Jak dobrać odpowiednią soczewkę dla mojego pirometru?

Użycie odpowiedniej soczewki jest niezbędne w celu uzyskania dokładnych wyników pomiaru temperatury. Typ zastosowanej soczewki zależy przede wszystkim od wielkości obiektu mierzonego oraz odległości z jakiej pomiary będą wykonywane. Najprostszym sposobem dobrania właściwej soczewki jest skorzystanie z naszego kalkulatora wielkości plamki pomiarowej.