Katalog produktów

rozwiń menu

Lista produktów marki AUTEMO

Wzorcowanie higrometrów w punktach niestandardowych w laboratorium akredytowanym przez PCA
Usługa obejmuje wzorcowanie przyrządu do pomiaru wilgotności i temperatury powietrza (mierników wilgotności powietrza: higrometrów, termohigrometrów, rejestratorów wilgotności i temperatury) w laboratorium z akredytacją PCA w dowolnej kombinacji, dowolnie wybranych punktów pomiarowych.

Wzorcowanie może być przeprowadzone w punktach pomiarowych, zawierających się w zakresie:
  • od 10 do 40°C
  • od 10 do 90% RH (wilgotności względnej)Przykładowa kombinacja 5 dowolnie wybranych punktów pomiarowych: 12%@11°C; (36,63)%@22°C; (11,88)%@33°C

Czas potrzebny na wzorcowanie termometru elektronicznego wynosi typowo od 3 do 7 dni roboczych.

Laboratorium pomiarowe przeprowadza również wzorcowanie urządzeń do pomiaru wilgotności i temperatury w 3 lub 5 standardowych punktach pomiarowych - szczegóły znajdują się poniżej w sekcji "Produkty powiązane".

Świadectwo wzorcowania termometru w 3 punktach w laboratorium z akredytacją PCA

Usługa wzorcowania termometrów elektrycznych i elektronicznych obejmuje sprawdzenie urządzenia oraz wydanie dokumentu (świadectwo wzorcowania) dla dowolnej liczby niestandardowych punktów pomiarowych.

Wzorcowanie termometrów w ramach akredytacji PCA może być przeprowadzone dla dowolnie wybranych punktów pomiarowych z zakresu:

  • -65 ... 180°C - w przypadku termometrów z czujnikiem temperatury powietrza (zintegrowanym lub zewnętrznym)
  • -65 ... 250°C - w przypadku termometrów z z czujnikiem zanurzeniowym (wodoszczelną sondą temperatury)

Cena bazowa dotyczy wzorcowania termometru w jednym (1), dowolnie wybranym punkcie z powyższego zakresu. Aby wybrać interesującą Cię ilość punktów pomiarowych, wskaż odpowiednią opcję z konfiguratora oraz podaj wybrane punkty pomiarowe w polu "Dostosowywanie produktu".

Dostępna jest również opcja wzorcowania termometrów w 3 standardowych punktach pomiarowych (-10°C, 0°, +20°C) - szczegóły znajdziesz poniżej w sekcji "Produkty powiązane".

Świadectwo wzorcowania termometru w 3 punktach w laboratorium z akredytacją PCA
Wzorcowanie termometrów elektrycznych i elektronicznych WZ-T-S3-PCA obejmuje sprawdzenie urządzenia i wydanie dokumentu potwierdzającego poprawność wskazań (świadectwo wzorcowania termometru) w 3 standardowych punktach pomiarowych (-10°C, 0°C, +20°C) w laboratorium akredytowanym przez PCA (Polskie Centrum Akredytacji).

Czas potrzebny na wzorcowanie termometru elektronicznego wynosi typowo od 3 do 7 dni roboczych.

Oferujemy również opcję wzorcowania termometrów w dowolnej liczbie niestandardowych punktów pomiarowych. Szczegóły znajdziesz poniżej w sekcji "Produkty powiązane".
Świadectwo wzorcowania higrometru w 3 punktach w laboratorium z akredytacją PCA
Usługa polegająca na wzorcowaniu urządzeń do pomiaru wilgotności i temperatury powietrza (higrometrów, higrotermometrów, termogihrometrów oraz rejestratorów, przetworników i regulatorów wilgotności i temperatury) w 3 standardowych punktach pomiarowych.

Wzorcowanie czujnika wilgotności i temperatury odbywa się przy temperaturze 25°C w 3 punktach wilgotności względnej: 25%, 50% oraz 75%.

Czas potrzebny na wzorcowanie higrometrów i higrotermometrów wynosi typowo od 3 do 7 dni roboczych.

Oferujemy również wzorcowanie higrometrów w laboratorium akredytowanym w 5 punktach standardowych lub w dowolnej kombinacji punktów niestandardowych - szczegóły znajdziesz poniżej w sekcji "Produkty powiązane".
Wzorcowanie anemometrów w 7 punktach w laboratorium z akredytacją PCA

Wzorcowanie mierników prędkości przepływu powietrza (anemometrów wiatraczkowych i termicznych - termoanemometrów) w laboratorium z akredytacją PCA, w dowolnej ilości i w dowolnej kombinacji punktów pomiarowych, wybranych z zakresu:

  • 1 ... 25 m/s

Laboratorium pomiarowe przeprowadza również wzorcowanie urządzeń do pomiaru wilgotności i temperatury w 3 lub 5 standardowych punktach pomiarowych - szczegóły znajdują się poniżej w sekcji "Produkty powiązane".

nr kat.: WZ-A-N1-PCA
Od 170,00 zł Netto (209,10 zł z VAT)
Świadectwo wzorcowania higrometru w 5 punktach w laboratorium z akredytacją PCA
Usługa polegająca na wzorcowaniu urządzeń do pomiaru wilgotności i temperatury powietrza (higrometrów, higrotermometrów, termogihrometrów oraz rejestratorów, przetworników i regulatorów wilgotności i temperatury) w 5 standardowych punktach pomiarowych.

Wzorcowanie czujnika wilgotności i temperatury odbywa się w następujących punktach pomiarowych:
  • 50% RH w 10°C
  • 25, 50 i 75% RH w 25°C
  • 50% RH w 40°C

Czas potrzebny na wzorcowanie higrometrów i higrotermometrów wynosi typowo od 3 do 7 dni roboczych.

Oferujemy również wzorcowanie higrometrów w laboratorium akredytowanym w 3 punktach standardowych lub w dowolnej kombinacji punktów niestandardowych - szczegóły znajdziesz poniżej w sekcji "Produkty powiązane".

Wzorcowanie anemometrów w 7 punktach w laboratorium z akredytacją PCA

Wzorcowanie anemometrów, termoanemometrów i innych urządzeń, wyposażonych w czujnik prędkości przepływu powietrza, w 3 standardowych punktach pomiarowych:

  • 5, 10, 15 m/s

w laboratorium posiadającym akredytację PCA.

W naszej ofercie dostępna jest również rozszerzona wersja wzorcowania mierników prędkości przepływu powietrza (w 7 punktach pomiarowych) oraz wariant wzorcowania w dowolnie wybranych, niestandardowych punktach. Więcej informacji znajdziesz poniżej, w zakładce "Produkty powiązane".

Wzorcowanie anemometrów w 7 punktach w laboratorium z akredytacją PCA

Świadectwo wzorcowania urządzeń do pomiaru prędkości przepływu powietrza na kratkach, anemostatach i w kanałach wentylacyjnych (anemometrów wiatraczkowych i termicznych, termometrów) w laboratorium posiadającym akredytację PCA w 7 standardowych punktach pomiarowych:

  • 1, 2, 5, 10, 15, 20, 25 m/s

Laboratorium świadczy również usługi związane z wzorcowaniem anemometrów w 3 lub w dowolnej ilości niestandardowych (dowolnie wybranych punktów pomiarowych) - szczegóły znajdują się poniżej w sekcji "Produkty powiązane".

Kamera do monitoringu termowizyjnego ATM-T5
Zestaw pomiarowy bazujący na algorytmach sztucznej inteligencji, pozwalający na termowizyjny monitoring osób pod kątem wykrywania objawów gorączki. Kamera termowizyjna IP pozwala na automatyczne wykrywanie twarzy (nawet osłoniętych np. maską) oraz na przeprowadzenie natychmiastowego, wielopunktowego pomiaru temperatury z opcją dokumentowania wskazań i alarmowania. Rozwiązanie daje możliwość integracji z zewnętrznymi urządzeniami alarmowymi lub interkomem (do dwukierunkowej komunikacji audio). Zapewnia wysoką dokładność wskazań (±0.3°C), która osiągana jest za pomocą zewnętrznego kalibratora podczerwieni (kalibracja w czasie rzeczywistym).