Pirometr stacjonarny Sensortherm Metis M313

Jednobarwowe pirometry radiacyjne Metis M313 i M323 typu high-end

Zadzwoń i zapytaj o cenę!
(22) 118 99 89 info@autemo.pl 
Metis M313
Sensortherm
Jednobarwowe pirometry radiacyjne Metis M313 i M323 typu high-end - najważniejsze informacje: Dwa specjalne modele radiacyjnych pirometrów stacjonarnych Sensortherm Metis, przeznaczone do aplikacji specjalnych. Pirometr radiacyjny Sensortherm Metis M313 został zaprojektowany specjalnie z myślą o wykonywaniu pomiarów wolframu znajdującego się w otoczeniu gazu obojętnego lub w próżni. Model pirometru wąskopasmowego Metis M323 jest urządzeniem działającym w bliskiej podczerwieni (2 ... 2.6 μm), które pozwala na przeprowadzenie bardzo dokładnego pomiaru temperatury w zakresie już od 50°C.

Masz pytanie na temat tego produktu?

Skontaktuj się z nami aby zadać pytanie. Nasi specjaliści chętnie udzielą Ci potrzebnych informacji od poniedziałku do piątku 7:00 - 17:00.

INFOLINIA
(22) 118 99 89  lub +48 505 691 153
EMAIL
info@stacjonarne.pl

Opis

Jednobarwowe pirometry radiacyjne Metis M313 i M323 do zadań specjalnych

Radiacyjne pirometry stacjonarne z serii Sensortherm Metis M3, modele M313 oraz M323 gwarantujące niepewność pomiarową na poziomie 0.25% wartości mierzonej, działające w wąskim spektrum promieniowania podczerwonego, dedykowane pomiaru temperatury w zakresie nawet do 3800°C.

Funkcje wspólne dla obydwu modeli pirometrów Sensortherm:

 • W pełni cyfrowa komunikacja z czasem odpowiedzi poniżej 1 ms
 • 10 znakowy wyświetlacz wskazujący aktualny pomiar oraz parametry urządzenia
 • Konfiguracja parametrów pracy pirometru z poziomu klawiatury funkcyjnej lub przez oprogramowanie
 • 2 wyjścia analogowe 0/4-20mA o 16 bitowej rozdzielczości
 • 3 wszechstronnie konfigurowalne kanały wejściowe / wyjściowe
 • Wejście analogowe do zewnętrznych nastaw lub regulacji emisyjności
 • Opcja komunikacji szeregowej z wykorzystaniem interfejsu RS232 / RS485
 • Opcjonalny regulator PID lub komunikacja po protokole Profibus / Profinet

Pirometr radiacyjny do wolframu Metis M313:

 • Przedział promieniowania podczerwonego dostosowany do pomiaru temperatury wolframu w otoczeniu gazu obojętnego lub w próżni
 • Ultra wysoka dokładność i powtarzalność pomiarów, nawet w temperaturze otoczenia do 80°C
 • Ostrość soczewki regulowana ręcznie lub przy pomocy serwomechanizmu, z możliwością uzyskania plamki pomiarowej o średnicy nawet 0.3 mm
 • Wskazanie miejsca przeprowadzania pomiaru przy użyciu celownika laserowego, zintegrowanego wizjera lub wbudowanej kamery video

Pirometr jednobarwowy Metis M323:

 • Niepewność pomiarowa na poziomie 0.4% wartości mierzonej
 • Opcja pracy w temperaturze otoczenia do 70°C
 • Dostępne soczewki pozwalające uzyskać plamkę pomiarową o średnicy nawet 0.6 mm
 • Ręcznie regulowany punkt skupienia soczewki
 • Wskazanie miejsca przeprowadzania pomiaru przy użyciu celownika laserowego

Pirometr stacjonarny Metis M313 – pirometr wąskopasmowy do specjalnych aplikacji

Pirometr wąskopasmowy Metis M313 został zaprojektowany specjalnie z myślą do zastosowania w aplikacjach związanych z pomiarem temperatury wolframu (np. włókien wolframowych), znajdującego się w próżni lub w otoczeniu gazu obojętnego. Wąskie spektrum promieniowania podczerwonego, w którym dokonywany jest bezdotykowy pomiar temperatury, wynoszące 1.27 μm pozwala na uzyskanie ultra dokładnych i powtarzalnych pomiarów. Zastosowane pasmo podczerwieni pozwala na wykorzystanie modelu M313 zamiast standardowych pirometrów dwubarwowych.

Pirometr radiacyjny Metis M323 – pomiar temperatury w bliskiej podczerwieni już od 50°C

Pirometr stacjonarny Sensortherm M323 mierzy natężenie promieniowania podczerwonego w wąskim spektrum bliskiej podczerwieni i pozwala na przeprowadzenie pomiaru temperatury w zakresie już od 50°C z zachowaniem bardzo wysokiej dokładności. Kombinacja wąskiego spektrum pomiarowego i niskiej, dolnej temperatury początkowej pozwala na obserwowanie zmian temperatury metali w procesach, w których pomiar powinien być dokonywany odpowiednio wcześnie, np. w procesie hartowania indukcyjnego. Ze względu na bardzo szybki czas odpowiedzi (1 ms) jak również niewielkie wymiary plamki pomiarowej w punkcie skupienia (0.6 mm), pirometr M323 znajduje zastosowanie w wielu innych aplikacjach.

Zintegrowana funkcja ciągłego monitoringu temperatury oraz kompensacji temperatury otoczenia pozwala na przeprowadzenie dokładnych i stabilnych pomiarów w temperaturze otoczenia nawet do 70°C.

Nowoczesne metody podglądu miejsca wykonywania pomiarów

Pirometr stacjonarny M323 może być dostarczony w zestawie z jedną z 4 dostępnych optyk, która pozwala na ręczną regulację punktu skupienia plamki pomiarowej. W przypadku powyższego modelu urządzenia, rolę wskaźnika miejsca wykonywania pomiaru pełni celownik laserowy koloru czerwonego.

Poniższa tabela prezentuje zależność pomiędzy typem soczewki, odległością pomiarową oraz średnicą uzyskanej plamki pomiarowej. Wartości podane w tabeli mogą być interpolowane dla innych odległości pomiarowych.

Tabela doboru soczewki Metis M323 Tabela doboru soczewki Metis M323

Tabela doboru soczewki Metis M313 Tabela doboru soczewki Metis M313

Pirometr Metis M313, oprócz wersji wyposażonej w optykę o ręcznie regulowanej ostrości, może być zamówiony w wariancie z focusem regulowanym przy użyciu wbudowanego serwomechanizmu.

Rolę wskaźnika miejsca wykonywania pomiarów, oprócz celownika laserowego, mogą pełnić zintegrowany wizjer lub kamera video do podglądu obiektu w czasie rzeczywistym, bezpośrednio na ekranie monitora.

Celownik laserowy, wykorzystywany do wskazania centralnego punktu pomiarowego, ma kolor czerwony. W punkcie skupienia soczewki, średnica punktu laserowego jest najmniejsza a jego odzwierciedlenie na płaszczyźnie – najbardziej wyraźne. Dzięki temu można w łaty sposób ustalić optymalną wielkość obszaru pomiarowego dla każdej odległości.

Wbudowany obiektyw (wizjer) zapewnia właściwe ustawienie pirometru względem obiektu pomiarowego, który jest widoczny dzięki specjalnej optyce. Wizjer jest polecany przy pozycjonowaniu pirometrów mierzących temperaturę rozjarzonych obiektów, na których tradycyjny wskaźnik laserowy jest niewidoczny lub trudny do dostrzeżenia. W przypadku pirometrów Metis 313 z zakresem pomiarowym powyżej 1800°C wizjer umożliwia korektę jasności obrazu, zabezpieczając tym samym oko operatora.

Pirometry ze zintegrowanym modułem kamery video pozwalają na podłączenie do monitora lub bezpośrednio do PC. Ustawienie pozycji pirometru odbywa się a mocą wirtualnego punktu pomiarowego, wyznaczanego przez okrąg widoczny na obrazie. Rozwiązanie to jest szczególnie polecane do aplikacji, w których konieczne jest ciągłe obserwowanie powierzchni mierzonej lub dostęp do niej jest szczególnie utrudniony. Wbudowany przetwornik video zapewnia dynamiczną adaptację jasności obrazu, w zależności od jaskrawości obiektu.

Możliwości inteligentnej integracji z procesem

2 wyjścia analogowe

Każde z dwóch dostępnych, wysokorozdzielczych wyjść analogowych, może być podłączone bezpośrednio do urządzeń odbiorczych z wejściem 0/4-20mA np. do dodatkowego wyświetlacza panelowego lub kontrolera PID do zewnętrznej regulacji procesu. Wyjścia analogowe pozwalają na skalowanie zakresu mierzonych temperatur pomiędzy 0 a 6000°C nawet jeśli pirometr nie mierzy temperatury w tym zakresie. Pozwala to, na przykład, na ograniczanie zakresu pomiarowego przy jednoczesnym zwiększeniu dokładności wyjścia analogowego lub na bezpośrednie podłączenie do systemu w zamian za dotychczas stosowany pirometr, który mógł pracować w innych przedziałach skalowania.

3 konfigurowalne wejścia / wyjścia

Pirometry radiacyjne Metis M3 posiadają w standardzie 3 konfigurowalne wejścia / wyjścia, mogące pracować jako wejście cyfrowe, wyjście cyfrowe lub wejście analogowe. Każde wyjście cyfrowe może działać w trybie 2-stanowego wyjścia przekaźnikowego (NC lub NO, ustawialne) z kilkoma stanami pośrednimi (panel LED na tyle pirometru wskazuje aktualny stan) i oferuje następujące funkcje:

 • Wyłącznik nadmiarowy, jeżeli określony przedział temperatury jest osiągnięty lub przekroczony
 • Detekcja materiału (przekroczenie dolnego zakresu temperatury)
 • Stan urządzenia (pirometr gotowy do pracy)
 • Informacja o przekroczeniu temperatury, jeżeli dopuszczalny, górny zakres został przekroczony
 • Siła sygnału jest zbyt niska
 • Kontroler PID jest aktywny (dotyczy pirometrów ze zintegrowanym regulatorem PID)
 • Kontrola pomiędzy zdefiniowanymi punktami pomiarowymi (dla pirometrów z PID)
 • Pomyślne zakończenie kontroli z zakończonym wstrzymywaniem pomiaru (dla pirometrów z PID)

Każde wejście cyfrowe może być podłączone do zewnętrznego urządzenia z wyjściem zmiennostanowym i skonfigurowane jako:

 • Włączanie / wyłączanie wskaźnika laserowego
 • Manualny reset maksymalnej, zapamiętanej wartości
 • Rozpoczęcie / zakończenie pomiarów w oprogramowaniu SensorTools
 • Transmisja do 7 parametrów konfiguracyjnych
 • Rozpoczęcie kontroli procesu przez urządzenie oraz start rejestracji w oprogramowaniu (dla pirometrów z PID)

Zastosowanie wejścia analogowego daje następujące możliwości:

 • Zewnętrzna regulacja emisyjności obiektu
 • Regulacja punktu skupienia (dla urządzeń z elektronicznym focusem)
 • Analogowa definicja wartości nastawy (pirometry z PID)

Konfigurowalny interfejs szeregowy RS232 lub RS485

Za pośrednictwem interfejsu szeregowego, pirometr komunikuje się z innymi urządzeniami zewnętrznymi np. ze sterownikiem PLC, komputerem z zainstalowanym oprogramowaniem SensorTools lub z własnoręcznie napisanym oprogramowaniem. Oprogramowanie SensorTools oraz pirometr podłączony do PC za pośrednictwem interfejsu szeregowego, daje możliwość pełnego zarządzania wartościami pomiarowymi oraz parametrami pracy pirometru.

 • Interfejs RS232 dla niewielkich odległości od komputera – transfer do 115 kB
 • Interfejs RS485 dla większych odległości instalacji – transfer max 921 kB

Konwerter z RS232/485 na USB (akcesorium opcjonalne), pozwala na szybkie, bezpośrednie podłączenie pirometru do komputera PC.

Temperatura otoczenia

Pirometry radiacyjne Metis M3 zostały zaprojektowane w taki sposób, aby osiągnąć jak najniższy współczynnik temperaturowy dla temperatur pracy dochodzących do 80°C, dzięki czemu wiele nowych obszarów zastosowań może zostać opomiarowanych bez konieczności stosowania dodatkowego chłodzenia. Aby zachować deklarowaną dokładność, model Metis M318 powinien pracować w temperaturze otoczenia nie wyższej niż 60°C ze względu na niską wartość początkowego, dolnego zakresu pomiarowego.

Właściwości powierzchni mierzonych

Pirometr Metis M3 pozwala na wprowadzenie następujących parametrów obiektu mierzonego:

 • Emisyjność: regulowana w zakresie do 1.20 ze względu na okazjonalną konieczność korekty wskazań, wynikającą z wysokiego poziomu promieniowania tła
 • Transmisyjność: do pomiarów przez szkła i okna transmisyjne. Wartości transmisyjności należy wprowadzić, korzystając z tabeli materiałowej lub wyznaczyć doświadczalnie
 • Współczynnik wypełnienia obszaru pomiarowego: możliwość wprowadzenia procentowego współczynnika wypełnienia plamki pomiarowej pirometru dla pomiarów gorących obiektów, znajdujących się na relatywnie chłodnym tle

Dodatkowe wyposażenie

Pirometry ze zintegrowanym regulatorem PID mogą kontrolować zadany poziom temperatury. Wartość nastawy jest przekazywana do wyjścia analogowego numer 1, natomiast wyjście numer 2 może być wykorzystane np. do wyświetlenia aktualnej wartości na wyświetlaczu panelowym. Moduły interfejsów magistrali: Profinet lub Profibus.

Oprogramowanie SensorTools

Oprogramowanie SensorTools dostarczane w zestawie z pirometrami stacjonarnymi Metis umożliwia wyświetlanie i rejestrację zmierzonych wartości temperatur, przetwarzanie danych, wyświetlanie temperatury wewnętrznej urządzenia oraz pełną konfigurację parametrów pracy.

Niektóre funkcjonalności oprogramowania SensorTools:

 • Zmiana parametrów pracy pirometru
 • Odtwarzanie zarejestrowanych danych
 • Wyświetlanie danych w trybie graficznym
 • Eksport zarejestrowanych pomiarów do pliku .csv
 • Konfiguracja interwału pomiarowego w celu ograniczenia liczby danych
 • Rejestracja wsteczna zmierzonych wartości, po wyzwoleniu impulsu kontrolnego
 • Konfiguracja wskaźnika laserowego oraz kamery do podglądu video
 • Zewnętrzne wyzwalanie rejestracji przy użyciu wejścia funkcyjnego pirometru
 • Tworzenie plików serwisowych do zdalnej diagnostyki

Stacjonarne pirometry radiacyjne Metis M313 i 323 - wymiary

Dane techniczne

ModelM313M323
Zakres pomiarowy400 ... 1400°C
450 ... 1800°C
500 ... 2200°C
550 ... 3000°C
600 ... 3800°C
50 ... 800°C
80 ... 1200°C
100 ... 1500°C
PodzakresyUstawiane w deklarowanym zakresie pomiarowym - minimalna rozpiętość 50°C
Zakres spektralny1.27 μm2 … 2.6 μm
DetektorKrzemInGaAs
Czas odpowiedzi t90<1 ms (z dynamiczną adaptacją niskich poziomów sygnałów), regulowany do 10 s
Czas ekspozycji<0.5 ms
Niepewność pomiarowa (ε = 1, t90 = 1s, TA = 23°C)Pełny zakres ≤2500°C: 0.25% wart. mierzonej w °C + 1K
Pełny zakres ≥2500°C: 0.5% wart. mierzonej w °C
0.4% wart. mierzonej +1K lub 2°C (która większa)
Powtarzalność (ε = 1, t90 = 1s, TA = 23°C)0.1% wart. mierzonej w °C + 1K0.2% wart. mierzonej w °C + 1K lub 1.6°C (która większa)
Współczynnik temperaturowy (odchylenie od 23°C)od 10 do 60°C: 0.02%/K
pomiędzy 0 i 10°C oraz 60 do 80°C: 0.04%/K
od 0 do 70°C: 0.04%/K
Emisyjność ε0.050 ... 1.200 (odpowiada zakresowi 5 ... 120% z krokiem 0.1%)
Transmisyjność0.050 ... 1.000 (odpowiada zakresowi 5 ... 100% z krokiem 0.1%)
Współczynnik wypełnienia0.050 ... 1.000 (odpowiada zakresowi 5 ... 100% z krokiem 0.1%)
Wyjścia analogowe2 konfigurowalne wyjścia analogowe 0/4-20mA, max. obciążenie 500 Ω; rozdzielczość 0.0015% (16 bit). Wyjścia mogą być skonfigurowane indywidualnie, pomiędzy lub poza zakresem pomiarowym
Interfejs szeregowyRS232 (max. 115 kBd) lub RS485 (max. 921 kBd), przełączalne. Rozdzielczość 0.1°C/°F
3 konfigurowalne wejścia / wyjścia- Wejścia cyfrowe (max. 3 wejścia, zabezpieczone przed odwrotną polaryzacją): włączanie/wyłączanie wskaźnika laserowego, resetowanie funkcji wstrzymania szczytu, start kontrolera PID (dla modeli wyposażonych w PID), ładowanie konfiguracji pirometru, trigger do rozpoczynania / kończenia rejestracji danych

- Wyjścia cyfrowe (max. 3 wyjścia, max. 50 mA, zabezpieczone przed zwarciem): przełącznik nadmiarowy, rozszerzenie zakresu pomiarowego (rozpoznanie materiału), stan urządzenia po samodiagnostyce, przegrzanie urządzenia, zbyt niski poziom sygnału. Dla pirometrów z regulatorem PID: stan kontrolera, kontrola procesu pomiędzy zadanymi limitami, zakończenie kontroli

- Wejścia analogowe (0/4-20 mA, zabezpieczone przed odwrotną polaryzacją i błędnym połączeniem): analogowa regulacja emisyjności, odległość pomiarowa (dla urządzeń z automatycznym focusem) lub nastawa początkowa (dla urządzeń z regulatorem PID)
Funkcja wstrzymania szczytuAutomatyczny tryb wstrzymania lub ręcznie ustawiany czas wyczyszczenia (reset) lub czyszczenie ręczne poprzez wejście cyfrowe
Wyświetlacz10-znakowy wyświetlacz LED (wysokość 5 mm) wyświetlający temperaturę, ustawienia pirometru lub parametry pomiarowe. Rozdzielczość 0.1°C/°F
Konfiguracja parametrów pracyPrzy użyciu przycisków funkcyjnych, interfejsu szeregowego (przez oprogramowanie PC SensorTools) lub za pomocą własnego oprogramowania: emisyjność, transmisyjność, współczynnik wypełnienia, podzakres temperaturowy, wstrzymanie szczytu, adres urządzenia, szybkość transmisji, czas odpowiedzi, wybór wyjścia analogowego 0/4-20 mA, wybór interfejsu RS232/RS485 (tylko z poziomu urządzenia), wybór jednostek °C/°F, język (Angielski, Niemiecki), odległość pomiarowa dla urządzeń z automatycznym focusem
Zasilanie24 V DC (18 ... 30 V DC), max 6 VA; urządzenie zabezpieczone przed odwrotną polaryzacją
IzolacjaWejście zasilające, wyjścia analogowe oraz interfejs szeregowy izolowane galwanicznie
Wskaźnik miejsca wykonywania pomiaru- Podgląd przez wizjer wyposażony w regulowany filtr zmieniający jasność obrazu i zabezpieczający oko operatora

- Wskaźnik (celownik) laserowy koloru czerwonego (λ=650 nm, P <1 mW, klasa II wg. IEC 60825-1)

- wysokodynamiczna kamera CCD o polu widzenia ok. 3,6% x 2,7% odległości pomiarowej; sygnał wyjściowy FBAS ok. 1 VPP, 75 Ω,CCIR, PAL/NTSC; rozdzielczość 720x576 pikseli (PAL) / 720x480 pikseli (NTSC); częstotliwość 50 Hz (PAL) / 60 Hz (NTSC)
Wskaźnik (celownik) laserowy koloru czerwonego (λ=650 nm, P <1 mW, klasa II wg. IEC 60825-1)
Optyka (opcja)Optyka zintegrowana (stały focus), o ostrości regulowanej ręcznie lub automatycznie (zintegrowany silnik)Optyka o ostrości regulowanej ręcznie
Temperatura otoczenia0 ... 80°C; przewód światłowodowy i optyka: -20 ... 250°C
Wskaźnik laserowy jest wyłączany dla temperatury pracy powyżej 60°C, moduł kamery powyżej 55°C (zabezpieczenie przed przegrzaniem)
0 ... 70°C
Wskaźnik laserowy jest wyłączany dla temperatury pracy powyżej 60°C (zabezpieczenie przed przegrzaniem)
Temperatura przechowywania-20 ... 85°C
Wilgotność względnaBez kondensacji pary wodnej
Obudowa / stopień ochronyObudowa wykonana z aluminium, IP65 wg. DIN 40 050, obejmuje złącze
Waga650 g
Zgodność z CETak, testowany na kompatybilność elektromagnetyczną

Powiązane produkty z Sensortherm Metis M313

Numer kat.: Metis M3 
Radiacyjne pirometry stacjonarne Sensortherm Metis model M309, M316 i M318 przeznaczone do pomiaru temperatury w wąskim zakresie promieniowania podczerwonego, obiektów o temperaturze do 3300°C. Pirometry wyposażone w dwa konfigurowalne wyjścia analogowe 0/4-20mA, 3 konfigurowalne wejścia/wyjścia analogowo-cyfrowe, opcję komunikacji szeregowej (RS232/RS485) oraz opcjonalny regulator PID. Pirometry Metis M3 gwarantują bardzo wysoką dokładność (nawet 0.25% w.m.) i powtarzalność pomiarów (nawet 0.1%) i są dedykowane do najbardziej wymagających aplikacji.