Menu

Testo jest jednym z liderów w branży urządzeń kontrolno-pomiarowych, przeznaczonych do monitorowania wielkości nieelektrycznych takich, jak: temperatura, wilgotność, ciśnienie oraz parametrów związanych z kontrolą jakości powietrza i komfortu pracy. Firma Testo posiada również wieloletnie doświadczenie w dziecinie bezdotykowych pomiarów temperatury, wykonywanych za pomocą pirometrów przenośnych i ręcznych kamer termowizyjnych.

Kamery termowizyjne Testo to profesjonalne, przenośne urządzenia do bezdotykowej kontroli temperatury powierzchni, które można podzielić na trzy podstawowe kategorie:

1. Kamery termowizyjne dla budownictwa

Asortyment kamer termowizyjnych dla branży budowlanej obejmuje urządzenia dedykowane do natychmiastowej inspekcji i diagnostyki termicznej budynków oraz istniejących w nich instalacji. Kamery termowizyjne Testo dla branży budowlanej pozwalają m.in. na szybkie i łatwe przeprowadzanie badań pod kątem wykrywania zawilgoceń, wycieków, detekcję mostków termicznych oraz kontrolę jakości i sposobu instalacji urządzeń elektrycznych, mechanicznych i hydraulicznych.

Kontrola jakości izolacji zewnętrznej budynku mieszkalnego Przykład zastosowania: kontrola jakości izolacji zewnętrznej budynku mieszkalnego

Zastosowanie kamer termowizyjnych Testo w budownictwie:

Przeprowadzanie audytów energetycznych – szybka, łatwa i precyzyjna lokalizacja wad konstrukcyjnych budynków oraz lokalizacja miejsc, w których dochodzi do nadmiernych strat energii (wynikających z nieszczelności izolacji)

Wykrywanie nieszczelności stolarki okiennej i drzwi – łatwa weryfikacja poprawności instalacji oraz możliwość oceny poprawności montażu innych elementów, które mogą wpłynąć na szczelność systemu (np. rolety, parapety, wnęki)

Wykrywanie miejsc zawilgoconych lub zagrożonych powstaniem pleśni – możliwość szybkiej weryfikacji miejsc szczególnie narażonych na powstawanie zawilgoceń (spowodowanych m.in. kondensacją pary wodnej), wynikających z różnicy temperatur pomiędzy zewnętrzną i wewnętrzną izolacją budynków

Wykrywanie nieszczelności i wycieków z instalacji hydraulicznych – możliwość szybkiej i precyzyjnej lokalizacji źródeł wycieku czynników grzewczych lub wody w miejscach niewidocznych lub trudno dostępnych (rury poprowadzone w ścianach lub pionach, ogrzewanie podłogowe)

Wykrywanie problemów z prawidłowym funkcjonowaniem instalacji hydraulicznych lub obwodów elektrycznych – kamery termowizyjne Testo dla budownictwa pozwalają na łatwe wykrycie np. przegrzewających się elementów szaf rozdzielczych i rozdzielnic elektrycznych lub detekcję niedrożnych lub uszkodzonych układów ogrzewania (np. zatkana sekcja grzejnika)

Przykładami budowlanych kamer termowizyjnych są m.in. następujące modele urządzeń:
Testo 868, Testo 871, Testo 872, Testo 875-1i

2. Kamery termowizyjne dla instalatorów

Ręczne kamery termowizyjne dla instalatorów są używane w tej branży w głównej mierze do weryfikacji poprawności wykonania instalacji (grzewczej, sanitarnej, HVAC) oraz kontroli poprawności działania obwodów elektrycznych. Zaawansowane funkcje pomiarowe kamer termowizyjnych Testo pozwalają na przeprowadzanie łatwych i powtarzalnych pomiarów (np. Testo SiteRecognition – funkcja wykorzystująca kody QR do wykonywania zdjęć termowizyjnych w ściśle określonym położeniu lub Test E-Assist – funkcja ułatwiająca ustawianie odpowiedniej emisyjności powierzchni oraz kompensację temperatury odbitej). Dodatkowo, niektóre urządzenia pomiarowe Testo są dedykowane specjalnie jako kamery termowizyjne dla elektryka, przeznaczone do badania sprawności układów i obwodów elektrycznych oraz wykluczania w ten sposób ewentualnych, przyszłych awarii (np. zwarcia w obwodach, przegrzewające się, wadliwe elementy).

Kolejną, dosyć szybko rozwijającą się branżą jest fotowoltaika oraz inne, odnawialne źródła energii. Kamery termowizyjne do fotowoltaiki pozwalają na łatwą i szybką ocenę jakości oraz poprawności funkcjonowania ogniw słonecznych (paneli fotowoltaicznych), maksymalizując tym samym ich wydajność oraz ułatwiając serwis.

Kontrola temperatury elementów rozdzielnicy elektrycznejPrzykład zastosowania: kontrola temperatury elementów rozdzielnicy elektrycznej

Zastosowanie kamer termowizyjnych w branży instalatorskiej:

Kontrola poprawności wykonania instalacji elektrycznych, hydraulicznych oraz systemów HVAC

Łatwe i szybkie wykrywanie błędów w montażu oraz lokalizacja uszkodzeń (wycieków, pęknięć)

Kontrola szaf sterujących i rozdzielnic pod kątem niesprawnych, przegrzewających się elementów, których uszkodzenie może prowadzić do przerwania obwodu lub zwarcia

Badania paneli fotowoltaicznych pod kątem poprawności działania

Wykrywanie gorących obiektów (np. rury ciepłownicze, znajdujące się pod ziemią) w celu uniknięcia kolizji podczas prac remontowych

Przykłady kamer termowizyjnych Testo, stosowanych w branży instalatorskiej:
Testo 865, Testo 872, Testo 875-2i, Testo 882

3. Kamery termowizyjne dla przemysłu i utrzymania ruchu

Kamery termowizyjne, dedykowane dla przemysłu (przemysłowe kamery termowizyjne), utrzymania ruchu i zastosowań laboratoryjnych (laboratoryjne kamery termowizyjne), charakteryzują się ponadprzeciętną rozdzielczością detektora, wysoką czułością termiczną oraz szerokimi możliwościami akwizycji i przetwarzania danych.

Rozwiązania dedykowane dla powyższych branż znajdują szereg różnorodnych zastosowań, spośród których można wymienić m.in.:

Zastosowanie w kontroli układów mechanicznych, elektrycznych i sterujących (weryfikacja poprawnego smarowania, zużycia, przeciążenia, poprawności wykonania połączeń i izolacji)

Kontrola jakości w procesie przetwórstwa chemicznego i tworzyw sztucznych – do oceny jakości w procesie termoformowania i ekstruzji

Badanie elementów elektronicznych i obwodów drukowanych pod kątem poprawności działania, zwarć, równomiernej dystrybucji temperatury

Weryfikacja poprawności działania urządzeń energetycznych: transformatorów, podstacji, linii napowietrznych

Doraźna kontrola poziomu napełnienia cieczy w zbiorniku

Inne zastosowania, wymagające użycia dokładnych kamer termowizyjnych o wysokiej rozdzielczości i czułości termicznej

Przykłady kamer termowizyjnych Testo, dedykowanych dla branży badawczej i służb utrzymania ruchu:
Testo 872, Testo 882, Testo 885, Testo 890

Porównanie kamer termowizyjnych Testo

Poniższa tabela prezentuje porównanie wszystkich aktualnie oferowanych modeli kamer termowizyjnych, dostępnych w ofercie firmy Testo. Porównanie kamer termowizyjnych zawiera tylko najważniejsze parametry, które są istotne z punktu widzenia codziennego użytkowania oraz mogą mieć istotny wpływ na jakość użytkowania i przydatność w konkretnej aplikacji.

.

Testo 865 Testo 868 Testo 871 Testo 872 Testo 875-1i / -2i Testo 882
Zakres pomiarowy -20 … 280°C -30 … 100°C
0 … 650°C
-30 … 100°C
0 … 650°C
-30 … 100°C
0 … 650°C
-30 … 100°C
0 … 350°C
-20 … 100°C
0 … 350°C
350 … 550°C (opcja)
Czułość termiczna 120 mK 100 mK 90 mK 60 mK < 50 mK < 60 mK
Dokładność ±2 °C lub ±2 % w.m. ±2 °C lub ±2 % w.m. ±2 °C lub ±2 % w.m. ±2 °C lub ±2 % w.m. ±2 °C lub ±2 % w.m. ±2 °C lub ±2 % w.m.
Detektor  
Rozdzielczość 160 x 120 pikseli 160 x 120 pikseli 240 x 180 pikseli 320 x 240 pikseli 160 x 120 pikseli 320 x 240 pikseli
SuperResolution 320 x 240 pikseli 320 x 240 pikseli 480 x 360 pikseli 640 x 480 pikseli 320 x 240 pikseli 640 x 480 pikseli
Zakres spektralny 7.5 ... 14 µm 7.5 ... 14 µm 7.5 ... 14 µm 7.5 ... 14 µm 7.5 ... 14 µm 7.5 ... 14 µm
Obiektyw  
Pole widzenia 31° x 23° 31° x 23° 35° x 26° 42° x 30° 32° x 23° 32° x 23°
Ogniskowa stała stała stała stała regulowana automatycznie lub ręcznie regulowana automatycznie lub ręcznie
Rozdzielczość geometryczna 3.4 mrad 3.4 mrad 2.6 mrad 2.3 mrad 3.3 mrad 1.7 mrad
Rozdzielczość geometryczna (SuperResolution) 2.1 mrad 2.1 mrad 1.6 mrad 1.3 mrad 2.1 mrad 1.1 mrad
Minimalna odległośc pomiaru 50 cm 50 cm 50 cm 50 cm 10 cm 20 cm
Wymienne obiektywy nie nie nie nie tak tak
Wbudowany aparat nie Tak (3.1 MP) Tak (3.1 MP) Tak (3.1 MP) Tak (VGA) Tak (VGA)
Obraz  
Częstotliwość odświeżania 9 Hz 9 Hz 9 Hz 9 Hz 33 Hz 33 Hz
Wyświetlacz 3.5" TFT, QVGA (320 x 240 pikseli) 3.5" TFT, QVGA (320 x 240 pikseli) 3.5" TFT, QVGA (320 x 240 pikseli) 3.5" TFT, QVGA (320 x 240 pikseli) 3.5" LCD, QVGA (320 x 240 pikseli) 3.5" LCD, QVGA (320 x 240 pikseli)
Opcje wyświetlania obraz IR obraz IR / obraz rzeczywisty obraz IR / obraz rzeczywisty obraz IR / obraz rzeczywisty obraz IR / obraz rzeczywisty obraz IR / obraz rzeczywisty
Palety kolorów 4 (Żelazo, Tęcza, Gorący-Zimny, Szarość) 4 (Żelazo, Tęcza, Gorący-Zimny, Szarość) 4 (Żelazo, Tęcza, Gorący-Zimny, Szarość) 10 (Żelazo, Tęcza, Tęcza HT, Gorący-Zimny, Niebieski-Czerwony, Szarość, Odwrócona szarość, Sepia, Testo, Żelazo HT) 10 (Żelazo, Tęcza, Tęcza HT, Gorący-Zimny, Niebieski-Czerwony, Szarość, Odwrócona szarość, Sepia, Testo, Żelazo HT) 10 (Żelazo, Tęcza, Tęcza HT, Gorący-Zimny, Niebieski-Czerwony, Szarość, Odwrócona szarość, Sepia, Testo, Żelazo HT)
Funkcje  
Analiza pomiaru Średni pomiar punktowy, rozpoznawanie punktów hot/cold spot, Delta T Średni pomiar punktowy, rozpoznawanie punktów hot/cold spot, Delta T Średni pomiar punktowy, rozpoznawanie punktów hot/cold spot, Delta T Średni pomiar punktowy, rozpoznawanie punktów hot/cold spot, Delta T, pomiar w obszarze (min-maks) Średni pomiar punktowy, rozpoznawanie punktów hot/cold spot, Delta T Średni pomiar punktowy, rozpoznawanie punktów hot/cold spot, Delta T
testo ε-Assist - tak tak tak - -
testo ScaleAssist tak tak tak tak - -
IFOV warner tak tak tak tak - -
Pozostałe funkcje - - - Pomiar wilgotności za pomocą Testo 605i
- Pomiary elektryczne za pomocą miernika 770-3
- Ręczny tryb pomiarów elektrycznych - możliwość wprowadzenia wartości napięcia, natężenia lub mocy
- Moduł solarny - możliwość wprowadzenia wartości natężenia promieniowania świetlnego
- Pomiar wilgotności za pomocą Testo 605i
- Pomiary elektryczne za pomocą miernika 770-3
- Ręczny tryb pomiarów elektrycznych - możliwość wprowadzenia wartości napięcia, natężenia lub mocy
- Moduł solarny - możliwość wprowadzenia wartości natężenia promieniowania świetlnego
- -
Dane  
Pamięć wbudowana (2.8 GB) wbudowana (2.8 GB) wbudowana (2.8 GB) wbudowana (2.8 GB) karta SD (w zestawie) karta SD (w zestawie)
Formaty plików .bmt; .jpg; .png; .xls; .csv .bmt; .jpg; .png; .xls; .csv .bmt; .jpg; .png; .xls; .csv .bmt; .jpg; .png; .xls; .csv .bmt; .jpg; .png; .xls; .csv .bmt; .jpg; .png; .xls; .csv
Interfejs USB 2.0 USB 2.0, WLAN USB 2.0, WLAN, Bluetooth USB 2.0, WLAN, Bluetooth USB 2.0 USB 2.0
Strumieniowe przesyłanie video Tak (przez USB) Tak - przez USB lub WiFi Tak - przez USB lub WiFi Tak - przez USB lub WiFi Tak (przez USB) Tak (przez USB)
Zasilanie  
Typ baterii Wymienny akumulator Li-ion Wymienny akumulator Li-ion Wymienny akumulator Li-ion Wymienny akumulator Li-ion Wymienny akumulator Li-ion Wymienny akumulator Li-ion
Czas pracy 4 godziny 4 godziny 4 godziny 4 godziny 4 godziny 4 godziny
Praca na zasilaczu Tak Tak Tak Tak Tak Tak

Niektóre funkcjonalności przenyśnych kamer termowizyjnych Testo

Testo SuperResolution – funkcja pozwalająca na programowe podwojenie rozdzielczości obrazu termowizyjnego, zapewniając tym samym 4-krotnie większą szczegółowość zdjęć

Testo SiteRecognition – opcja pozwalająca na szczegółowe definiowanie i automatycznie rozpoznanie miejsc wykonywania pomiarów

Testo ScaleAssist – automatyczne dostosowywanie ustawień kamery i zakresu wyświetlanych temperatur, w celu prawidłowej interpretacji wyników

Testo E-Assist – funkcja automatycznej adjustacji emisyjności oraz kompensacji temperatury odbitej

Testo FeverDetection – oprogramowanie umożliwiające szybką identyfikację osób potencjalnie chorych, o podwyższonej temperaturze ciała

Testo Thermography App – aplikacja umożliwiająca bezprzewodową wymianę danych z kamerami temrowizyjnymi, wyposażonymi w moduł komunikacji Wi-Fi

Komunikacja Bluetooth – łatwe połączenie kamery z dedykowanymi, bezprzewodowymi miernikami testo, do pomiarów parametrów środowiskowych i elektrycznych

Asystent zdjęć panoramicznych – ułatwiający analizę termogramów obiektów o dużych wymiarach, poprzez połączenie wielu zdjęć

Testo IRSoft – oprogramowanie analityczne do konfiguracji parametrów pracy kamery termowizyjnej oraz tworzenia rozbudowanych, personalizowanych raportów

Co warto wiedzieć, wybierając ręczną kamerę termowizyjną Testo?

Podstawowe wyposażenie każdej z kamer Testo obejmuje wszelkie niezbędne akcesoria, wymagane do przeprowadzenia pomiarów bezpośrednio po wyciągnięciu z walizki.

Każda kamera termowizyjna Testo jest dostarczana w zestawie m.in. z:

  • przewodem USB, służącym do podłączenia kamery bezpośrednio do komputera lub tabletu
  • zasilaczem sieciowym (służącym do ładowania akumulatorów) oraz wymiennym akumulatorem (1 lub 2 szt. w zestawie – w zależności od wariantu kamery)
  • wytrzymałą walizką transportową z tworzywa, służącą do przenoszenia i bezpiecznego przechowywania kamery termowizyjnej Testo i akcesoriów
  • bezpłatnym oprogramowaniem IRSoft do zarządzania pomiarami oraz przygotowywania raportów z badań termowizyjnych
  • kompletem dokumentacji (instrukcja obsługi, protokół kalibracyjny, certyfikat CE) w języku polskim

Jedną z nowości jest wprowadzenie przez Testo funkcji SuperResolution, pozwalającej na programowe zwiększenie rozdzielczości wykonanych zdjęć termowizyjnych (bez straty na jakości pomiarów) aż o 400%. Przykładowo, przenośna kamera termowizyjna, fabrycznie wyposażona w detektor o rozdzielczości 160 x 120 pikseli, dzięki technologii SuperResolution umożliwia wykonanie zdjęć termowizyjnych o rozdzielczości aż 320 x 240 pikseli. Ponieważ detektor podczerwieni jest jednym z najdroższych elementów praktycznie każdej kamery termowizyjnej, dzięki funkcji SuperResolution kamery Testo są bezkonkurencyjne w swojej klasie, biorąc pod uwagę stosunek cena / jakość / rozdzielczość.

Kamery termowizyjne Testo umożliwiają bezprzewodową transmisję danych na ekran smartfona lub tabletu Kamery termowizyjne Testo umożliwiają bezprzewodową transmisję danych na ekran smartfona lub tabletu

Oprogramowanie IRSoft do obsługi kamer termowizyjnych i sporządzania raportów z pomiarów

Program IRSoft to rozbudowane narzędzie, przeznaczone do wprowadzania zmian parametrów pracy kamery oraz zarządzania i edycji wykonanych zdjęć termowizyjnych. Oprogramowanie posiada również rozbudowane funkcje, związane z tworzeniem profesjonalnych, spersonalizowanych raportów z badań termowizyjnych, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi.

Okno oprogramowania Testo IRSoft Okno oprogramowania Testo IRSoft

Niektóre funkcje programu IRSoft:

  • zarządzanie parametrami pracy i ustawieniami kamery, m.in.: konfiguracja emisyjności, skali temperatury, listy materiałów, parametrów wyświetlania, poprzez dwustronną komunikację pomiędzy urządzeniami (zgrywanie ustawień kamery oraz wgrywanie konfiguracji zdefiniowanej na PC)
  • zarządzanie wykonanymi zdjęciami termowizyjnymi: obróbka i dostosowywanie zdjęć poprzez zmianę palety kolorów, definiowanie punktów i obszarów pomiarowych, eksport danych do plików zdjęciowych i radiometrycznych
  • tworzenie spersonalizowanych raportów z badań: wbudowany kreator, pozwalający na dowolne ustawienie własnego szablonu raportu, z możliwością osadzania wykonanych zdjęć i histogramów oraz dodawania własnych uwag i komentarzy do przeprowadzonych pomiarów