Miernik mikroklimatu i komfortu pracy DeltaOHM HD32.1

Miernik mikroklimatu i komfortu pracy DeltaOHM HD32.1

Zadzwoń i zapytaj o cenę!
(22) 118 99 89 info@autemo.pl 
HD32.1
Delta OHM
Miernik mikroklimatu i komfortu pracy DeltaOHM HD32.1 - najważniejsze informacje: Wielofunkcyjny miernik do badania mikroklimatu, komfortu pracy i analizy jakości powietrza w pomieszczeniach, przeznaczony do kalkulacji współczynnika WBGT, PMV, PPD oraz m.in. IREQ, umożliwiający przeprowadzenie niezależnych pomiarów dla środowisk klimatu umiarkowanego, gorącego lub zimnego. Miernik współpracuje z zewnętrznymi sondami jakości powietrza i komfortu oraz czujnikami różnych wielkości fizycznych, m.in. stężenia tlenku węgla, natężenia oświetlenia czy promieniowania UV. Urządzenie jest zgodne z aktualnie obowiązującymi normami i rozporządzeniami, dotyczącymi badania komfortu i ergonomii środowiska termicznego.

Masz pytanie na temat tego produktu?

Skontaktuj się z nami aby zadać pytanie. Nasi specjaliści chętnie udzielą Ci potrzebnych informacji od poniedziałku do piątku 7:00 - 17:00.

INFOLINIA
(22) 118 99 89  lub +48 505 691 153
EMAIL
info@stacjonarne.pl

Opis

Profesjonalny, przenośny miernik z funkcją rejestracji DeltaOHM HD32.1 jest przeznaczony do pomiaru mikroklimaru oraz do oceny komfortu pracy i jakości powietrza w pomieszczeniach.

Miernik mikroklimatu i komfortu DeltaOHM Hd32.1 jest wyposażony w 8 niezależnych wejść pomiarowych, umożliwiających podłączenie dedykowanych czujników środowiskowych, wyposażonych w moduł pamięci kalibracji SICRAM, zapewniający wysoką dokładność i powtarzalność pomiarów.

Miernik HD32.1 jest wyposażony w pamięć po ok. 68 tys. wyników pomiarowych na kanał, podzieloną na 64 bloki pomiarowe (umożliwiające przechowanie do 64 cykli pomiarowych). Dane, rejestrowane przy użyciu miernika mikroklimatu, są prezentowane na podświetlanym wyświetlaczu LCD o rozdzielczości 128x64 piksele i wymiarach 56x38mm.

Komunikacja z komputerem odbywa się poprzez wbudowany interfejs szeregowy RS232 (przewód 9CPRS232) lub port USB (przewód CP22).

Rejestrator jest zasilany przy pomocy 4 baterii alkalicznych 1.5V o rozmiarze R14 lub przy użyciu zewnętrznego, dedykowanego, stabilizowanego zasilacza sieciowego SWD10.

Zgodność z normami i rozporządzeniami

Urządzenia umożliwia przeprowadzenie pomiarów i rejestracji parametrów oraz analizę danych zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami i rozporządzeniami, m.in.:

 • PN-EN ISO 7726:2002 - Ergonomia środowiska termicznego - Przyrządy do pomiaru wielkości fizycznych
 • PN-EN ISO 7730:2006 - Ergonomia środowiska termicznego - Analityczne wyznaczanie i interpretacja komfortu termicznego z zastosowaniem obliczania wskaźników PMV i PPD oraz kryteriów miejscowego komfortu termicznego
 • PN-EN ISO 7243:2018-01 - Ergonomia środowiska termicznego - Ocena obciążenia cieplnego za pomocą wskaźnika WBGT (temperatura wilgotnego termometru i poczernionej kuli)
 • PN-EN ISO 7933:2005 - Ergonomia środowiska termicznego - Analityczne wyznaczanie i interpretacja stresu cieplnego z wykorzystaniem obliczeń przewidywanego obciążenia termicznego
 • PN-EN ISO 11079:2008 - Ergonomia środowiska termicznego - Wyznaczanie i interpretacja stresu zimna z uwzględnieniem wymaganej izolacyjności cieplnej odzieży (IREQ) oraz wpływu wychłodzenia miejscowego
 • PN-EN ISO 8996:2005 - Ergonomia środowiska termicznego - Określanie tempa metabolizmu

Parametry mierzone

W zależności od typu oprogramowania oraz rodzaju podłączonych sond i czujników, miernik mikroklimatu i komfortu DeltaOHM HD32.1 umożliwia przeprowadzenia pomiaru następujących parametrów i wielkości fizycznych:

 • Temperatura otoczenia
 • Temperatura mokrego termometru
 • Temperatura termometru kulistego (poczernionej kuli)
 • Ciśnienie atmosferyczne (barometryczne)
 • Wilgotność względna powietrza
 • Prędkość przepływu powietrza
 • Temperatura powietrza na wysokości głowy (1.7 metra dla pozycji stojącej i 1.1 metra dla pozycji siedzącej)
 • Temperatura powietrza na wysokości brzucha (1.1 metra dla pozycji stojącej oraz 60cm dla pozycji siedzącej)
 • Temperatura na wysokości kostek (10cm ponad powierzchnią podłogi)
 • Temperatura podłogi
 • Temperatura promieniowania netto
 • Promieniowanie netto
 • Temperatura asymetrii promieniowania
 • Natężenie oświetlenia
 • Luminancja
 • Promieniowanie fotosyntetyczne PAR
 • Promieniowanie w zakresie nadfioletowym (pasmo UVA, UVB. UVC)
 • Koncentracja stężenia tlenku węgla CO i dwutlenku węgla CO2

Rodzaj podłączonych sond i czujników oraz odpowiednia wersja oprogramowania pozwala na kalkulację następujących parametrów:

 • tr - średnia temperatura promieniowania
 • PMV - przewidywana ocena komfortu cieplnego
 • PPD - przewidywany odsetek osób niezadowolonych
 • DR - odsetek osób niezadowolonych z przeciągu
 • to - temperatura operatywna
 • IS – indeks Scharlau’a
 • DI – indeks Thorn’a
 • THI – indeks termohigrometryczny
 • RSI – wskaźnik względnego wysiłku
 • SSI – wskaźnik new summer simmer index
 • HI – indeks ciepła
 • H – wskaźnik humidex
 • Teq - temperatura zastępcza

Aby wykonać obliczenia powyższych wskaźników i indeksów, konieczne jest wykonanie pomiaru wilgotności względnej i temperatury powietrza, a uzyskane wyniki muszą być wprowadzone w oprogramowaniu do tabeli "Wskaźniki dyskomfortu".

 • WBGTIndoor - temperatura wewnętrzna wilgotnego termometru kulistego
 • WBGTOutdoor - temperatura zewnętrzna wilgotnego termometru kulistego
 • SWp - szybkość wydzielania potu
 • Ep - przewidywany przepływ ciepła
 • PHS - T - Water loss Dimlim tre - Dlimloss50 - Dlimloss95
 • IREQ - wymagana ciepło chłonność odzieży
 • DLE - limit czasu ekspozycji
 • RT - czas odzysku
 • WCI - wskaźnik siły chłodzącej powietrza
 • PDv - procent niezadowolonych z temperatury na wysokości głowy
 • PDf - procent niezadowolonych z temperatury na wysokości podłogi
 • PDΔ - procent niezadowolonych z niejednorodności promieniowania
 • FLD – średni wskaźnik oświetlenia dziennego

Do kalkulacji wskaźnika FLD konieczne jest zastosowanie sondy fotometrycznej LP471PHOT oraz oprogramowania w wersji C.

Oprogramowanie

Miernik mikroklimatu HD32.1 może współpracować z trzema typami oprogramowania:

 • HD32.1 program A – analiza mikroklimatu w środowisku umiarkowanym, gorącym i zimnym
 • HD32.1 program B – analiza dyskomfortu w środowisku umiarkowanym
 • HD32.1 program C – pomiar różnych wielkości fizycznych

W standardzie, miernik mikroklimatu jest dostarczany z bezpłatnym oprogramowaniem w wersji A (do analizy mikroklimatu w trzech typach środowisk). Oprogramowanie w wersji B i / lub C należy dokupić oddzielnie. Rozszerzenie oprogramowania miernika o program w wersji C pozwala na przekonwertowanie go w wielokanałowy rejestrator wieloparametrowy, umożliwiający pomiar m.in. temperatury, wilgotności względnej, prędkości przepływu i wydatku powietrza oraz parametrów fotometrycznych (natężenie oświetlenia, luminancja, promieniowanie) i stężenia CO / CO2.

Poniższa tabela zestawie poszczególne wersje oprogramowania wraz z uzyskiwanymi parametrami mierzonymi oraz zgodnością z poszczególnymi normami:

Wersja oprogramowania DeltaLOG10 Program pomiarowy Główne, kalkulowane wskaźniki Środowisko Zgodność z normą
DeltaLOG10 BASIC Program A ta - temperatura powietrza
tr - średnia temperatura promieniowania
PMV - przewidywana ocena komfortu cieplnego
PPD - przewidywany odsetek osób niezadowolonych
DR - odsetek osób niezadowolonych z przeciągu
to - temperatura operatywna
IS – indeks Scharlau’a
DI – indeks Thorn’a
THI – indeks termohigrometryczny
RSI – wskaźnik względnego wysiłku
SSI – wskaźnik new summer simmer index
HI – indeks ciepła
H – wskaźnik humidex
Teq - temperatura zastępcza

Aby wykonać obliczenia powyższych wskaźników i indeksów, konieczne jest wykonanie pomiaru wilgotności względnej i temperatury powietrza, a uzyskane wyniki muszą być wprowadzone w oprogramowaniu do tabeli "Wskaźniki dyskomfortu".
Umiarkowane PN-EN ISO 7730:2006
DeltaLOG10 do środowisk gorących Program A WBGT - temperatura wilgotnego termometru kulistego
SWp - szybkość wydzielania potu
Ep - przewidywany przepływ ciepła
PHS - wskaźnik obciążeń cieplnych
Gorące PN-EN ISO 7243:2018-01

PN-EN ISO 7933:2005
DeltaLOG10 do środowisk zimnych Program A IREQ - wymagana ciepło chłonność odzieży
DLE - limit czasu ekspozycji
RT - czas odzysku
WCI - wskaźnik siły chłodzącej powietrza
Zimne PN-EN ISO 11079:2008
DeltaLOG10 do analizy dyskomfortu Program B PDv - procent niezadowolonych z temperatury na wysokości głowy
PDf - procent niezadowolonych z temperatury na wysokości podłogi
PDΔ - procent niezadowolonych z niejednorodności promieniowania
Umiarkowane PN-EN ISO 7730:2006
DeltaLOG10 BASIC Program C ta - temperatura powietrza
RH-t - wilgotność i temperatura
Va-t - prędkość przepływu, wydatek i temperatura powietrza
Lux - natężenie oświetlenia
cd/m2 - luminancja
μW/cm2 - promieniowanie
W/m2 - promieniowanie
μmol/m2s - promieniowanie PAR
ppm - koncentracja CO i CO2
FLD – średni wskaźnik oświetlenia dziennego

Do kalkulacji wskaźnika FLD konieczne jest zastosowanie sondy fotometrycznej LP471PHOT oraz oprogramowania w wersji C.
Zastosowania ogólne

Sondy i czujniki

W skład podstawowych sond i czujników, służących do wyznaczania parametrów mikroklimatu i komfortu (w połączeniu z programem HD32.1 A), wchodzą następujące sensory:

 • TP3207 – sonda temperatury suchego termometru
 • TP3275 – sonda temperatury termometru kulistego (poczernionej kuli) o średnicy 150mm (stosowana zamiennie z czujnikiem TP3276)
 • TP3276 – sonda temperatury termometru kulistego (poczernionej kuli) o średnicy 50mm (stosowana zamiennie z TP3275)
 • HP3217DM – 2-czujnikowa sonda do pomiaru temperatury mokrego termometru i pomiaru temperatury suchego termometru (stosowana zamiast sond HP3201 i TP3207)
 • AP3203 – wielokierunkowa sonda prędkości przepływu powietrza z wbudowanym czujnikiem temperatury w zakresie 0 … 80°C (stosowana zamiennie z AP3203-F)
 • AP3203-F – wielokierunkowa sonda prędkości przepływu powietrza i temperatury w zakresie -30 … 30°C (stosowana zamiennie z AP32023)
 • TP3204S – sonda mokrego termometru z naturalną wentylacją, do długotrwałych pomiarów (z pojemnikiem na wodę destylowaną)
 • HP3217R – zespolona sonda wilgotności względnej i temperatury powietrza

Powyższe czujniki (lub ich warianty) są konieczne do kalkulacji parametrów mikroklimatu i komfortu w środowisku umiarkowanym, gorącym i zimnym.

Zbiorcze zestawienie wszystkich sond i czujników, przeznaczonych do analizy parametrów mikroklimatu i komfortu, znajduje się na stronie:

Sondy do mierników mikroklimatu i komfortu DeltaOHM Miernik mikroklimatu i komfortu pracy DeltaOHM HD32.1
Poniższa tabela prezentuje zestawienie wielkości mierzonych / obliczanych w odniesieniu do typu użytej sondy oraz przy założeniu wykorzystaniu oprogramowania DeltaLOG Basic dla klimatu umiarkowanego:
TP3207 TP3275 TP3276 AP3203
AP3203-F
HP3201
TP3204S
HP3217R HP3217DM
ta - temperatura powietrza
tr - średnia temperatura promieniowania
PMV - przewidywana ocena komfortu cieplnego
PPD - przewidywany odsetek osób niezadowolonych
DR - odsetek osób niezadowolonych z przeciągu
to - temperatura operatywna
Teq - temperatura zastępcza
IS – indeks Scharlau’a
DI – indeks Thorn’a
THI – indeks termohigrometryczny
RSI – wskaźnik względnego wysiłku
SSI – wskaźnik new summer simmer index
HI – indeks ciepła
H – wskaźnik humidex
Aby wykonać obliczenia powyższych wskaźników i indeksów, konieczne jest wykonanie pomiaru wilgotności względnej i temperatury powietrza, a uzyskane wyniki muszą być wprowadzone w oprogramowaniu do tabeli "Wskaźniki dyskomfortu".

Poniższa tabela prezentuje wartości kalkulowane dla poszczególnych typów czujników i oprogramowania DeltaLOG10 dla środowisk gorących:

TP3207 TP3275 TP3276 AP3203 HP3201
TP3204S
HP3217R HP3217DM
WBGTindoor - temperatura wewnętrzna wilgotnego termometru kulistego
WBGToutdoor - temperatura zewnętrzna wilgotnego termometru kulistego
SWp - szybkość wydzielania potu
Ep - przewidywany przepływ ciepła
PHS - wskaźnik obciążeń cieplnych Tre
Utrata wody
Dlim tre
Dlim loss50
Dlim loss95

Do kalkulacji poniższych parametrów środowiska chłodnego, konieczne jest zastosowanie oprogramowania DeltaLOG10 dla klimatu chłodnego oraz następującej kombinacji sond / czujników:

TP3207 TP3275 TP3276 AP3203
AP3203-F
HP3201
TP3204S
HP3217R HP3217DM
IREQ - wymagana ciepło chłonność odzieży
DLE - limit czasu ekspozycji
RT - czas odzysku
WCI - wskaźnik siły chłodzącej powietrza

Poprzez pomiar wskaźników IREQ, DLE, RT i WCI można obliczyć następujące wartości:

 • Stosunek powierzchni ciała ubranego do powierzchni ciała nagiego
 • Średnia temperatura skóry
 • Frakcja wilgotnej skóry
 • Całkowite konwekcyjne przewodzenie ciepła
 • Całkowite radiacyjne przewodzenie ciepła
 • Częściowe ciśnienie wody w temperaturze otoczenia
 • Temperatura powierzchni odzieży
 • Odporność na parowanie warstwy ograniczającej i odzieży
 • Wymiana ciepła przez parowanie
 • Wymiana ciepła w układzie oddechowym przez konwekcję i parowanie
 • Wymiana ciepła przez promieniowanie
 • Wymiana ciepła przez konwekcję
 • Limit czasu ekspozycji
 • Wymagana izolacja odzieży
 • Wewnętrzna izolacja odzieży

Do analizy dyskomfortu w miejscu pracy stosuje się oprogramowanie HD32.1 w wersji B oraz następujące typy sond:

 • TP3227K – sonda 2-kanałowa, do pomiaru temperatury na wysokości głowy i brzucha
 • TP3227PC – sonda 2-kanałowa, do pomiaru temperatury na wysokości kostek oraz do pomiaru temperatury podłogi
 • TP3207P – sonda do pomiaru temperatury podłogi
 • TP3207TR – sonda do pomiaru temperatury promieniowania

Kombinacje poszczególnych sond w połączeniu z oprogramowaniem DeltaLOG10 Analiza Dyskomfortu, pozwalają na uzyskanie następujących parametrów:

TP3227K TP3227PC TP3207P TP3207TR LP471PHOT
PDv - procent niezadowolonych z temperatury na wysokości głowy
PDf - procent niezadowolonych z temperatury na wysokości podłogi
PDΔ - procent niezadowolonych z niejednorodności promieniowania
FLD - średni wskaźnik oświetlenia dziennego

Pomiary pozostałych wielkości fizycznych

Miernik mikroklimatu HD32.1 oraz oprogramowanie w HD32.1 w wariancie C pozwala na podłączenie do urządzenia sond i czujników, przeznaczonych do pomiaru różnych wielkości fizycznych.

Pod poniższymi adresami znajdują się zestawienia wszystkich sond i czujników, które mogą współpracować z miernikiem komfortu HD32.1:

Sondy i czujniki temperatury Pt100/Pt1000 DeltaOHM Zespolone sondy wilgotności i temperatury z modułem SICRAM DeltaOHMCzujniki prędkości przepływu powietrza do anemometrów DeltaOHM Fotometryczne czujniki natężenia oświetlenia, promieniowania i luminancji DeltaOHM

Montaż

Do przeprowadzenia pomiarów stacjonarnych, miernik należy zainstalować na statywie trójnożnym VTRAP32. Statyw ten jest wyposażony w uchwyt z blokadą do montażu miernika mikroklimatu oraz głowicę z 6-wejściami wsporników HD3218K (w zestawie ze statywem dostarczanych jest 5 wsporników HD3218K).

Istnieje możliwość dokupienia dodatkowego wspornika HD3218K lub uchwytu AM32, pozwalającego na jednoczesny montaż dwóch sond na jednym wsporniku.

Zawartość zestawu

Podstawowy zestaw zawiera miernik mikroklimatu HD32.1 z oprogramowaniem w wersji A (analiza mikroklimatu w środowisku umiarkowanym) oraz z oprogramowaniem w wersji C do pomiaru różnych wielkości fizycznych, komplet baterii R14, oprogramowanie DeltaLOG10 Basic oraz instrukcję obsługi.

Wszystkie sondy i czujniki, akcesoria montażowe oraz pozostałe wersje oprogramowania (DeltaLOG10 Hot – dla klimatu gorącego, DeltaLOG10 Cold – dla klimatu zimnego oraz HD32.1 program B – do analizy dyskomfortu), należy zamawiać osobno.

Dane techniczne

Model:HD32.1
Niepewność pomiarowa urządzenia±1 cyfra @ 20°C
Wejścia
Wejścia sond3x Złącze męskie 8-pinowe DIN45326
Interfejs szeregowy8-pinowe złącze MiniDIN
Interfejs USBMini USB typu B
Złącze zasilaniaWtyk 2-polowy (plus w środku)
Interfejs szeregowy RS232C
TypRS232C, izolowany elektrycznie
Prędkość transmisjiUstawiana w zakresie 1200 do 38400 bodów
Bity danych8
ParzystośćBrak
Bit stopu1
Kontrola przepływuXon/Xoff
Długość przewoduMax. 15m
Częstotliwość drukowaniaNatychmiast, 1,5,10,15,30s;
1,2,5,10,15,20,30min;
1godzina
Interfejs USB
Typ1.1 - 2.0 izolowany elektrycznie
Pamięć
TypePodzielona na 64 bloki
Pojemność67600 pomiarów każdej dla każdego z 3 wejść
Częstotliwość rejestracji15, 30 sekund
1, 2, 5, 10, 15, 20, 30 minut
1 godzina
Zasilanie
Baterie4x 1.5V baterie typu AA
Czas pracy200 godzin z bateriami alkalicznymi 1800mAh
Zużycie energii przy wyłączonym mierniku<45uA
Zasilanie siecioweZasilacz sieciowy 12Vdc/1000mA
Warunki pracy
Temperatura pracy-5…50°C
Temperatura składowania-25…65°C
Wilgotność względna0…90%RH bez kondensacji
Stopień ochronyIP67
Urządzenie
Wymiary185x90x40mm
Waga470g (włączając baterie)
Materiał obudowyABS, guma
WyświetlaczPodświetlany wyświetlacz graficzny 160x160 piksele,
Rozmiar wyświetlacza 52x42mm

Pliki do pobrania

Karta kat. - DeltaOHM HD32.1

Karta katalogowa - Miernik mikroklimatu DeltaOHM HD32.1 [EN]

Pliki do pobrania (3.04M)

Powiązane produkty z Delta OHM HD32.1

Numer kat.: HD32.2 
Profesjonalny miernik parametrów mikroklimatu i komfortu pracy, przeznaczony do wyznaczania parametru WBGT (temperatura termometru mokrego i kulistego – poczernionej kuli) w środowisku wewnętrznym i zewnętrznym. Miernik jest dostępny w dwóch opcjach: z sondami podłączanymi bezpośrednio do korpusu urządzenia lub z sondami wyposażonymi w przewód połączeniowy. Urządzenie jest wykorzystywane do oceny obciążenia cieplnego oraz określania tempera metabolizmu osób oraz do pomiaru podstawowych wielkości fizycznych przy użyciu zewnętrznych, opcjonalnych czujników. Urządzenie rejestruje dane do zintegrowanej pamięci oraz komunikuje się z dedykowanym oprogramowaniem na PC za pomocą portu USB.