Pirometry i kamery termowizyjne w przemyśle półprzewodnikowym

W branżach zajmujących się energią solarną i półprzewodnikami, bezdotykowy pomiar temperatury wspomaga ciągłe monitorowanie procesu produkcji, a tym samym pomaga usprawnić go. Dzięki wykrywaniu najdrobniejszych zmian w zachowaniu termicznym możliwe awarie mogą być wykrywane i rozwiązywane łatwo i niezawodnie. Kamery termowizyjne Optris są specjalnie dostosowane do tych zadań, aczkolwiek nie stanowią jedynej opcji monitoringu temperatury w tym zastosowaniu. Opłacalne alternatywy można znaleźć w naszym artykule: Praktyczne zastosowanie pirometrów i kamer w przemyśle elektronicznym

Kontrola jakości ogniw słonecznych

Kontrola jakości ogniw słonecznych Kamery termowizyjne są niezbędnymi przyrządami do kontroli jakości ogniw słonecznych. Jedną z możliwości testowania jest okresowa modulowana ekspozycja ogniw słonecznych na światło (Illuminated Lock-In Thermography). Oddzielenie ładunku w ogniwie słonecznym prowadzi do „uciekania” prądu w wadliwej części płytki, a w danym miejscu powstaje widoczny gorący punkt. Wszystkie gorące punkty są bezproblemowo wykrywane przez oferowane przez nas kamery termowizyjne.

Polecane urządzenia: Kamery termowizyjne Optris PI
Artykuł techniczny: Zastosowanie kamer termowizyjnych w fotowoltaice

Monitorowanie temperatury procesu lutowania ciągłego

Monitorowanie temperatury procesu lutowania ciągłego Podczas produkcji modułów słonecznych temperatura monitorowana jest podczas procesu lutowania ciągłego. Zapewnia to niezawodny i wydajny proces montażu. Pomiar temperatury odbywa się na powierzchni krzemowej, która jest połączona z punktem lutowania. W ten sposób mierzona jest jakość lutowania.

Polecane urządzenia: Kamery termowizyjne Optris PI
Artykuł techniczny: Zastosowanie kamer termowizyjnych w fotowoltaice

Testy funkcjonalne zmontowanych płytek drukowanych

Testy funkcjonalne zmontowanych płytek drukowanych Coraz więcej producentów komponentów elektronicznych i płytek drukowanych korzysta z bezdotykowego pomiaru temperatury ze względu na rosnącą produktywność ich komponentów. Proces termiczny i jego zależności można uchwycić i zoptymalizować dzięki zastosowaniu nowoczesnych urządzeń do bezkontaktowego pomiaru temperatury – nie ingerując przy tym w obiekt mierzony.

Polecane urządzenia: Kamery termowizyjne Optris PI oraz pirometry stacjonarne Optris CT LT
Artykuł techniczny: Praktyczne zastosowanie pirometrów i kamer w przemyśle elektronicznym