Sondy termoparowe (termoelektryczne) DeltaOHM

Firma DeltaOHM oferuje szeroki wybór termoelektrycznych czujników temperatury (termopar), których charakterystyka jest zgodna z obecnie obowiązującym standardem IEC 60584.

Standard IEC 60584-1:2016 definiuje klasy tolerancji poszczególnych typów termopar, które zostały przedstawione w poniższej tabeli:

  Klasa 1 Klasa 2 Klasa 3
Typ termopary Tolerancja Zakres Tolerancja Zakres Tolerancja Zakres
T 0.5 °C lub 0.004·|t| -40 °C...+350 °C 1 °C lub 0.0075·|t| -40 °C...+350 °C 1 °C lub 0.015·|t| -200 °C...+40 °C
E 1.5 °C lub 0.004·|t| -40 °C...+800 °C 2.5 °C lub 0.0075·|t| -40 °C...+900 °C 2.5 °C lub 0.015·|t| -200 °C...+40 °C
J -40 °C...+750 °C -40 °C...+750 °C - -
K -40 °C...+1000 °C -40 °C...+1200 °C 2.5 °C lub 0.015·|t| -200 °C...+40 °C
N -40 °C...+1000 °C -40 °C...+1200 °C -200 °C...+40 °C
R 1 °C
[1+0.003·(t-1100)]
0 °C...+1100 °C
+1100 °C...+1600 °C
1.5 °C lub 0.0025·|t| 0 °C...+1600 °C - -
S 0 °C...+1700 °C - -
B - - +600 °C...+1700 °C 4 °C lub 0.005·|t| 600 °C...+1700 °C
C - - 0.01·|t| +426 °C...+2315 °C - -
A - - +1000 °C...+2500 °C - -

Poniższa tabela prezentuje zestawienie poszczególnych typów czujników termoparowych w połączeniu z materiałami użytymi do wykonania sensorów oraz prawidłową polaryzacją.

Stopy wykorzystywane w czujnikach termoparowych
Typ termopary Zacisk pozytywny (+) Zacisk negatywny (-)
R Platyna - 13% Rod Platyna
S Platyna - 10% Rod Platyna
B Platyna - 30% Rod Platyna
J Żelazo Miedź - Nikiel
T Miedź Miedź - Nikiel
E Nikiel - Chrom Miedź - Nikiel
K Nikiel - Chrom Nikiel - Aluminium
N Nikiel - Chrom - Krzem Nikiel - Krzem
C Tungsten - 5% Ren Tungsten - 26% Ren
A Tungsten - 5% Ren Tungsten - 20% Ren

Zestawienie czujników termoparowych typu K DeltaOHM - klasa 1

Numer katalogowy Max. zakres pomiarowy [°C] Przeznaczenie Czas reakcji
TP741 +800 Zanurzeniowa 2s Zanurzeniowa termopara typu K DeltaOHM TP741
TP741/1 +400 Zanurzeniowa 2s Zanurzeniowa termopara typu K DeltaOHM TP741/1
TP741/2 +800 Zanurzeniowa 2s Zanurzeniowa termopara typu K DeltaOHM TP741/2
TP742 +800 Zanurzeniowa 2s Zanurzeniowa termopara typu K DeltaOHM TP742
TP742/1 +400 Zanurzeniowa 2s Zanurzeniowa termopara typu K DeltaOHM TP742/1
TP742/2 +800 Zanurzeniowa 2s Zanurzeniowa termopara typu K DeltaOHM TP742/2
TP743 +800 Zanurzeniowa 3s Zanurzeniowa termopara typu K DeltaOHM TP743
TP744 +400 Do powietrza 4s Termopara typu K do powietrza DeltaOHM TP744
TP745 +500 Kontaktowa 5s Kontaktowa termopara typu K DeltaOHM TP745
TP746 +250 Kontaktowa 2s Kontaktowa termopara typu K DeltaOHM TP746
TP750 +1000 Zanurzeniowa 3s Zanurzeniowa termopara typu K DeltaOHM TP750
TP750.0 +800 Zanurzeniowa 3s Zanurzeniowa termopara typu K DeltaOHM TP750.0
TP751 +200 Penetracyjna 2s Penetracyjna termopara typu K DeltaOHM TP751
TP754 +500 Kontaktowa 2s Kontaktowa termopara typu K DeltaOHM TP754
TP754/9 +500 Kontaktowa (z czujnikiem pod kątem 90°) 2s Kontaktowa termopara typu K DeltaOHM TP745/9
TP755 +800 Kontaktowa 2s Kontaktowa termopara typu K DeltaOHM TP755
TP755/9 +800 Kontaktowa (z czujnikiem pod kątem 90°) 2s Kontaktowa termopara typu K DeltaOHM TP755/9
TP756 +200 Penetracyjna (do owoców) 2s Penetracyjna termopara typu K DeltaOHM TP756
TP757 +180 Kontaktowa (magnetyczna) 30s Kontaktowa termopara typu K DeltaOHM TP757
TP758 +400 Penetracyjna 4s Penetracyjna termopara typu K DeltaOHM TP758
TP758.1 +400 Penetracyjna 4s Penetracyjna termopara typu K DeltaOHM TP758.1
TP772 +400 Kontaktowa (kablowa) 3s Kontaktowa termopara typu K DeltaOHM TP772
TP774 +250 Kontaktowa (sprężynowa) 2s Kontaktowa termopara typu K DeltaOHM TP774
TP776 +200 Penetracyjna 2s Penetracyjna termopara typu K DeltaOHM TP776
TP777 +200 Kontaktowa 3s Kontaktowa termopara typu K DeltaOHM TP777
TP647 +300 Kontaktowa (kablowa) 2s Kablowa termopara typu K DeltaOHM TP647
TP651 +1200 Zanurzeniowa 6s Zanurzeniowa termopara typu K DeltaOHM TP651
TP652 +1200 Zanurzeniowa 6s Zanurzeniowa termopara typu K DeltaOHM TP652
TP655 +180 Kontaktowa (zaciskowa, do rur) 2s Kontaktowa termopara typu K DeltaOHM TP655
TP656 +200 Zanurzeniowa 1s Zanurzeniowa termopara typu K DeltaOHM TP656
TP656/1 +1000 Zanurzeniowa 1s Zanurzeniowa termopara typu K DeltaOHM TP656/1
TP656/2 +1000 Zanurzeniowa 1s Zanurzeniowa termopara typu K DeltaOHM TP656/2
TP657/1 +100 Kontaktowa (kablowa) 5s Kontaktowa termopara typu K DeltaOHM TP657/1
TP659 +400 Penetracyjna 3s Penetracyjna termopara typu K DeltaOHM TP659
TP660 +400 Penetracyjna 4s Penetracyjna termopara typu K DeltaOHM TP660
TP661 +50 Penetracyjna (korkociągowa) 30s Penetracyjna termopara typu K DeltaOHM TP661
TP662 +180 Kontaktowa (opaska z rzepem) 120s Opaskowa termopara typu K DeltaOHM TP662
TP663 +1050 Zanurzeniowa 3s Zanurzeniowa termopara typu K DeltaOHM TP663