach wilgotności względnej: 25%, 50% oraz 75%.

Czas potrzebny na wzorcowanie higrometrów i higrotermometrów wynosi typowo od 3 do 7 dni roboczych.

Oferujemy również wzorcowanie higrometrów w laboratorium akredytowanym w 5 punktach standardowych lub w dowolnej kombinacji punktów niestandardowych - szczegóły znajdziesz poniżej w sekcji "Produkty powiązane".
Świadectwo wzorcowania higrometru w 5 punktach w laboratorium z akredytacją PCA
Usługa polegająca na wzorcowaniu urządzeń do pomiaru wilgotności i temperatury powietrza (higrometrów, higrotermometrów, termogihrometrów oraz rejestratorów, przetworników i regulatorów wilgotności i temperatury) w 5 standardowych punktach pomiarowych.

Wzorcowanie czujnika wilgotności i temperatury odbywa się w następujących punktach pomiarowych:
  • 50% RH w 10°C
  • 25, 50 i 75% RH w 25°C
  • 50% RH w 40°C

Czas potrzebny na wzorcowanie higrometrów i higrotermometrów wynosi typowo od 3 do 7 dni roboczych.

Oferujemy również wzorcowanie higrometrów w laboratorium akredytowanym w 3 punktach standardowych lub w dowolnej kombinacji punktów niestandardowych - szczegóły znajdziesz poniżej w sekcji "Produkty powiązane".

Wzorcowanie anemometrów w 7 punktach w laboratorium z akredytacją PCA

Wzorcowanie anemometrów, termoanemometrów i innych urządzeń, wyposażonych w czujnik prędkości przepływu powietrza, w 3 standardowych punktach pomiarowych:

  • 5, 10, 15 m/s

w laboratorium posiadającym akredytację PCA.

W naszej ofercie dostępna jest również rozszerzona wersja wzorcowania mierników prędkości przepływu powietrza (w 7 punktach pomiarowych) oraz wariant wzorcowania w dowolnie wybranych, niestandardowych punktach. Więcej informacji znajdziesz poniżej, w zakładce "Produkty powiązane".

Wzorcowanie anemometrów w 7 punktach w laboratorium z akredytacją PCA

Świadectwo wzorcowania urządzeń do pomiaru prędkości przepływu powietrza na kratkach, anemostatach i w kanałach wentylacyjnych (anemometrów wiatraczkowych i termicznych, termometrów) w laboratorium posiadającym akredytację PCA w 7 standardowych punktach pomiarowych:

  • 1, 2, 5, 10, 15, 20, 25 m/s

Laboratorium świadczy również usługi związane z wzorcowaniem anemometrów w 3 lub w dowolnej ilości niestandardowych (dowolnie wybranych punktów pomiarowych) - szczegóły znajdują się poniżej w sekcji "Produkty powiązane".

zwiń opis