Monitoring temperatury w przetwórstwie tworzyw sztucznych

Przemysł tworzyw sztucznych stanowi wyzwanie dla bezdotykowego pomiaru temperatury. Na poszczególnych etapach procesu produkcyjnego, na przykład w procesach formowania wtryskowego lub termoformowania, należy monitorować i analizować kilka różnych zakresów temperatur jednocześnie, aby zapewnić wysoki poziom jakości produktu końcowego. Aby sprostać tym oczekiwaniom, Optris opracował specjalne pirometry, które doskonale sprawdzą się w procesach produkcji i przetwórstwa tworzyw sztucznych.

Poniższe artykuły i nasza broszura: Bezdotykowy pomiar temperatury w przemyśle tworzyw sztucznych przedstawia kilka przykładów zastosowań, w których z powodzeniem stosowane są pirometry i kamery termowizyjne Optris. Jeśli w powyższych przykładach nie znajdziesz odpowiedniego przykładu zastosowania dla swojej aplikacji, użyj konfiguratora pirometrów, aby znaleźć odpowiednie urządzenie do swoich potrzeb lub skontaktuj się z naszym działem sprzedaży.

Termoformowanie folii

Termoformowanie folii W celu uniknięcia miejscowego przegrzania i powstawania pęknięć, podczas procesu kształtowania termicznego ważne jest zachowanie równomiernego rozkładu temperatury na całym materiale. Kamery termowizyjne pozwalają na zobrazowanie rozkładu temperatury na całym materiale i umożliwiają szybkie zauważenie nieprawidłowości w przebiegu procesu, natomiast pirometry o wysokiej dokładności pozwalają na monitoring wielu wybranych pojedynczych punktów.

Polecane urządzenia: Pirometr optris CT LT, optris CS LT lub kamera termowizyjna optris PI
Artykuł techniczny: Monitorowanie temperatury w przemyśle tworzyw sztucznych

Formowanie wtryskowe

Formowanie wtryskoweW celu uniknięcia zniekształceń podczas procesu formowania wtryskowego zalecane jest używanie kamery termowizyjnej. Podczas pomiaru uformowanych części, w chwili otwarcia formy można wykryć przekroczenie temperatury lub zbyt krótki czas formowania (kamera termowyzyjna Optris wskazuje gorące i zimne punkty). Dzięki podglądowi procesu w czasie rzeczywistym zyskujemy czas na reakcję i dostosowanie parametrów procesu.

Polecane urządzenia: Kamery termowizyjne optris PI

Produkcja butelek PET

Produkcja butelek PET Proces rozdmuchiwania butelek jest bardzo powszechny w produkcji butelek PET. Preforma PET (część formowana wtryskowo) jest podgrzewana i wtłaczana do formy za pomocą sprężonego powietrza. W celu zapewnienia kontroli temperatury formy zalecane jest wykorzystywanie urządzeń z bardzo szybkim czasem reakcji – pirometry stacjonarne Optris cechują się czasem odpowiedzi 6ms, natomiast nasze kamery termowizyjne pracują z częstotliwością 100Hz.

Polecane urządzenia: Pirometry Optris Ctfast LT oraz kamery termowizyjne PI