Sondy do mierników mikroklimatu i komfortu DeltaOHM

TP3227K TP3227PC TP3207P TP3207TR LP471PHOT
PDv - procent niezadowolonych z temperatury na wysokości głowy
PDf - procent niezadowolonych z temperatury na wysokości podłogi
PDΔ - procent niezadowolonych z niejednorodności promieniowania
FLD - średni wskaźnik oświetlenia dziennego
TP3207 TP3275 TP3276 AP3203
AP3203-F
HP3201
TP3204S
HP3217R HP3217DM
IREQ - wymagana ciepło chłonność odzieży
DLE - limit czasu ekspozycji
RT - czas odzysku
WCI - wskaźnik siły chłodzącej powietrza
TP3207 TP3275 TP3276 AP3203 HP3201
TP3204S
HP3217R HP3217DM
WBGTindoor - temperatura wewnętrzna wilgotnego termometru kulistego
WBGToutdoor - temperatura zewnętrzna wilgotnego termometru kulistego
SWp - szybkość wydzielania potu
Ep - przewidywany przepływ ciepła
PHS - wskaźnik obciążeń cieplnych Tre
Utrata wody
Dlim tre
Dlim loss50
Dlim loss95
TP3207 TP3275 TP3276 AP3203
AP3203-F
HP3201
TP3204S
HP3217R HP3217DM
ta - temperatura powietrza
tr - średnia temperatura promieniowania
PMV - przewidywana ocena komfortu cieplnego
PPD - przewidywany odsetek osób niezadowolonych
DR - odsetek osób niezadowolonych z przeciągu
to - temperatura operatywna
Teq - temperatura zastępcza
IS – indeks Scharlau’a
DI – indeks Thorn’a
THI – indeks termohigrometryczny
RSI – wskaźnik względnego wysiłku
SSI – wskaźnik new summer simmer index
HI – indeks ciepła
H – wskaźnik humidex
Aby wykonać obliczenia powyższych wskaźników i indeksów, konieczne jest wykonanie pomiaru wilgotności względnej i temperatury powietrza, a uzyskane wyniki muszą być wprowadzone w oprogramowaniu do tabeli "Wskaźniki dyskomfortu".
Wersja oprogramowania DeltaLOG10 Program pomiarowy Główne, kalkulowane wskaźniki Środowisko Zgodność z normą
DeltaLOG10 BASIC Program A ta - temperatura powietrza
tr - średnia temperatura promieniowania
PMV - przewidywana ocena komfortu cieplnego
PPD - przewidywany odsetek osób niezadowolonych
DR - odsetek osób niezadowolonych z przeciągu
to - temperatura operatywna
IS – indeks Scharlau’a
DI – indeks Thorn’a
THI – indeks termohigrometryczny
RSI – wskaźnik względnego wysiłku
SSI – wskaźnik new summer simmer index
HI – indeks ciepła
H – wskaźnik humidex
Teq - temperatura zastępcza

Aby wykonać obliczenia powyższych wskaźników i indeksów, konieczne jest wykonanie pomiaru wilgotności względnej i temperatury powietrza, a uzyskane wyniki muszą być wprowadzone w oprogramowaniu do tabeli "Wskaźniki dyskomfortu".
Umiarkowane PN-EN ISO 7730:2006
DeltaLOG10 do środowisk gorących Program A WBGT - temperatura wilgotnego termometru kulistego
SWp - szybkość wydzielania potu
Ep - przewidywany przepływ ciepła
PHS - wskaźnik obciążeń cieplnych
Gorące PN-EN ISO 7243:2018-01

PN-EN ISO 7933:2005
DeltaLOG10 do środowisk zimnych Program A IREQ - wymagana ciepło chłonność odzieży
DLE - limit czasu ekspozycji
RT - czas odzysku
WCI - wskaźnik siły chłodzącej powietrza
Zimne PN-EN ISO 11079:2008
DeltaLOG10 do analizy dyskomfortu Program B PDv - procent niezadowolonych z temperatury na wysokości głowy
PDf - procent niezadowolonych z temperatury na wysokości podłogi
PDΔ - procent niezadowolonych z niejednorodności promieniowania
Umiarkowane PN-EN ISO 7730:2006
DeltaLOG10 BASIC Program C ta - temperatura powietrza
RH-t - wilgotność i temperatura
Va-t - prędkość przepływu, wydatek i temperatura powietrza
Lux - natężenie oświetlenia
cd/m2 - luminancja
μW/cm2 - promieniowanie
W/m2 - promieniowanie
μmol/m2s - promieniowanie PAR
ppm - koncentracja CO i CO2
FLD – średni wskaźnik oświetlenia dziennego

Do kalkulacji wskaźnika FLD konieczne jest zastosowanie sondy fotometrycznej LP471PHOT oraz oprogramowania w wersji C.
Zastosowania ogólne

TP3207: Sonda temperatury ze zintegrowanym czujnikiem Pt100

TP3207: Sonda temperatury ze zintegrowanym czujnikiem Pt100, średnica 14mm, długość 140mm. Przewód o dł. 2 metrów, zakończony wtykiem z modułem SICRAM. Wykorzystywana do kalkulacji wskaźników: IREQ, WCI, DLE, RT, PMV, PPD, WBGT, SR oraz do wyznaczania średniej temperatury promieniowania. Zakres pomiarowy: -40 ... 100°C.

TP3227K: Sonda złożona z dwóch niezależnych czujników temperatury Pt100

TP3227K: Sonda złożona z dwóch niezależnych czujników temperatury Pt100. Średnica 12mm, długość 500mm. Zakończona przewodem 2-metrowym z dwoma wtykami z modułem SICRAM. Dostarczana w zestawie ze wspornikiem montażowym TP3227.2 o średnicy 14mm i długości 450mm. Sonda wykorzystywana do pomiaru dyskomfortu wynikającego z pionowego gradientu temperatury. Może być stosowana do pomiaru dla stojących lub siedzących miejsc pracy (regulowana wysokość montażu). Zakres pomiarowy: -10 ... 100°C.

P3207TR: Sonda do pomiaru temperatury promieniowania

TP3207TR: Sonda do pomiaru temperatury promieniowania. Czujnik o średnicy 80mm z uchwytem fi 16mm i o długości 250mm, zakończona przewodem o dł. 2 metrów z wtykiem SICRAM. Służy do oceny niezadowolenia ludzi z powodu asymetrii promieniowania. Zakres pomiarowy: 0 ... 60°C.

HP3201: Sonda mokrego termometru z naturalną wentylacją

HP3201: Sonda mokrego termometru z naturalną wentylacją, z czujnikiem Pt100. Czujnik o średnicy 30mm zamontowany na wsporniku o wymiarach fi 14 mm x 110mm, zakończony przewodem 2-metrowym z wtykiem SICRAM. Dostarczany z zapasowym warkoczem oraz 50ml wody destylowanej. Sonda wykorzystywana do wyznaczania wskaźnika WBGT. Zakres pomiarowy: 4 ... 80°C.

TP3275: Sonda termometru kulistego (poczernionej kuli) o średnicy 150mm

TP3275: Sonda termometru kulistego (poczernionej kuli) o średnicy 150mm z czujnikiem Pt100. Zamontowana na wsporniku fi 14mm x 110mm, wyposażona we wtyk SICRAM oraz przewód o długości 2 metrów. Znajduje zastosowanie w wyznaczaniu średniej temperatury promieniowania oraz wskaźnika WBGT. Zakres pomiarowy: -10 ... 100°C.

TP3227PC: Sonda złożona z dwóch niezależnych czujników Pt100, przeznaczonych do pomiaru temperatury podłogi

TP3227PC: Sonda złożona z dwóch niezależnych czujników Pt100, przeznaczonych do pomiaru temperatury podłogi (czujnik o średnicy 70mm i wysokości 30mm) oraz wystającego sensora do pomiaru temperatury na wysokości kostek (średnica 3mm, całkowita wysokość 100mm). Sonda zakończona 2-metrowym przewodem z wtykiem SICRAM. Wykorzystywana do weryfikacji lokalnego dyskomfortu, spowodowanego pionowym gradientem termicznym. Zakres pomiarowy: -10 ... 100°C.

AP3203: Wielokierunkowa (dookólna) sonda prędkości przepływu powietrza

AP3203: Wielokierunkowa (dookólna) sonda prędkości przepływu powietrza typu "hot-wire". Czujnik umieszczony w sferze o średnicy 80mm, zamontowany na wsporniku o wymiarach fi 8mm x 110mm, zakończony 2-metrowym przewodem z wtykiem SICRAM. Wykorzystywana do wyznaczania parametrów: IREQ, WCI, DLE, RT, PMV, PPD, SR oraz do kalkulacji średniej temperatury promieniowania. Zakres pomiarowy: 0.05 ... 5m/s / 0 ... 80°C.

AP3203-F: Dookólna (wielokierunkowa) sonda prędkości przepływu powietrza

AP3203-F: Dookólna (wielokierunkowa) sonda prędkości przepływu powietrza typu "grzany drut". Czujnik osłonięty sferą o średnicy 80mm, zamontowany na wsporniku o wymiarach fi 8mm x 110mm, zakończony przewodem 2-metrowym z wtykiem SICRAM. Przeznaczona do kalkulacji wskaźników: IREQ, WCI, DLE, RT, PMV, PPD, SR oraz do pomiaru średniej temperatury promieniowania. Zakres pomiarowy: 0.05 ... 5m/s / -30 ... 30°C.

TP3276: Termometr kulisty (poczerniona kula) o średnicy 50mm

TP3276: Termometr kulisty (poczerniona kula) o średnicy 50mm, ze zintegrowanym czujnikiem Pt100, zamontowany na wsporniku o wymiarach fi 8mm x 110mm. Zakończona przewodem 2-metrowym z wtykiem SICRAM. Przeznaczona do pomiaru średniej temperatury promieniowania oraz wskaźnika WBGT. Zakres pomiarowy: -10 ... 100°C.

HP3217R: Zespolona sonda wilgotności względnej i temperatury powietrza

HP3217R: Zespolona sonda wilgotności względnej i temperatury powietrza, wyposażona w pojemnościowy czujnik wilgotności oraz czujnik temperatury Pt100. Wymiary: fi 14mm x 110mm. Zakończona przewodem 2-metrowym z modułem SICRAM. Zastosowanie: kalkulacja IREQ, WCI, DLE, RT, PMV, PPD, SR. Zakres pomiarowy: -40 ... 100°C / 0 ... 100% wilg. wzgl.

TP3207P: Czujnik temperatury Pt100 do pomiaru temperatury podłoża

TP3207P: Czujnik temperatury Pt100 do pomiaru temperatury podłoża (podłogi). Średnica 70mm, wysokość 30mm. Zakończony przewodem o dł. 2 metrów z wtykiem SICRAM. Przeznaczona do wyznaczania stopnia niezadowolenia ludzi ze względu na temperaturę podłoża oraz spowodowaną tym faktem asymetrię promieniowania. Zakres pomiarowy: -10 ... 100°C.

HP3217DM: Podwójna sonda mokrego termometru z naturalną wentylacją

HP3217DM: Podwójna sonda mokrego termometru z naturalną wentylacją, o całkowitej średnicy fi 70mm. Sonda zamontowana na wsporniku fi 14 x 110mm, zakończona 2-metrowym przewodem z modułem SICRAM. Dostarczana wraz z zapasowym warkoczem oraz 50ml wody destylowanej. Zakres pomiarowy: 4 ... 80°C.

TP3204S: Sonda temperatury mokrego termometru z naturalną wentylacją

TP3204S: Sonda temperatury mokrego termometru z naturalną wentylacją, przeznaczona do przeprowadzania długotrwałych pomiarów. Wyposażona w pojemnik na wodę destylowaną o pojemności 500ml, pozwalający na dokonywanie ciągłych pomiarów przez 15 dni w temperaturze otoczenia 40°C. Czujnik Pt100, zakończony 2-metrowym przewodem z modułem SICRAM. W zastawie z pojemnikiem wody destylowanej 500ml oraz dwiema zapasowymi warkoczami z bawełny.