Pomiary temperatury w utrzymaniu ruchu

Od konserwacji i utrzymania poprawności działania systemów elektrycznych i mechanicznych po monitoring w systemach chłodniczych – pirometry i kamery termowizyjne Optris pomagają w wykrywaniu wszelkiego rodzaju usterek i wycieków. Nawet niewidoczne defekty w szafach sterowniczych, bezpiecznikach, silnikach oraz połączeniach elektrycznych są wykrywane szybko i niezawodnie.

Funkcje wykrywania pojedynczych zimnych i gorących punktów w kamerach Optris oraz konfiguracja zapewniająca maksymalną wszechstronność ułatwiają znacznie monitoring temperatury w ramach konserwacji i przeciwdziałaniu poważnym usterkom.

Zapobiegawcza konserwacja układów elektrycznych

Zapobiegawcza konserwacja układów elektrycznych Niemal każde obecne urządzenie korzystające z energii elektrycznej staje się gorące przed awarią. Monitoring temperatury najlepiej prowadzić za pomocą przenośnych pirometrów zgodnie z zasadami dobrej praktyki mającej na celu zapobieganie awariom.

Polecane urządzenia: Pirometry ręczne Optris MS, LS oraz wszystkie pirometry stacjonarne LT
Artykuł techniczny: Nowe spojrzenie na monitoring temperatury w utrzymaniu ruchu

Analiza defektów systemów grzewczych, wentylatorów i klimatyzatorów

Analiza defektów systemów grzewczych, wentylatorów i klimatyzatorów Przenośne termometry na podczerwień oszczędzają czas i pieniądze podczas kontroli systemów grzewczych, wentylatorów i klimatyzacji. Źródła błędów, takie jak wycieki lub zatkane filtry, mogą być zlokalizowane w krótkim czasie – wczesne wykrycie zapewnia znaczną redukcję kosztów naprawy oraz pozwala na uniknięcie przerw w działaniu urządzeń.

Polecane urządzenia: Pirometry ręczne Optris MS LT i MS Plus