Fotometryczne czujniki natężenia oświetlenia, promieniowania i luminancji DeltaOHM

Fotometryczne sondy do przenośnych mierników DeltaOHM
Numer katalogowy Opis Zdjęcie
LP471PHOT Czujnik do pomiaru natężenia oświetlenia wyrażonego w [lux] w zakresie 0.1…200k lux, z filtrem fotopowym zgodnym z CIE No 69, z odpowiedzią spektralną zgodną ze standardową krzywą fotopową. Posiada zintegrowany dyfuzor do korekcji twierdzenia cosinusów Sonda do pomiaru natezenia oswietlenia DeltaOHM LP471PHOT
LP471LUM2 Fotometryczna sonda do pomiaru luminancji (świecenia) z odpowiedzią spektralną, zgodną z krzywą fotopową. Pole widzenia 2°. Zakres pomiarowy 1.0 ... 2000 x 103 cd/m2 Sonda luminancji DeltaOHM LP471LUM2
LP471PAR Czujnik kwantowego promieniowania fotosyntetycznego PAR (przepływu fotonów) w chrolofilu. Pomiar w paśmie widmowym 400 ... 700nm. Zintegrowany filtr do korekcji cosinusa kąta. Zakres pomiarowy 0.1 ... 10 x 103 μmol m-2s-1 Sonda promieniowania fotosyntetycznego PAR LP471PAR
LP471PAR02 Fotometryczny czujnik przepływu fotonów w chlorofilu (promieniowania fotosyntetycznego PAR) z dyfuzorem korekcji cosinusa z kwarcu opalitowego. Czujnik posiada zintegrowany filtr spektralny, optymalizujący odpowiedź widmową. Zakres pomiarowy 0.1 ... 10 x 103 μmol m-2s-1 w paśmie 400 ... 700nm Sonda promieniowania PAR LP471PAR02
LP471RAD Sonda do pomiaru nasłonecznienia w zakresie spektralnym 400 ... 1050nm z dyfuzorem do korekcji cosinusa. Zakres pomiarowy 1.0 x 10-3 mW/m2 ... 2000 W/m2 Sonda do pomiaru promieniowania slonecznego DeltaOHM LP471RAD
LP471UVA Czujnik do pomiaru natężenia promieniowania UVA w zakresie widmowym 315 ... 400nm, ze szczytem przy 360nm, wyposażony w kwarcowy dyfuzor do korekcji cosinusa. Zakres pomiarowy 1.0 x 10-3 mW/m2 ... 2000 W/m2 Sonda do pomiaru promieniowania UVA DeltaOHM LP471UVA
LP471UVB Czujnik promieniowania UVB w paśmie 280 ... 315nm ze szczytem w zakresie 305 ... 310nm. Zintegrowany dyfuzor kwarcowy do korekcji cosinusa. Zakres pomiarowy 1.0 x 10-3 mW/m2 ... 2000 W/m2 Sonda do pomiaru promieniowania UVB DeltaOHM LP471UVB
LP471UVC Sonda natężenia promieniowania w paśmie UVA, w zakresie spektralnym 220 ... 280nm ze szczytem przy 260 nm. Zintegrowany dyfuzor kwarcowy do korekcji cosinusa. Zakres pomiarowy 1.0 x 10-3 W/m2 ... 2000 W/m2 Sonda do pomiaru promieniowania UVC DeltaOHM LP471UVC
LP471BLUE Czujnik radiometryczny do pomiaru efektywnego promieniowania w zakresie spektralnym światła niebieskiego, w paśmie 380 ... 550nm, ze zintegrowanym dyfuzorem do korekcji cosinusa. Zakres pomiarowy 1.0 x 10-3 W/m2 ... 2000 W/m2 Sonda promieniowania UV w pasmie niebieskim LP471BLUE
LP471P-A Zespolony czujnik do pomiaru natężenia oświetlenia [lux], z odpowiedzią zgodną ze standardową krzywą fotopową oraz do pomiaru natężenia promieniowania [μW/cm2] w paśmie UVA, w zakresie spektralnym 315 ... 400nm ze szczytem przy 360nm. Obydwa czujniki zintegrowane w obudowie posiadają dyfuzor do korekcji cosinusa. Sonda pozwala na wyznaczenie stosunku pomiędzy natężeniem promieniowania w paśmie UVA a natężeniem oświetlenia w [μW/lumen] (wielkość przydatna do pomiarów warunków oświetleniowych w muzeach). Zakres pomiarowy:

- natężenie oświetlenia: 0.1…200k lux
- natężenie promieniowania UVA: 1.0 mW/m2 ... 2000 W/m2
Sonda natezenia oswietlenia i promieniowania UVA DeltaOHM LP471P-A
LP471A-UVeff Czujnik całkowitego, efektywnego promieniowania (radiancji efektywnej) zgodny z krzywą UV (CEI EN 60335-2-27). Sonda składa się z dwóch czujników przeznaczonych do pomiaru całkowitego efektywnego promieniowania w zakresie spektralnym 250 ... 400 nm, wyposażonych w dyfuzory do korekcji cosinusa. Sonda umożliwia pomiar całkowitego efektywnego promieniowania (Eeff), efektywnej radiancji w zakresie UV-CB oraz natężenia promieniowania w paśmie UVA. Zakresy pomiarowe:

Całkowite efektywne napromieniowanie + pomiar UV-BC: 0.010 W/m2 … 20 W/m2
Natężenie promieniowania w paśmie UVA: 0.1 mW/m2 ... 2000 W/m2
Sonda calkowitego efektywnego promieniowania DeltaOHM LP471A-UVeff
LP471SILICON-PYRA Pyranometr z krzemową fotodiodą do pomiaru globalnego promieniowania słonecznego, z dyfuzorem do korekcji cosinusa. Pomiar w paśmie 400 ... 1100nm. Zakres pomiarowy 1.0 x 10-3 W/m2 ... 2000 W/m2 Pyranometr DeltaOHM LP471Silicon-Pyra
LP471PYRA Sondy LP471PYRA... uwzględniają pyranometry w wersji LP PYRA 03, LP PYRA 02 lub LP PYRA 10 wyposażone w przewód z modułem SICRAM o długości 5 lub 10 metrów i mogą współpracować z miernikami z serii DO9847, HD2102.1/2 lub HD2302.0. Odczyt jest dokonywany w [W/m2]. Pyranometr DeltaOHM LP471PYRA
Sonda LP471LUM2 do pomiaru luminancji
Zakres pomiarowy [cd/m2] 1.0 ... 1999.9 ... 19999 ...199.99 x 103 ... 1999.9 x 103
Rozdzielczość [cd/m2] 0.1 1 0.01 x 103 0.1 x 103
Kąt widzenia
Zakres spektralny Zgodny z krzywą fotopową V(λ)
Klasa C
Niepewność kalibracji <5%
f'1 (w odniesieniu do odpowiedzi fotopowej V(λ)) <8%
f3 (błąd liniowości) <1%
f4 (błąd pomiaru urządzenia) <0.5%
f6 (współczynnik temperaturowy) α (T) <0.05%K
Dryft po roku <1%
Temperatura pracy 0 ... 50°C
Normy odniesienia CIE No 69 - UNI11142
Sonda LP471PHOT do pomiaru natężenia oświetlenia
Zakres pomiarowy [W/m2] 0.10 ... 199.99 ... 1999.9 ... 19999 ... 199.99 x 103
Rozdzielczość [W/m2] 0.01 0.1 1 0.01 x 103
Zakres spektralny zgodny z krzywą fotopową V(λ)
Klasa B
Niepewność kalibracji <4%
f'1 (w odniesieniu do odpowiedzi fotopowej V(λ)) <6%
f2 (odpowiedź w odniesieniu do twierdzenia cosinusa) <3%
f3 (błąd liniowości) <1%
f4 (błąd pomiaru urządzenia) <0.5%
f6 (współczynnik temperaturowy) α (T) <0.05%K
Dryft po roku <1%
Temperatura pracy 0 ... 50°C
Normy odniesienia CIE No 69 - UNI11142
Charakterystyka LP471PHOT oraz LP471LUM2 Charakterystyka sond LP471PHOT oraz LP471LUM2
Charakterystyka LP471RAD Charakterystyka sondy LP471RAD
Sonda LP471RAD do pomiaru promieniowania
Zakres pomiarowy [W/m2] 1.0 x 10-3 ... 999.9 x 10-3 1.000 ... 19.999 20.00 ... 199.99 200.0 ... 1999.9
Rozdzielczość [W/m2] 0.1 x 10-3 0.001 0.01 0.1
Zakres spektralny 400 ... 1050nm
Niepewność kalibracji <5%
f2 (odpowiedź w odniesieniu do twierdzenia cosinusa) <6%
f3 (błąd liniowości) <1%
f4 (błąd pomiaru urządzenia) ±1 cyfra
Dryft po roku <1%
Temperatura pracy 0 ... 50°C
Sonda LP471PAR do pomiaru promieniowania fotosyntetycznego (przepływu fotonów w chlorofilu) PAR
Zakres pomiarowy [μmol x m-2s-1)] 0.10 ... 199.99 200.0 ... 1999.9 2000 ... 10000
Rozdzielczość [μmol x m-2s-1)] 0.01 0.1 1
Zakres spektralny 400 ... 700nm
Niepewność kalibracji <5%
f2 (odpowiedź w odniesieniu do twierdzenia cosinusa) <6%
f3 (błąd liniowości) <1%
f4 (błąd pomiaru urządzenia) ±1 cyfra
Dryft po roku <1%
Temperatura pracy 0 ... 50°C
Charakterystyka LP471PAR Charakterystyka sondy LP471PAR
Sonda LP471UVA do pomiaru natężenia promieniowania w zakresie UVA
Zakres pomiarowy [W/m2] 1.0 x 10-3 ... 999.9 x 10-3 1.000 ... 19.999 20.00 ... 199.99 200.0 ... 1999.9
Rozdzielczość [W/m2] 0.1 x 10-3 0.001 0.01 0.1
Zakres spektralny 315 ... 400nm (szczyt 360nm)
Niepewność kalibracji <5%
f3 (błąd liniowości) <1%
f4 (błąd pomiaru urządzenia) ±1 cyfra
Dryft po roku <2%
Temperatura pracy 0 ... 50°C
Sonda LP471UVB do pomiaru natężenia promieniowania w zakresie UVB
Zakres pomiarowy [W/m2] 1.0 x 10-3 ... 999.9 x 10-3 1.000 ... 19.999 20.00 ... 199.99 200.0 ... 1999.9
Rozdzielczość [W/m2] 0.1 x 10-3 0.001 0.01 0.1
Zakres spektralny 280 ... 315nm (szczyt 305 ... 310nm)
Niepewność kalibracji <5%
f3 (błąd liniowości) <2%
f4 (błąd pomiaru urządzenia) ±1 cyfra
Dryft po roku <2%
Temperatura pracy 0 ... 50°C
Sonda LP471UVC do pomiaru natężenia promieniowania w zakresie UVC
Zakres pomiarowy [W/m2] 1.0 x 10-3 ... 999.9 x 10-3 1.000 ... 19.999 20.00 ... 199.99 200.0 ... 1999.9
Rozdzielczość [W/m2] 0.1 x 10-3 0.001 0.01 0.1
Zakres spektralny 220 ... 280nm (szczyt 260nm)
Niepewność kalibracji <5%
f3 (błąd liniowości) <1%
f4 (błąd pomiaru urządzenia) ±1 cyfra
Dryft po roku <2%
Temperatura pracy 0 ... 50°C
Kombinowana sonda natężenia oświetlenia [lux] i promieniowania UVA [W/m2] LP471P-A
Zakres pomiarowy [lux] 0.10 ... 199.9 ... 1999.9 ... 19999 ... 199.99 x 103
Rozdzielczość [lux] 0.01 0.1 1 0.01 x 103
Zakres pomiarowy [μW/m2] 0.10 ... 199.99 ... 1999.9 ... 19999 ... 199.99 x 103
Rozdzielczość [μW/m2] 0.01 0.1 1 0.01 x 103
Zakres spektralny [lux]: zgodny z krzywą fotopową V(λ)
[UVA]: 315 ... 400nm (szczyt 360nm)
Klasa B
Niepewność kalibracji [lux]: <4%
[UVA]: <5%
f'1 (w odniesieniu do odpowiedzi fotopowej V(λ)) <6% [lux]
f2 (odpowiedź w odniesieniu do twierdzenia cosinusa) [lux]: <3%
[UVA]: <6%
f3 (błąd liniowości) <1%
f4 (błąd pomiaru urządzenia) [lux]: <0.5%
[UVA]: ±1 cyfra
f6 (współczynnik temperaturowy) α (T) <0.05%K [lux]
Dryft po roku [lux]: <1%
[UVA]: <2%
Temperatura pracy 0 ... 50°C
Normy odniesienia [CIE No 69 - UNI11142 [lux]
Charakterystyka widmowego natezenia napromieniowania w zaleznosci od dlugosci fali i typu sondy Charakterystyka widmowego natezenia napromieniowania w zaleznosci od dlugosci fali i typu sondy
Sonda LP471SILICON-PYRA do pomiaru globalnego promieniowania słonecznego
Zakres pomiarowy [W/m2] 1.0 x 10-3 ... 999.9 x 10-3 1.000 ... 19.999 20.00 ... 199.99 200.0 ... 1999.9
Rozdzielczość [W/m2] 0.1 x 10-3 0.001 0.01 0.1
Zakres spektralny 400 ... 1100nm
Niepewność kalibracji <3%
f2 (odpowiedź w odniesieniu do twierdzenia cosinusa) <3%
f3 (błąd liniowości) <1%
f4 (błąd pomiaru urządzenia) ±1 cyfra
Dryft po roku <2%
Temperatura pracy 0 ... 50°C
Sonda LP471A-UVeff do pomiaru całkowitego efektywnego promieniowania
Zakres pomiarowy [Weff/m2] 0.010 ... 19.999 [UVeff / UV_BC]
0.1 ... 1999.9 [UV]
Rozdzielczość [Weff/m2] 0.001 [UVeff / UV_BC]
0.1 [UV]
Zakres spektralny 250 ... 400nm [UVeff]
315 ... 400nm [UV]
250 ... 315nm [UV_BC]
Niepewność kalibracji <15%
f3 (błąd liniowości) <3%
f4 (błąd pomiaru urządzenia) ±1 cyfra
f6 (współczynnik temperaturowy) α (T) <0.05%K
Dryft po roku <2%
Temperatura pracy 0 ... 50°C
Charakterystyka LP471A-UVEFF Charakterystyka sondy LP471A-UVEFF
Charakterystyka LP471BLUE Charakterystyka sondy LP471BLUE
Sonda LP471BLUE do pomiaru promieniowania w zakresie światła niebieskiego
Zakres pomiarowy [W/m2] 1.0 x 10-3 ... 999.9 x 10-3 1.000 ... 19.999 20.00 ... 199.99 200.0 ... 1999.9
Rozdzielczość [W/m2] 0.1 x 10-3 0.001 0.01 0.1
Zakres spektralny 380 ... 550nm
Niepewność kalibracji <10%
f2 (odpowiedź w odniesieniu do twierdzenia cosinusa) <6%
f3 (błąd liniowości) <3%
f4 (błąd pomiaru urządzenia) ±1 cyfra
Dryft po roku <1%
Temperatura pracy 0 ... 50°C