Pirometr dwubarwowy Sensorterm Metis M311 M322

Stacjonarne pirometry dwubarwowe Metis M311 i M322

Zadzwoń i zapytaj o cenę!
(22) 118 99 89 info@autemo.pl 
Metis M311
Sensortherm
Stacjonarne pirometry dwubarwowe Metis M311 i M322 - najważniejsze informacje: Stacjonarne, dwubarwowe pirometry przemysłowe Sensortherm Metis M311 i M322, przeznaczone do pomiaru temperatury metali, ceramiki i półprzewodników w zakresie do 3300°C w trudnych warunkach otoczenia, w którym panuje wysokie zapylenie, zadymienie lub tam, gdzie pole widzenia standardowych pirometrów może być mocno ograniczone.

Masz pytanie na temat tego produktu?

Skontaktuj się z nami aby zadać pytanie. Nasi specjaliści chętnie udzielą Ci potrzebnych informacji od poniedziałku do piątku 7:00 - 17:00.

INFOLINIA
(22) 118 99 89  lub +48 505 691 153
EMAIL
info@stacjonarne.pl

Opis

Samodzielne, dwubarwowe pirometry stacjonarne Sensortherm Metis, przeznaczone do pomiaru temperatury błyszczących, rozgrzanych metali, grafitu, ceramiki i innych materiałów w szerokim zakresie mierzonych temperatur w bliskiej podczerwieni (wąskim paśmie promieniowania z zakresu 0.78 … 1.8 μm).

Pirometry dwubarwowe Metis umożliwiają przeprowadzenie dokładnych pomiarów temperatury przez zabrudzone szkło i szklane okna ochronne, w warunkach dużego zapylenia i dymu. Optyka pirometrów dwubarwowych pozwala na pomiar obiektów o średnicy mniejszej niż średnica plamki pomiarowej soczewki.

Pirometr stacjonarny Sensortherm Metis M3 Pirometr dwubarwowy Metis M3 z głowicą z przewodem światłowodowym

Pirometry dwubarwowe Metis M311 / M322 - cechy szczególne:

 • Wysoka dokładność i powtarzalność pomiarów, nawet w podwyższonej temperaturze otoczenia (do 80°C), bez dodatkowego chłodzenia obiegiem wodnym
 • Zakres mierzonych temperatur od 300 do 3300°C
 • W pełni cyfrowa komunikacja z czasem odpowiedzi na poziomie 1 ms
 • Automatycznie lub ręcznie regulowana ogniskowa soczewki z opcją pomiaru obiektów o średnicy 0.8 mm
 • Pozycjonowanie pirometru względem obiektu pomiarowego przy użyciu wskaźnika laserowego, wizjera lub modułu kamery video
 • Wbudowany, programowalny alarm informujący o zabrudzeniu okna rewizyjnego
 • 10-znakowy wyświetlacz do bieżących wskazań temperatury i parametrów pracy
 • Łatwa konfiguracja z wykorzystaniem oprogramowania lub klawiatury funkcyjnej
 • Dwa wysokorozdzielcze (16 bit) wyjścia prądowe 0/4-20 mA
 • Trzy wszechstronnie konfigurowalne moduły wejść / wyjść
 • Możliwość komunikacji z wykorzystaniem interfejsu szeregowego RS232/485
 • Opcjonalny regulator PID lub opcja komunikacji po protokole Profibus / Profinet

W porównaniu do standardowych pirometrów jednobarwowych (radiacyjnych), pirometry dwubarwowe działają w oparciu o jednoczesny pomiar temperatury na dwóch różnych pasmach promieniowania podczerwonego, wyznaczając tym samym stosunek (iloraz) zaabsorbowanego promieniowania. Przy pomiarach przeprowadzanych z wykorzystaniem pirometrów dwubarwowych, znajomość emisyjności powierzchni nie jest już tak kluczowa, jak w przypadku tradycyjnych urządzeń. Dotyczy to również kwestii związanej z wypełnieniem plamki pomiarowej przez obiekt – pirometry dwubarwowe mogą mierzyć temperaturę obiektu stanowiącego tylko % całej powierzchni plamki pomiarowej dla danej odległości.

Wszechstronna integracja z procesem

Konfigurowalny interfejs szeregowy RS232 lub RS485

Za pośrednictwem interfejsu szeregowego, pirometr komunikuje się z innymi urządzeniami zewnętrznymi np. ze sterownikiem PLC, komputerem z zainstalowanym oprogramowaniem SensorTools lub z własnoręcznie napisanym oprogramowaniem. Oprogramowanie SensorTools oraz pirometr podłączony do PC za pośrednictwem interfejsu szeregowego, daje możliwość pełnego zarządzania wartościami pomiarowymi oraz parametrami pracy pirometru.

 • Interfejs RS232 dla niewielkich odległości od komputera – transfer do 115 kB
 • Interfejs RS485 dla większych odległości instalacji – transfer max 921 kB

Konwerter z RS232/485 na USB (akcesorium opcjonalne), pozwala na szybkie, bezpośrednie podłączenie pirometru do komputera PC.

2 wyjścia analogowe

Każde z dwóch dostępnych, wysokorozdzielczych wyjść analogowych, może być podłączone bezpośrednio do urządzeń odbiorczych z wejściem 0/4-20mA np. do dodatkowego wyświetlacza panelowego lub kontrolera PID do zewnętrznej regulacji procesu. Wyjścia analogowe pozwalają na skalowanie zakresu mierzonych temperatur pomiędzy 0 a 6000°C nawet jeśli pirometr nie mierzy temperatury w tym zakresie. Pozwala to, na przykład, na ograniczanie zakresu pomiarowego przy jednoczesnym zwiększeniu dokładności wyjścia analogowego lub na bezpośrednie podłączenie do systemu w zamian za dotychczas stosowany pirometr, który mógł pracować w innych przedziałach skalowania.

Dodatkowe wyposażenie

Pirometry ze zintegrowanym regulatorem PID mogą kontrolować zadany poziom temperatury. Wartość nastawy jest przekazywana do wyjścia analogowego numer 1, natomiast wyjście numer 2 może być wykorzystane np. do wyświetlenia aktualnej wartości na wyświetlaczu panelowym. Moduły interfejsów magistrali: Profinet lub Profibus

3 konfigurowalne wejścia / wyjścia

Pirometry dwubarwowe Metis są wyposażone w 3 konfigurowalne wejścia / wyjścia, mogące pracować jako wejście cyfrowe, wyjście cyfrowe lub wejście analogowe. Każde wyjście cyfrowe może działać w trybie 2-stanowego wyjścia przekaźnikowego (NC lub NO, ustawialne) z kilkoma stanami pośrednimi (panel LED na tyle pirometru wskazuje aktualny stan) i oferuje następujące funkcje:

 • Wyłącznik nadmiarowy, jeżeli określony przedział temperatury jest osiągnięty lub przekroczony
 • Detekcja materiału (przekroczenie dolnego zakresu temperatury)
 • Stan urządzenia (pirometr gotowy do pracy)
 • Informacja o przekroczeniu temperatury, jeżeli dopuszczalny, górny zakres został przekroczony
 • Siła sygnału jest zbyt niska
 • Kontroler PID jest aktywny (dotyczy pirometrów ze zintegrowanym regulatorem PID)
 • Kontrola pomiędzy zdefiniowanymi punktami pomiarowymi (dla pirometrów z PID)
 • Pomyślne zakończenie kontroli z zakończonym wstrzymywaniem pomiaru (dla pirometrów z PID)

Każde wejście cyfrowe może być podłączone do zewnętrznego urządzenia z wyjściem zmiennostanowym i skonfigurowane jako:

 • Włączanie / wyłączanie wskaźnika laserowego
 • Manualny reset maksymalnej, zapamiętanej wartości
 • Rozpoczęcie / zakończenie pomiarów w oprogramowaniu SensorTools
 • Transmisja do 7 parametrów konfiguracyjnych
 • Rozpoczęcie kontroli procesu przez urządzenie oraz start rejestracji w oprogramowaniu (dla pirometrów z PID)

Zastosowanie wejścia analogowego daje następujące możliwości:

 • Zewnętrzna regulacja emisyjności obiektu
 • Regulacja punktu skupienia (dla urządzeń z elektronicznym focusem)
 • Analogowa definicja wartości nastawy (pirometry z PID)

Kompleksowa konfiguracja parametrów pracy

Tryb pomiaru

Pomiar temperatury dwubarwowej, przełączalny do trybu jednobarwowego (kanał 1 lub kanał 2 – do wyboru) z opcją pracy jako standardowy pirometr radiacyjny

Alarm o zabrudzeniu okna

Funkcja monitoringu siły (poziomu) sygnału pozwala na wykrycie stopnia zanieczyszczenia optyki pirometru, szkła przeziernego lub wziernika oraz umożliwia identyfikację zbyt dużego poziomu zanieczyszczeń (kurz, dym) na drodze pomiędzy pirometrem i obiektem mierzonym.

Poziom wyłączenia

Poziom wyłączenia definiuje sygnał o odpowiedniej sile, dla którego pomiar jest przerwany ze względu na zbyt duże zanieczyszczenie pola widzenia pirometru.

Funkcja wstrzymania szczytu / wartości maksymalnej

Wstrzymanie szczytu pozwala na pomiar temperatury obiektu znajdującego się tylko przez bardzo krótką chwilę w polu widzenia optyki pirometru. Przykładem zastosowania jest proces walcowania na gorąco elementów o różnych wymiarach powierzchni.

Właściwości powierzchni mierzonych

Pirometr Metis M3 pozwala na wprowadzenie następujących parametrów obiektu mierzonego:

 • Emisyjność: regulowana w zakresie do 1.20 ze względu na okazjonalną konieczność korekty wskazań, wynikającą z wysokiego poziomu promieniowania tła
 • Transmisyjność: do pomiarów przez szkła i okna transmisyjne. Wartości transmisyjności należy wprowadzić, korzystając z tabeli materiałowej lub wyznaczyć doświadczalnie
 • Współczynnik wypełnienia obszaru pomiarowego: możliwość wprowadzenia procentowego współczynnika wypełnienia plamki pomiarowej pirometru dla pomiarów gorących obiektów, znajdujących się na relatywnie chłodnym tle

Optyka z opcją ręcznej lub automatycznej regulacji regulacji punktu skupienia

Pirometry Sensortherm Metis M311 i M322 są wyposażone w dwa niezależne detektory krzemowe (M311) lub indowo-galowo-arsenowe (M322), które w odróżnieniu do typowych detektorów warstwowych zapewniają odpowiednio wysoki poziom sygnału wyjściowego oraz wysoką stabilność pomiarów. Specjalnie zaprojektowane soczewki kompensują aberrację kolorów dla dwóch pasm promieniowania podczerwonego oraz gwarantują skupienie plamki pomiarowej dla dwóch detektorów w dokładnie tym samym miejscu.

Optyka regulowana ręcznie lub automatycznie może być dostrajana w sposób ciągły i liniowy pomiędzy minimalną i maksymalną odległością pomiarową, charakterystyczną dla danego modelu pirometru dwubarwowego Metis.

Tabela doboru optyki pirometrów dwubarwowych Metis M3 Tabela doboru optyki pirometrów dwubarwowych Metis M3

Łatwe definiowanie miejsca wykonywania pomiarów temperatury

Pirometry dwubarwowe Metis umożliwiają pozycjonowanie względem obiektu mierzonego za pomocą trzech różnych narzędzi:

Celownik laserowy, wykorzystywany do wskazania centralnego punktu pomiarowego, ma kolor czerwony. W punkcie skupienia soczewki, średnica punktu laserowego jest najmniejsza a jego odzwierciedlenie na płaszczyźnie – najbardziej wyraźne. Dzięki temu można w łaty sposób ustalić optymalną wielkość obszaru pomiarowego dla każdej odległości.

Wbudowany obiektyw (wizjer) - zapewnia właściwe ustawienie pirometru względem obiektu pomiarowego, który jest widoczny dzięki specjalnej optyce. Wizjer jest polecany przy pozycjonowaniu pirometrów mierzących temperaturę rozjarzonych obiektów, na których tradycyjny wskaźnik laserowy jest niewidoczny lub trudny do dostrzeżenia. W przypadku pirometrów Metis z zakresem pomiarowym powyżej 1800°C wizjer umożliwia korektę jasności obrazu, zabezpieczając tym samym oko operatora.

Pirometry ze zintegrowanym modułem kamery video pozwalają na podłączenie do monitora lub bezpośrednio do PC. Ustawienie pozycji pirometru odbywa się a mocą wirtualnego punktu pomiarowego, wyznaczanego przez okrąg widoczny na obrazie. Rozwiązanie to jest szczególnie polecane do aplikacji, w których konieczne jest ciągłe obserwowanie powierzchni mierzonej lub dostęp do niej jest szczególnie utrudniony. Wbudowany przetwornik video zapewnia dynamiczną adaptację jasności obrazu, w zależności od jaskrawości obiektu.

Dane techniczne

ModelM311M322
Zakres pomiarowy600 ... 1400°C
650 ... 1500°C
750 ... 1800°C
800 ... 2100°C
900 ... 2500°C
1000 ... 3000°C *)
1100 ... 3300°C *)
300 ... 1000°C
350 ... 1300°C
400 ... 1600°C
500 ... 1800°C
600 ... 2300°C
800 ... 3000°C **)
1000 ... 3300°C **)
PodzakresyUstawiane w deklarowanym zakresie pomiarowym - minimalna rozpiętość 50°C
Zakres spektralnyKanał 1: 0.93 … 1.1 μm / kanał 2: 0.75 … 0.93 μm
*) Kanał 1: 0.99 / kanał 2: 0.78 μm
Kanał 1: 1.68 … 1.8 μm / kanał 2: 1.45 … 1.65 μm
**) Kanał 1: 1.64 / kanał 2: 1.4 μm
Detektor2x Krzem2x InGaAs
Czas odpowiedzi t90<1 ms (z dynamiczną adaptacją niskich poziomów sygnałów), regulowany do 10 s
Czas ekspozycji<0.5 ms
Niepewność pomiarowa (ε = 1, t90 = 1s, TA = 23°C)Pełny zakres ≤2500°C: 0.3% wart. mierzonej w °C + 2K
Pełny zakres ≥2500°C: 0.5% wart. mierzonej w °C
Powtarzalność (ε = 1, t90 = 1s, TA = 23°C)0.1% wart. mierzonej w °C + 1K
Współczynnik temperaturowy (odchylenie od 23°C)od 10 do 60°C: 0.04%/K
pomiędzy 0 i 10°C oraz 60 do 80°C: 0.06%/K
Emisyjność ε0.050 ... 1.200 (odpowiada zakresowi 5 ... 120% z krokiem 0.1%)
Transmisyjność0.050 ... 1.000 (odpowiada zakresowi 5 ... 100% z krokiem 0.1%)
Współczynnik wypełnienia0.050 ... 1.000 (odpowiada zakresowi 5 ... 100% z krokiem 0.1%)
Wyjścia analogowe2 konfigurowalne wyjścia analogowe 0/4-20mA, max. obciążenie 500 Ω; rozdzielczość 0.0015% (16 bit)
Nastawy: temperatura dwubarwowa, temperatura jednobarwowa kanału 1 lub 2, temperatura otoczenia, wyjście sterujące (urządzenia z regulatorem PID). Wyjścia mogą być skonfigurowane indywidualnie, pomiędzy lub poza zakresem pomiarowym.
Interfejs szeregowyRS232 (max. 115 kBd) lub RS485 (max. 921 kBd), przełączalne. Rozdzielczość 0.1°C/°F
3 konfigurowalne wejścia / wyjścia- Wejścia cyfrowe (max. 3 wejścia, zabezpieczone przed odwrotną polaryzacją): włączanie/wyłączanie wskaźnika laserowego, resetowanie funkcji wstrzymania szczytu, start kontrolera PID (dla modeli wyposażonych w PID), ładowanie konfiguracji pirometru, trigger do rozpoczynania / kończenia rejestracji danych

- Wyjścia cyfrowe (max. 3 wyjścia, max. 50 mA, zabezpieczone przed zwarciem): przełącznik nadmiarowy, rozszerzenie zakresu pomiarowego (rozpoznanie materiału), stan urządzenia po samodiagnostyce, przegrzanie urządzenia, zbyt niski poziom sygnału. Dla pirometrów z regulatorem PID: stan kontrolera, kontrola procesu pomiędzy zadanymi limitami, zakończenie kontroli

- Wejścia analogowe (0/4-20 mA, zabezpieczone przed odwrotną polaryzacją i błędnym połączeniem): analogowa regulacja emisyjności, odległość pomiarowa (dla urządzeń z automatycznym focusem) lub nastawa początkowa (dla urządzeń z regulatorem PID)
Profibus (opcja)Obsługa Profibus DP-V0 (oraz DP-V1) zgodnie z IEC61158 typ 3
Profinet (opcja)Obsługa Profinet-RT oraz IRT zgodnie ze specyfikacją 2.3. Pre-certyfikowany, obsługuje funkcje klasy A, B i C
Funkcja wstrzymania szczytuAutomatyczny tryb wstrzymania lub ręcznie ustawiany czas wyczyszczenia (reset) lub czyszczenie ręczne poprzez wejście cyfrowe
Wyświetlacz10-znakowy wyświetlacz LED (wysokość 5 mm) wyświetlający temperaturę, ustawienia pirometru lub parametry pomiarowe. Rozdzielczość 0.1°C/°F
Konfiguracja parametrów pracyPrzy użyciu przycisków funkcyjnych, interfejsu szeregowego (przez oprogramowanie PC SensorTools) lub za pomocą własnego oprogramowania: nachylenie / stosunek, wyłącznik poziomu, wyłącznik dla alarmu informującego o zabrudzeniu okna, emisyjność, transmisyjność, współczynnik wypełnienia, podzakres temperaturowy, wstrzymanie szczytu, adres urządzenia, szybkość transmisji, czas odpowiedzi, wybór wyjścia analogowego 0/4-20 mA, wybór interfejsu RS232/RS485 (tylko z poziomu urządzenia), wybór jednostek °C/°F, język (Angielski, Niemiecki), odległość pomiarowa dla urządzeń z automatycznym focusem
Zasilanie24 V DC (18 ... 30 V DC), max 6 VA; urządzenie zabezpieczone przed odwrotną polaryzacją
IzolacjaWejście zasilające, wyjścia analogowe oraz interfejs szeregowy izolowane galwanicznie
Wskaźnik miejsca wykonywania pomiaru- Podgląd przez wizjer wyposażony w regulowany filtr zmieniający jasność obrazu i zabezpieczający oko operatora

- Wskaźnik (celownik) laserowy koloru czerwonego (λ=650 nm, P <1 mW, klasa II wg. IEC 60825-1)

- wysokodynamiczna kamera CCD o polu widzenia ok. 3,6% x 2,7% odległości pomiarowej; sygnał wyjściowy FBAS ok. 1 VPP, 75 Ω,CCIR, PAL/NTSC; rozdzielczość 720x576 pikseli (PAL) / 720x480 pikseli (NTSC); częstotliwość 50 Hz (PAL) / 60 Hz (NTSC)
Optyka (opcja)Optyka o ostrości regulowanej ręcznie lub automatycznie (zintegrowany silnik)
Temperatura otoczenia0 ... 80°C; przewód światłowodowy i optyka: -20 ... 250°C
Temperatura przechowywania-20 ... 85°C
Wilgotność względnaBez kondensacji pary wodnej
Obudowa / stopień ochronyObudowa wykonana z aluminium, IP65 wg. DIN 40 050, obejmuje złącze
Waga650 g
Zgodność z CETak, testowany na kompatybilność elektromagnetyczną

Powiązane produkty z Sensortherm Metis M311

Numer kat.: Metis M3 
Radiacyjne pirometry stacjonarne Sensortherm Metis model M309, M316 i M318 przeznaczone do pomiaru temperatury w wąskim zakresie promieniowania podczerwonego, obiektów o temperaturze do 3300°C. Pirometry wyposażone w dwa konfigurowalne wyjścia analogowe 0/4-20mA, 3 konfigurowalne wejścia/wyjścia analogowo-cyfrowe, opcję komunikacji szeregowej (RS232/RS485) oraz opcjonalny regulator PID. Pirometry Metis M3 gwarantują bardzo wysoką dokładność (nawet 0.25% w.m.) i powtarzalność pomiarów (nawet 0.1%) i są dedykowane do najbardziej wymagających aplikacji.
Numer kat.: Metis M313 
Dwa specjalne modele radiacyjnych pirometrów stacjonarnych Sensortherm Metis, przeznaczone do aplikacji specjalnych. Pirometr radiacyjny Sensortherm Metis M313 został zaprojektowany specjalnie z myślą o wykonywaniu pomiarów wolframu znajdującego się w otoczeniu gazu obojętnego lub w próżni. Model pirometru wąskopasmowego Metis M323 jest urządzeniem działającym w bliskiej podczerwieni (2 ... 2.6 μm), które pozwala na przeprowadzenie bardzo dokładnego pomiaru temperatury w zakresie już od 50°C.